VAHVA VIHREÄ

Haluan tasa-arvoisen Suomen, joka huolehtii ympäristöstään, suojelee luontoa, pitää huolta heikoimmista ja torjuu köyhyyttä.

Luonto tarjoaa elämämme edellytykset. Meidän tulee huolehtia maapallosta ja sen tulevaisuudesta. Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin on ainoa keino turvata tulevaisuutemme kestävällä tavalla.

Haluan, että Suomessa on turvallista elää, kasvattaa lapsia ja vanheta. Jokaisesta on pidettävä huolta.

Hyvä koulutus luo perustan lasten ja nuorten elämälle. Kaikilla tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen. Ja maana pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa vain osaamisellamme.

Hyvinvointivaltiota ei saa purkaa, mutta on uskallettava muuttaa sen rakenteita vastaamaan tämän päivän arkea. Perustulo, työelämän ja perheen parempi yhteensovittaminen, työajan lyhentäminen elämäntilanteen mukaan ja yrittämisen helpottaminen ovat keinoja poistaa arjen epävarmuutta.

Tasa-arvoinen yhteiskunta ei hukkaa kenenkään mahdollisuuksia eikä jätä ketään syrjään. Kaikilla tulee olla mahdollisuus hyvään elämään taustastaan riippumatta.

Ympäristö

Ympäristö

Luonto tarjoaa elämämme edellytykset.

Tasa-arvo

Tasa-arvo

Tasa-arvoinen yhteiskunta
on kaikkien etu.

Kestävä talous

Kestävä talous

Työ on hyvinvointimme perusta.

Koulutus

Koulutus

Vahvaa osaamista ja
vahvoja osaajia.