Suomen luonto tarvitsee puolustajia

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää. Päivän tarkoituksen on juhlia suomalaisten luontoa ja muistuttaa sen hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta.

 

Luonto on suomalaisille tärkeä. Monimuotoinen luonto ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Suomalainen luonto köyhtyy kovaa vauhtia. Arvioiden mukaan joka kymmenes laji on uhanalainen. Suomen luonnosta on määritelty noin 430 erilaista luontotyyppiä, joista suuri osa on uhanalaisia. Katoavia luontotyyppejä esiintyy tuntureilta merenrantaniityille, lehdoista soille, metsälaitumilta saaristoon.

 

Metsäluontotyypeistämme 70% on uhanalaisia ja yli kolmannes uhanalaisista lajeista asuu metsissä. Kattavalla suojelualueverkostolla, lahopuun määrällä ja metsänkäsittelytavoilla on valtava merkitys monimuotoisuuden säilyttämisessä. Metsät toimivat myös tärkeänä hiilivarastona ilmastonmuutoksen hillinnässä.

 

Sen sijaan, että tavoitellaan yhä kasvavia hakkuumääriä, on huolehdittava riittävästä metsiensuojelun tasosta ja talousmetsien monimuotoisuuden ylläpidosta.

 

Valtion eli meidän kaikkien suomalaisten yhteisissä metsissä on luovuttava avohakkuista ja siirryttävä pehmeämpiin metsänkäsittelytapoihin.

 

Riittävä luonnonsuojelualueiden verkosto on tärkeä suomalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaaja. Eteläisen Suomen metsiensuojelua pitää tehostaa tuplaamalla METSO-suojeluohjelman rahoitus nykyisestä. METSOn rinnalle tarvitaan lisäksi oma suojeluohjelmansa pohjoiselle metsäluonnolle.

 

Suoluonnon turvaamiseksi valmistelutyö soidensuojeluohjelman täydennyksestä on jo tehty ja neuvottelut lukuisten maanomistajien kesken oli aloitettu. Kokoomuksen ympäristöministeri kuitenkin keskeytti ohjelman toteuttamisen viime hallituskaudelle, eikä nykyinen hallitus ei ole palannut asiaan. Soidensuojeluohjelman täydennyksen toteutus tulee käynnistää viipymättä.

 

Suomen luonnon päivänä järjestetään lukuisia tapahtumia ympäri maata retkeilyn merkeissä. Metsähallituksen ylläpitämät kansallispuistot, retkeilyalueet ja -reitit ovat tärkeitä paikkoja suomalaisesta luonnosta nauttimiseen niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille matkaajille.

 

Metsähallituksen rahoitusta on vähennetty samanaikaisesti, kun alueiden kävijämäärät ovat kasvaneet ja hoidettavia alueita on tullut lisää. Tämä on johtanut kestämättömään tilanteeseen, jossa Metsähallitus on rahapulassa purkanut monia rakenteita heikentäen merkittävästi etenkin lähiretkeilyn mahdollisuuksia.

 

Metsähallituksen yleisrahoitusta on nostettava siten, että se pystyy huolehtimaan alueidensa taukopaikosta, pitkospuista, opasteita, lintutorneista ja muista tarvittavista rakenteista. Samalla valtion retkeilyalueet on siirrettävä pois Metsähallituksen tuloutustavoitteiden piiristä julkisten hallintotehtävien alle.