Köyhyyden torjunnan on oltava politiikan keskeisiä tavoitteita

Huono-osaisuuden kierteisiin ja ylisukupolviseen syrjäytymiseen on puututtava, koska tasa-arvoisessa yhteiskunnassa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus riittävään toimeentuloon, hyvään koulutukseen ja hyvinvointiin. Köyhyyden torjunta hyödyttää koko yhteiskuntaa, sillä tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa kaikki voivat paremmin.

 

Vastikkeeton ja riittävä perustulo takaa vakaan toimeentulon kaikille. Matkalla kohti perustuloa selkeytetään nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää. Tulo- ja varallisuuserojen kaventamisen on oltava politiikan keskeisiä tavoitteita. Ihmisillä on tietenkin oikeus tavoitella menestystä ja varakkuutta, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä verotuksen, tulonsiirtojen ja kattavien julkisten palvelujen kautta.

 

Köyhyyttä on torjuttava tavoitteellisesti:

  • riittävä perustulo
  • palveluiden painopiste ennaltaehkäisyyn
  • jokaiselle asunnottomalle koti
  • lisätään kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista

 

Tämän puolesta haluan tehdä töitä eduskunnassa.