Medborgarinitiativet om Vasa sjukhus bör godkännas

Vasasjukhusets öde är inte färdigbestämt ännu. Ämnet återvände i torsdags till Riksdagens behandling i formen av ett medborgarinitiativ. Nästan 70 000 människor kräver nu att den omfattande jouren i Vasa ska fortsätta.

 

Den omfattande jouren koncentrerades i och med den godkända jourreformen förra december i 12 sjukhus. Vasatraktens omfattande jour flyttas till Seinäjoki.

 

De Gröna stödde och stödjer fortfarande modellen 12+1, i vilken Vasa sjukhus skulle få behålla sin omfattande jour av språkliga skäl.

 

Vasa är ett av de områden, där resan till en omfattande jour skulle bli betydligt mycket längre. Frågan om sjukhusets öde kulminerar i det, hur man kan skydda rätten att få akut vård på svenska. Det är en grundläggande rätt, att de svenskspråkiga får vård på sitt modersmål.

 

Vasas centralsjukhus är Finlands enda sanna tvåspråkiga sjukhus. I sjukvårdskretsen bor det ungefär 100 000 personer med svenska som modersmål. Många av dem kan inte klara sig på finska. Fastän Seinäjoki får en plikt att betjäna folk på svenska också, så kommer det i praktiken inte att förverkligas för svenskspråkiga i helt finskspråkiga sjukvårdskretsar. Det är inte heller billigare än det är i nuläget.

 

Kommunförnyelsens huvudidé är att förstärka områdets självstyre. När man då löser problem kan varje kommun bättre uppmärksamma sina egna speciella drag. I nuläget agerar man helt tvärtom.

 

Vasas centralsjukhus fyller de kriterier som krävs av sjukhus för att de ska få ha omfattande jour, särskilt i enlighet med folkmängds-, avstånd från universitetssjukhus-, ekonomi- och kvalitetskriterierna.

 

President Sauli Niinistö har, i anslutning med sin förstärkning av jourförnyelsen, sagt att den omfattande jouren på Vasas sjukhus endast kan läggas ner om man är helt säker på att de svenskspråkigas status säkras.

 

I praktiken kan man endast säkra den genom att behålla den omfattande jouren i Vasa. Därför bör medborgarinitiativet godkännas.