Savo-Karjalan kansanedustajat: Karjalan rata Joensuuhun ja Savon rata Kuopioon sisällytettävä henkilöliikenneprofiilin runkoverkkoon

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee päätöstä, jolla linjataan valtakunnallisesti merkittävästä liikenneverkosta. Asetuksella päätettävä runkoverkko yhdistää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja liikenteen solmukohdat. Runkoverkkopäätös toimii myös kaavoituksen ja liikennejärjestelmän pitkäjänteisen suunnittelun lähtökohtana sekä ohjaa liikennehankkeiden rahoitusta.

 

Runkoverkkoasetuksen luonnoksessa rautateiden runkoverkko ulottuu Kuopioon ja Joensuuhun saakka vain tavaraliikenneprofiilin ratana. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien saavutettavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmista asetusluonnos on riittämätön.

 

Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat vaativat rautateiden runkoverkon ulottamista Joensuuhun ja Kuopioon saakka henkilöliikenneprofiilin ratoina. Linjaus tukee laajasti Itä-Suomen maakuntien kilpailukykyä, elinvoimaa ja kasvua sitomalla alueen saumattomasti osaksi nopeaa kansallista henkilöraideliikennettä. Raideliikenteen määrätietoinen kehittäminen auttaa saavuttamaan myös ilmastopoliittisia tavoitteita. Lisäksi Venäjän liikenteen osalta on perusteltua lisätä ratayhteys Karjalan radalta Niiralan rajanylityspaikalle kuuluvaksi rahtiliikenteen runkoverkkoon.

 

Maantiepuolella on rajaliikenneperustein sisällytettävä valtatie 9 välillä Onkamo-Niirala sekä elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeä valtatie 23 kuuluvaksi runkoverkkoon. Näiden lisäysten myötä myös Itä-Suomessa voidaan aidosti puhua runkoverkosta, joka yhdistää maakuntakeskukset ja liikenteen solmupisteet toisiinsa mahdollistaen myös yhteydet Venäjälle. Valtatie 5 on jo asetusluonnoksessa perustellusti osa I-palvelutasoluokan runkoverkkoa Iisalmeen saakka. Valtatien 6 osalta esitämme myös yhteysväliä Imatra-Joensuu lisättäväksi I-palvelutasoluokkaan.