Kuntoutuksen koulutusohjelma tarvitaan Kareliaan

Kuntoutusalan koulutusta ollaan kehittämässä. Toukokuussa 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti prosessin, jonka tavoitteena on keskittää kuntoutusalan koulutusta nykyistä harvempiin ammattikorkeakouluihin ja selkeyttää pirstaleista koulutusrakennetta.

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on esittänyt ministeriölle tavoitteensa ja halunsa ottaa valtakunnallinen vastuu kuntoutusalan koulutuksessa. Vastuu sopii Karelia ammattikorkeakoululle monestakin syystä.

 

Ensinnäkin Karelia-ammattikorkeakoulussa koulutetaan kuntoutuksen alalla jo nyt fysioterapeutteja. Lisäksi Kareliassa on Suomen ainoa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelma, joka profiloituu ikäosaamiseen ja kuntoutukseen. Kareliassa on pätevä henkilöstö ja erinomaiset tilat kuntoutuksen opiskelulle.

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on erinomainen toimintaympäristö kuntoutuksen koulutukselle ja kehittämiselle myös siksi, että Pohjois-Karjalassa pilotoidaan uutta sosiaali- ja terveysalan palvelurakenneuudistusta eli Siun Sotea. Uudistuksessa kuntoutus on nostettu vahvasti esille.

 

Itä-Suomi tarvitsee väestön ikääntymisen johdosta kuntoutuksen osaajia, eikä tämän hetkinen valtakunnallinen koulutusmäärä riitä edes nykyisiin, saati sitten tuleviin tarpeisiin. Kaikkia kuntoutusaloja tarvitaan, mutta erityinen pula on ja tulee olemaan toimintaterapeuteista.

 

Tällä hetkellä toimintaterapeutteja ei kouluteta koko Itä-Suomen alueella. Tämä näkyy toimintaterapeuttien jatkuvana puutteena. Jo yksin Siun sote tulee rekrytoimaan tulevina vuosina noin 30 terapeuttia ja saman verran fysioterapeutteja.

 

Karelia-ammattikorkeakoululla on erinomaiset edellytykset ottaa kuntoutusalan koulutus vastuulleen!

 

Krista Mikkonen
Kansanedustaja (vihr.)
Vihreän eduskuntaryhmän pj.

Merja Mäkisalo-Ropponen
Kansaedustaja (sd)
Tulevaisuusvaliokunnan vpj.