Kiitos luottamuksesta 💚

Ääniä kertyi 6 204. Se tarkoittaa, että työ ympäristön, koulutuksen & sivistyksen puolesta sekä köyhyyden torjumiseksi jatkuu.

Tarvitsemme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, pelkät puheet ja biojätepussit eivät riitä. Meidän on huolehdittava luonnon monimuotoisuudesta ja turvattava laadukas koulutus. Köyhyyden torjuntaa ja syrjäytymisen ehkäisyä on tehtävä tosissaan. Jokaisella on taattava turvallinen elämä lapsuudesta vanhuuteen. Tasa-arvoa on vahvistettava.

Näiden asioiden eteen jatkan työtäni eduskunnassa.

Ympäristö

Ympäristö

Luonto tarjoaa elämämme edellytykset.

Tasa-arvo

Tasa-arvo

Tasa-arvoinen yhteiskunta
on kaikkien etu.

Kestävä talous

Kestävä talous

Työ on hyvinvointimme perusta.

Koulutus

Koulutus

Vahvaa osaamista ja
vahvoja osaajia.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

Hiilineutraalisuus tavoitteena.

Köyhyyden torjunta

Köyhyyden torjunta

Riittävä perustulo kaikille.