Miten EU:n ilmastopaketti auttaa meitä?

Viimeistään tämä kesä on osoittanut, että ilmastokriisi ei tapahdu tulevaisuudessa, vaan se on täällä tänään. Pohjois-Amerikassa täysin poikkeuksellinen yli 40-asteinen helleaalto on koetellut ihmisiä, polttanut metsiä ja jopa kyliä. Parhaillaan Keski-Eurooppaa koettelevat tuhotulvat. Myös kotimaassa ennätyspitkä helleaalto on käynyt niin ihmisten kuin luonnon voimille. Ilmastonmuutoksen voimistamat sään ääri-ilmiöt ovat totisinta totta.

Onneksi samalla ilmastokriisin torjunnassa tapahtuu paljon. EU:n komissio julkaisi viime viikolla ilmastopaketin, jolla unionin uudet tiukennetut päästövähennystavoitteet saavutetaan. Paketti on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ilmastotoimien kokonaisuus niin kooltaan kuin kattavuudeltaan. Sen tavoite on siirtää talouden kaikki sektorit kohti fossiilivapaata maailmaa ja näin siirtää hyvinvointimme uudelle, kestävälle pohjalle.

Ilmastopaketin uutisoinnissa kysyttiin, mitä ja kuka maksaa ilmastotoimien kustannukset? Ilmastonmuutoksen kustannusten perään ei kysytty. Äärihelteiden ja tuhoisten tulvien hintalappu onkin vasta selviämässä, mutta se on valtava. Yksin Belgiassa Wallonian aluehallitus käytti hätäapuun 2,5 miljardia euroa. Ehkä siis tulisikin kysyä, miten hyödymme EU:n yhteisestä ilmastopaketista, ja mitä etuja ja säästöjä se meille tuo?

Puhtaan teollisuuden nousu jatkuu hyödyttäen monia suomalaisia toimijoita. EU:n merkittävin päästöjen vähentämisen keino on ollut päästökauppa, ja nyt sen toimivuutta parannetaan entisestään. Suomalainen teollisuus ja yritykset ovat tehneet jo laajasti suunnitelmia vähähiilisyyteen siirtymiseen. Nouseva hiilen hinta takaa niin markkinoita kuin kilpailuetua puhtaalle tuotannollemme.

Liikenteestä tulee entistä vähäpäästöisempää. Automarkkinat mullistuvat, kun uusien autojen tulee olla kokonaan päästöttömiä vuoteen 2035 mennessä. Uusien autojen päästörajat tiukkenevat asteittain jo ennen tätä. Moni uuden auton ostaja voi lähitulevaisuudessa entistä helpommin ja edullisemmin valita sähköllä kulkevan auton. Maille tulee myös velvoitteita huolehtia riittävästä latausinfrasta. Myös muihin vähäpäästöisiin kulkutapoihin ja käyttövoimiin panostetaan entistä enemmän.

Meriliikenne puhdistuu, kun sen hiilipäästöt otetaan mukaan päästökauppaan. Suomessa valmistetaan ja kehitetään parhaillaan puhtaan merenkulun ratkaisuja. Meriliikenteen päästökauppa takaa näille tuotteille isot kansainväliset vientimarkkinat, joka on meille valtava mahdollisuus.

Kullekin maalle asetetaan oma tavoite kasvattaa metsien ja maaperän hiilinieluja. Maankäyttösektorin nielujen kasvattamiseen osallistuvat kaikki jäsenmaat, eikä yksikään maa voi luistaa päästövähennyksistään toisten varjolla. Tavoitteet kirittävät meitä tekemään metsä- ja maataloudestamme ilmastoystävällisempää. Kestävät toimintatavat takaavat metsä- ja maataloustuotteiden tulevaisuuden kysynnän ja menestymisen.

Edelläkävijyys ilmastoasioissa tarkoittaa meille Suomessa ja EU:ssa kilpailukykyetua. Ratkaisut ja teknologiat, joita kehitämme, tuovat meille työpaikkoja ja avaavat globaaleja markkinoita. Kysyntä puhtaille ratkaisuille kasvaa hurjaa vauhtia. Samalla ne parantavat elämänlaatuamme ja terveyttämme, sillä monet ilmastoratkaisut vähentävät ilmansaasteita ja vaikkapa lämmityslaskumme pienenee energiatehokkuuden parantuessa. Taloutemme kokonaisuudessaan kohenee – ja ennen kaikkia vältämme ilmastokriisin pahimmat seuraukset valtavine laskuineen ja varmistamme elämän edellytykset myös lapsillemme.

Teksti on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumnina 21.7.2021.