Vihreiden kansanedustajat: Kansallispuistot tuottavat rahaa ja hyvinvointia

Kansallispuistot ovat tärkeitä aluetalouden vauhdittajia ja luovat mahdollisuuksia matkailupalveluiden kehittämiselle. Ne myös tutkitusti lisäävät kävijöidensä hyvinvointia, muistuttavat Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen, Heli Järvinen ja Touko Aalto.

 

Kansallispuistot houkuttavat niin kotimaisia kuin ulkomaisia matkailijoita ja tuovat sitä kautta työtä ja rahaa koko alueelle. Monet kansallispuistot sijaitsevat harvaan asutuilla seuduilla, jossa työpaikkoja on usein muuten vähän tarjolla. Kansallispuistot työllistävät myös suoraan. Viime hallituskaudella ne saivat erillisen määrärahan nuorten työllistämiseen.

 

”Moni nuori sai sitä kautta ensimmäisen työpaikkansa. Samanlainen työllistämisraha tulisi suunnata kansallispuistoille nytkin, sillä alueen nuorille työpaikan löytyminen läheltä on entistä vaikeampaa”, vaatii Krista Mikkonen.

 

Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa onkin kehitetty uusia matkailupalvelutuotteita paikallisten yrittäjien ja Etelä-Konneveden kansallispuiston kanssa Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin -hankkeessa. Tuloksena saatiin kourallinen uusia palveluita, joiden tavoitteena on edistää kävijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

 

”Hanke on hieno esimerkki siitä, miten kansalliset luontokohteemme ja paikalliset yritykset voivat hyötyä toisistaan. Alueen kunnat ja yrittäjät saavat matkailutuloja ja kansallispuisto uusia kävijöitä. Samalla lisääntyy myös retkeilijöiden hyvinvointi,”, iloitsee Heli Järvinen.

 

Kansallispuistoilla voi olla iso positiivinen vaikutus kansanterveyteen, sillä tutkimusten perusteella luonnossa liikkuminen edistää sekä henkistä että ruumiillista terveyttä ja hyvinvointia. Metsähallituksen tutkimuksen (2014) mukaan luonnossa liikkuminen vaikutti erityisesti kävijöiden henkiseen hyvinvointiin.

 

”Mielenterveysongelmat ovat nykyään arjesta tuttu ilmiö todella monelle. On tärkeää, että ihmisille on tarjolla rauhallisia luontokohteita, joissa sekä mieli että keho voivat rauhoittua. Luonnossa liikkuminen on erinomainen tapa ehkäistä mielenterveysongelmia ja hoitaa henkistä hyvinvointia. Luonnon terveysvaikutuksia hyödyntävässä green caressa onkin vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia”, uskoo Touko Aalto.

 

Kaakkois-Suomen, Savo-Karjalan ja Keski-Suomen vihreät piirijärjestöt järjestävät yhdessä tulevana sunnuntaina kaikille avoimen retken Konneveden kansallispuistoon, joka sijaitsee näiden kolmen vaalipiirin rajalla. Kansanedustaja Krista Mikkonen osallistuu retkelle.