Reilulla muutoksella eroon öljylämmityksestä

Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Samalla olisimme maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta. Tavoitteen saavuttaminen olisi innostava esimerkki kaikille maailman maille.

Fossiilitaloudesta irrottautuminen ei kuitenkaan käy käden käänteessä, koska olemme niin vahvasti ja niin pitkään nojanneet fossiilisten polttoaineiden käyttöön lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Siksi suuri urakka täytyy pilkkoa pienempiin osiin. Kaikilla sektoreilla tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia toimia.

Yksi konkreettinen ilmastotoimi on öljylämmityksestä irtautuminen. Tähän on olemassa käyttökelpoista tekniikkaa ja myös useita eri vaihtoehtoja.

Hallitus tukee pientalojen omistajia öljylämmityksestä luopumisessa. Tuki on erinomainen esimerkki siitä, mitä reilu muutos ja reilu ilmastotyö käytännössä tarkoittavat.

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen aiheuttaa kustannuksia, ja siksi tuemme muutosta – vaikka monessa tapauksessa lämmityskulut myös alenevat tuntuvasti. Samalla lämmitysöljyn verotus nousee hieman ensi vuoden alusta.

Porrastus riippuu tarvittavan investoinnin kalleudesta, mutta byrokratian helpottamiseksi tukitasoja on vain kaksi. Näin maksatukset saadaan sujumaan helposti.

Jo tähän mennessä tuki on osoittautunut hyvin suosituksi. Haku avattiin syyskuussa, ja ensimmäisen kuukauden aikana hakemuksia on tullut jo yli 3 000.

Tällä vauhdilla koko 30 miljoonan euron tukipotti on käytetty vuoden loppuun mennessä, ja muutostukea on saanut noin 10 000 pientalon omistajaa.

Samalla on luotu työtä ympäri maata. Tuki onkin hyvä esimerkki kestävästä elvytyksestä.

Meille ympäristöministeriöön on tullut jonkin verran kyselyjä siitä, miksei tukea saa hybridijärjestelmiin, joissa öljy säilyisi ”varavoimana” kaikkein kovimmille pakkasille. Syy on yksinkertainen: tämä on tuki öljystä luopumiselle, eikä siinä ole tilaa öljylle vähäisessäkään määrin.

Suomessa on vielä pitkälti yli 100 000 öljylämmitteistä pientaloa, joten työtä riittää tämän vuoden jälkeenkin. Tavoitteenamme on luopumistuen jatkaminen tulevina vuosina EU:n elvytysrahoituksen avulla. Lopullisia ratkaisuja tästä ei vielä ole, sillä EU-tuen valmistelu on kesken.

Pientalojen lisäksi tuemme kuntia öljylämmityksestä luopumisessa. Tukea muutostöihin kuntien kiinteistöissä saa jopa 25 prosenttia, mikäli kunta on liittynyt energiatehokkuussopimukseen. Jos näin ei ole, tukiprosentti on 20.

Vaikka öljylämmityksestä luopuminen on taloudellisesti kannattavaa jo muutaman vuoden aikajänteellä, haluamme auttaa kuntia etenemään nopeasti. Korona on heikentänyt monien kuntien taloutta, ja ilman tukea öljylämmityksestä luopuminen saattaisi viivästyä.

Kaiken kaikkiaan rakennusten lämmitykseen käytetään vuodessa noin 587 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on öljylämmityksestä luopuminen vuoteen 2030 mennessä.

Öljystä luopuminen merkitsee noin 1,5 miljoonan tonnin vähennystä hiilidioksidipäästöihin vuodessa, mikä vastaa lähes kolmea prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. Ihan vähäisestä asiasta ei siis ole kyse.

Teksti on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumnina 7.10.2020.