Hyvää kuutta vuotta

Presidentinvaalien ennakkoäänestys on käynnistynyt tänään. Vajaan kuukauden päästä uusi tasavallan presidentti on jo valittu.

Presidentinvaali on ennen kaikkea henkilövaali. Tätä korostaa myös se, että presidentti luopuu puolueen jäsenyydestä valituksi tultuaan. Näissä vaaleissa henkilövaali on korostunut jo ehdokasasettelussa, kun ehdokasasettelussa on puolueiden rinnalla käytetty kannatusyhdistyksiä. Eihän kukaan ehdokas karvoistaan pääse, mutta omaa puoluetta laajemman tuen etsiminen alusta asti kertoo vahvasta halusta toimia koko kansan presidenttinä.

Tänä maailmanpoliittisesti turbulenssina aikana presidentin valinnassa painottuu aiempaa enemmän ehdokkaan kokemus, vakaus ja kyky kestää painetta. Pään on pysyttävä kylmänä, hötkyilyyn ja äkkiliikkeisiin ei ole varaa, vaan tarvitaan harkintaa. Tämän hetken presidenttiys ei ole poseeraajan paikka. Edustamisen sijaan painopiste on pikemminkin kyvyssä toimia suurelta yleisöltä näkymättömissä kansainvälisissä verkostoissa. Siellä, missä käydään luottamukselliset keskustelut, etsitään ratkaisuja ja sovitaan suuntaviivoista maailman turvallisuuden ja ulkopoliittisen vakauden varmistamiseksi.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö uutta presidenttiä koeteltaisi myös Venäjän suunnalta. Sekin korostaa, kuinka työhön on oltava valmis ensimmäisestä päivästä alkaen. Uudella presidentillä ei ole aikaa harjoitella eikä pitkiin perehtymisiin. Toimivat suhteet muiden maiden kollegoihin on syytä olla ajan tasalla mutkattoman yhteydenpidon varmistamiseksi. 

Vaikka presidentin toimivalta on ulkopolitiikassa, kaivataan häneltä arvojohtajuutta. Tärkeintä on presidentin halu yhdistää koko kansaa. Tämä luonnollisesti vie oman aikansa, sillä vaalien luonteesta johtuen äänestäjäkunta jakaantuu toisella kierroksella kahteen leiriin. Ratkaisevaa on, miten vahvasti uudella presidentillä on halua etsiä erojen sijaan yhdistäviä asioita. Tarvitaan henkilö, joka luontevasti oman kuplan sijaan hakeutuu vähemmän tuttuun ympäristöön. Henkilö, jonka tapa toimia on koota pyöreän pöydän äärelle erilaisten osapuolten laaja kirjo. Henkilö, joka rakentaa rauhaa ja luo toivoa.

Olemme Suomessa etuoikeutettuja. Presidentti valitaan aidoilla vaaleilla useasta ehdokkaasta. Käytetään jokainen äänioikeuttamme niin ensimmäisellä kuin toisella kierroksella. Äänestyspäätöksessä kannattaa pohtia henkilön sopivuutta presidentiksi nimenomaisesti tässä vaativassa ajassa. Siksi valintani on Pekka Haavisto. 

Dubain ilmasto­ko­kouk­sessa saatiin lopulta odotettua parempi neuvotte­lu­tulos – kaikkein tärkeintä on tehdä lisää ilmasto­toimia.

YK:n ilmastokokouksessa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa mainitaan ensimmäistä kertaa siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista. Tämä on historiallinen päätöslauselma. Päätökseen jäi parantamisen varaa: olisi tarvittu velvoittava linjaus fossiilisista luopumisesta selkeällä deadlinella, sillä toimilla on kiire.

Lue lisää

Luontokadon pysäyttäminen vaatii toimia kaikilta hallinnonaloilta

Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän kannanotto 17.11.2023.

Hallituksen vuoden 2024 valtion talousarvioesityksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä haluaa nostaa esiin suomalaisen luonnon merkityksen kansallisomaisuutena, josta huolehtiminen on yhteinen velvollisuutemme. Luontokatoa ei Suomessa ole onnistuttu pysäyttämään, vaan se jatkuu.

Lue lisää

Hallituksen lupaus metsien suojelusta on vesittymässä

Puhuttaessa suomalaisen luonnon monimuotoisuudesta katse kääntyy usein metsiin. Ei ihme, sillä metsät peittävät maa-alastamme yli neljä viidesosaa ja metsien käyttö on voimakasta. Suuri osa lajeistamme elää metsässä ja muutokset metsien rakenteessa heijastuvat niiden elinmahdollisuuksiin. Uhanalaisista lajeistamme kolmannes onkin metsien lajeja.

Lue lisää

Puheenvuoro valtion talousarviosta vuodelle 2024

Arvoisa puhemies!

Budjettikirja kertoo laatijansa arvoista. Se, mihin eurot suunnataan, on paljon paljastavampaa kuin sanat, joita hallitusohjelmaan on kirjoitettu. Orpo—Purran hallituksen arvomaailma on kova. Se on päättänyt leikata jo valmiiksi heikossa asemassa olevilta ja pienillä tuloilla sinnitteleviltä samanaikaisesti, kun se vahvistaa hyvin toimeentulevien asemaa. Hallitus sanoo haluavansa turvata hyvinvointiyhteiskunnan tuleville sukupolville, mutta todellisuudessa se vie lapsilta ja nuorilta hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkon. Lapsiköyhyys syvenee ja kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevilta nuorilta leikataan palveluista. Samalla se luo yhä useammalle nuorelle näköalattomuutta. 

Lue lisää

Hallituksen ei pidä unohtaa kiertotaloutta budjettiriihessä

Kiertotalous on avainasemassa siirtymässä kohti kestävämpää talousjärjestelmää. Kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja kuten osaamisen lisäämistä, kierrätysmateriaalin käyttöä paremmin mahdollistavaa lainsäädäntöä, taloudellisia ohjauskeinoja ja kierrätysvelvoitteita. Hallitusohjelmassa on kauniita kirjauksia kiertotalouden edistämisestä, mutta konkreettiset esitykset jäävät uupumaan.

Lue lisää

Rasismin torjuminen vaatii tekoja

Kuluneen kesän uutisia hallitsivat perussuomalaisten rasistiset kannanotot, niistä seurannut hallituskriisi sekä laaja keskustelu demokratian tilasta ja toisaalta valtaapitävien vastuusta. Opposition välikysymyksen välttääkseen pääministeri Orpo päätti antaa tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin sanotun rasismin vastaisen tiedonannon. Sillä hallitus haluaa vakuuttaa, että ei katso rasismia läpi sormien. 

Lue lisää