Krista Mikkonen: Metsähallituksen tulostavoitteen nosto kestämätöntä

Hallitus on päättänyt nostaa Metsähallituksen tulostavoitetta ennätyskorkeuteen, lähes 149 miljoonaan euroon, kun se budjetin hyväksymisen yhteydessä oli 110 miljoonaa ja viimevuotinen tavoite oli vajaa 100 miljoonaa. Tulostavoitteen saavuttaminen tarkoittaa yhä lisääntyviä hakkuita valtion omistamissa metsissä.

 

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen pitää Metsähallituksen tulostavoitteen nostoa kestämättömänä niin ekologisesti, ilmastollisesti kuin sosiaalisestikin.

 

– Ilmastonmuutoksen torjuminen ja monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii Metsähallituksen hakkuumäärien pienentämistä, ei kasvattamista. Hallituksen päätös nostaa tulostavoitetta vie aivan väärään suuntaan. Tulostavoitetta tulisi laskea nykyisestä, ei nostaa, Mikkonen sanoo.

 

– Jo nyt korkea tulostavoite on johtanut siihen, että Metsähallitus on joutunut hakkaamaan niin luonnoltaan arvokkaita vanhoja metsiä kuin virkistykselle, retkeilylle ja luontomatkailulle tärkeitä alueita. Valtion metsissä päätehakkuut tehdään koko ajan entistä nuorempina, joka pienentää metsien hiilinielua ja heikentää metsien hiilivarastoa, Mikkonen muistuttaa.

 

– Metsähallitus on itse sitoutunut edistämään monimuotoisuutta metsissään. Lisääntyvä hakkuupaine johtanee jatkossakin luonnoltaan arvokkaiden metsien ja suojeltujen lajien elinalueiden hakkuisiin. Yhä suuremman tulostavoitteen vaatiminen tarkoittaa yhä useamman suomalaisille tärkeän virkistysmetsän hakkaamista ja lisääntyviä hakkuita Ylä-Lapin poronhoitoalueella, huomauttaa Mikkonen.

 

– Kyselyiden mukaan suomalaiset haluavat, että meidän kaikkien yhteisissä, valtion omistamissa metsissä huolehditaan monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja virkistyskäytön mahdollisuuksista. Se ei ole mahdollista nykyisellä Metsähallituksen tulostavoitteella ja siksi sitä pitäisi laskea, ei nostaa, Mikkonen sanoo.