Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen

Kansainvälisen ilmastopaneelin tuoma tieteen viesti on selvä: maapallon keskilämpötilan nousu on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Me suomalaiset aiheutamme paljon enemmän ilmastopäästöjä asukasta kohti kuin valtaosa maailman tai edes Euroopan unionin asukkaista. Jos kaikki eläisivät kuten me, tarvittaisiin neljä maapalloa.

 

Suomen nykyiset ilmastotoimet eivät riitä 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseen. Meidän on pystyttävä muuttamaan yhteiskuntamme rakenteet sellaiseksi, että elämämme on hiilineutraalia jo vuonna 2030. Sen jälkeen ilmakehästä on poistettava hiiltä enemmän kuin sinne päästämme.

 

Sen sijaan, että mietimme, miten edistää ilmastotoimia nykyisen talousraamin sisällä, meidän on käännettävä ajattelumme toisin päin. Ilmastopolitiikan tulee asettaa raamit taloudelle. Nämä toimet vaativat kannusteita, tukea, normeja, kieltoja ja taloudellista ohjausta. Ne on kuitenkin toteutettava reilulla tavalla niin, etteivät köyhimmät ihmiset joudu ilmastonmuutoksen torjunnan maksajiksi, ei Suomessa eikä maailmalla.

 

Jo kahden asteen lämpeneminen johtaisi merkittävästi useammin helleaaltoihin, kuivuuteen ja tuhotulviin. Ruoantuotanto ja vedensaanti vaarantuisivat aiheuttaen epävakautta, konflikteja ja muuttoliikettä.

 

Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole ilmaista, mutta monin verroin kalliimmaksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti tulee, jos hidastelemme. Itse asiassa me maksamme jo nyt siitä, että emme tee tarpeeksi paljon, tarpeeksi nopeasti. Suomalaisetkin viljelijät tietävät, mitä tarkoittaa, kun sään ääri-ilmiöt yleistyvät: yksi kesä on liian sateinen, toisena vaivaa kuivuus.

 

Ilmastonmuutoksessa on kyse ihmiskunnan ja koko planeetan elinmahdollisuuksista, aivan samoin kuin luonnon monimuotoisuuden hupenemisessa. Nämä kaksi kulkevat käsi kädessä.

 

Ilmastonmuutos on pysäytettävä 1,5 asteeseen:

  • ekologinen verouudistus: ilmastoystävällinen vaihtoehto aina halvemmaksi
  • energiatalous ja liikkuminen päästöttömiksi
  • ruokailu ja asuminen vähähiilisemmäksi
  • kulutusta vähennettävä
  • hiilinieluja kasvatettava biomassassa ja maaperässä

 

Tämän puolesta haluan tehdä kaikkeni eduskunnassa.