Lastemme takia ilmastonmuutokseen on herättävä nyt

Nyt on maailman päättäjien aika herätä ja nopeasti. Tämä oli maanataina julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ilmastoraportin yksiselitteinen viesti. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen on vielä pysäytettävissä 1,5 asteeseen, mutta se vaatii ennennäkemättömän laajoja toimia erittäin nopealla aikataululla.

 

Puolentoista asteen tavoitteeseen pääseminen ei ole helppoa. Siihen on silti pyrittävä kaikin keinoin, sillä jo kahden asteen lämpeneminen johtaisi paljon useammin helleaaltoihin, kuivuuteen ja tuhotulviin. Vahinko luonnon monimuotoisuudelle ja kalasaaliille kaksinkertaistuisi, ruoantuotanto ja vedensaanti vaarantuisivat. Seurauksena olisi epävakautta, konflikteja ja muuttoliikettä.

 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää, että päästöt saadaan laskuun välittömästi. Myös Suomen on kiristettävä ilmastotoimiaan, sillä nykyiset eivät riitä alkuunkaan tavoitteeseen pääsemiseksi. Fossiilisista polttoaineista on irtauduttava pika-aikataululla. Kivihiili, lämmitysöljy ja polttoturve voidaan jättää historiaan jo ensi vuosikymmenellä, maakaasu ja öljy seuraavalla. Suomen kokonaispäästöjen pitää olla negatiiviset 2030-luvulla.

 

Edessä ovat kohtalokkaat vuodet, jotka ratkaisevat lastemme ja tämän maapallon tulevaisuuden. Siksi onkin käsittämätöntä, että hallituksemme tekee sellaista ilmastopolitiikkaa, jolla kokonaispäästömme eivät vähene käytännössä lainkaan vuoteen 2030 mennessä.

 

Tämä johtuu siitä, että metsähakkuiden lisääminen kumoaa kaikki ne päästövähennykset, joita hallitus on suunnitellut. Hallitus kyllä tietää tämän, se on kirjattu heidän oman energia- ja ilmastostrategiansa vaikutusarviointiin.

 

Metsähakkuiden kasvattaminen pienentää hiilinieluja, mikä johtaa kokonaispäästöjen kasvuun lähivuosikymmenten aikana. Tämä on kohtalokasta, sillä ilmastonmuutoksen hillinnässä seuraavat kaksitoista vuotta ovat kriittisiä. Samaan aikaan hallitus tukee fossiilisia polttoaineita joka vuosi yli miljardilla eurolla, mutta uusiutuvia vain kolmasosalla siitä.

 

Hallituksen on välittömästi käännettävä kurssinsa. Fossiilisten polttoaineiden tuista on päästävä pikaisesti eroon, eikä hiilinieluja saa päästää pienentymään. Tämä tarkoittaa, että emme voi hakata metsiä nykytahdilla, hiilen sitomista peltomaahan on parannettava, soiden suojelua lisättävä ja uusia alueita metsitettävä.

 

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen ei tapahdu itsestään, se tarkoittaa muutoksia niin energiantuotantoon, luonnonvarojen käyttöön, liikkumiseen kuin kulutustottumuuksiimme. Kaikki ratkaisut eivät ole helppoja, mutta niihin on pystyttävä meidän ja lastemme tulevaisuuden vuoksi.

 

Teksti on julkaistu myös Radio Rexin blogissa