Välittäminen ja globaali vastuu

Kun kovat arvot jyräävät, heikoimmat unohtuvat. Meillä on työsarkaa Suomessa olevien epäkohtien korjaamiseksi, mutta emme saa sulkea silmiämme niiltä, joiden asiat ovat paljon huonommin. Maapallo on yhteinen ja myös meillä on vastuu maailman köyhimmistä.

Viime aikoina on nostettu esille kehitysyhteistyöhön liittyviä epäkohtia. Harva on puhunut siitä, mitä hyvää sen avulla on saatu aikaan. Epäkohtiin pitää puuttua, rahojen käyttöä valvoa ja avun perillemeno varmistaa. Tavoitteena tulee olla yhä vaikuttavampi ja avoimempi kehitysyhteistyörahojen käyttö.

Olen asunut kolme vuotta Keniassa ja nähnyt, miten kehitysyhteistyövaroilla rakennettiin kouluja, hankittiin kyniä, vihkoja ja liitutauluja. Taloihin tehtiin parempia tulisijoja ja kyliin tuli kaivoja. Lapset pääsivät kouluun, teitä korjattiin, nuoret naiset saivat ammatin ja pystyivät perustamaan oman yrityksen.

Näin tietenkin sen ruostuvan leikkuupuimurinkin, johon ei saatu varaosia. Hylätty leikkuupuimuri kertoo tosin siitä, että se on tuotu sinne enemmän antajamaan ehdoilla, tukemaan oman maan yritystoimintaa ja taloutta.

Kehitysyhteistyö perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, avoimuuteen, tuloksellisuuteen ja kaikkein köyhimpien auttamiseen. Kehitysavun tavoitteena on auttaa ihmisiä pois köyhyydestä, hillitä väestönkasvua ja torjua ympäristöongelmia. Näihin suuriin ongelmiin voi vaikuttaa tehokkaimmin niiden syntyalueilla ja niiden syihin puuttumalla.

Suomen ja muiden Euroopan maiden on täytettävä sitoumuksensa käyttää yhdessä määritelty 0,7 % bruttokansantuotteestaan kehitysyhteistyöhön. Kohdemaassa on tärkeää edistää tasa-arvoa, ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa ja kitkeä korruptiota.

Näin vaalien alla äänestäjällä on valtaa ja vastuuta. Välttämätön suomalainen sosiaaliturvan uudistaminen ja globaalin vastuun kantaminen eivät ole vastakkaisia asioita. Ne kuuluvat kiinteästi yhteisvastuuseen, välittämiseen ja kaikista huolehtimiseen. Me vihreät haluamme huolehtia myös maailman köyhistä.