Kansalaisaloite Vaasan sairaalasta hyväksyttävä

Vaasan sairaalan kohtalo ei ole vielä lopullisesti ratkennut. Asia palasi torstaina eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloitteen muodossa. Siinä lähes 70 000 ihmistä vaatii laajan päivystyksen jatkamista Vaasassa.

 

Laaja ympärivuorokautinen päivystys keskitettiin viime joulukuussa hyväksytyssä päivystysuudistuksessa kahteentoista sairaalaan. Vaasan seudun laaja päivystys siirtyy Seinäjoelle.

 

Vihreät kannattivat silloin ja kannattavat edelleen 12+1-ratkaisua, jossa Vaasan sairaala saisi pitää laajan päivystyksensä kielellisistä syistä.

 

Vaasa on yksi niistä alueista, jossa matka täyden palvelun päivystykseen pitenisi huomattavasti. Kysymys sairaalan kohtalosta kulminoituu siihen, miten turvataan akuutin hoidon saaminen ruotsiksi. On perusoikeus, että ruotsinkieliset saavat hoitoa omalla äidinkielellään.

 

Vaasan keskussairaala on Suomen ainoa aidosti kaksikielinen sairaala. Sairaanhoitopiirissä asuu noin 100 000 henkilöä, joiden äidinkieli on ruotsi. Moni heistä ei tule toimeen suomeksi. Vaikka Seinäjoen sairaalalle tuleekin velvollisuus palvella myös ruotsiksi, käytännössä se ei tule toteutumaan ruotsinkielisten osalta täysin suomenkielisessä sairaanhoitopiirissä. Se ei myöskään ole nykyistä edullisempaa.

 

Maakuntauudistuksen perusajatus on alueen itsehallinnon vahvistaminen. Silloin ratkaisuja tehdessä kukin maakunta voi paremmin huomioida omat erityispiirteensä. Nyt toimitaan täysin päinvastaisesti.

 

Vaasan keskussairaala täyttää laajan päivystyksen sairaaloille asetetut kriteerit väestöpohjan, etäisyyden yliopistosairaaloihin, talouden ja hoidon laadun suhteen.

 

Presidentti Sauli Niinistö on sanonut päivystysuudistusta vahvistaessaan, että laaja päivystys Vaasan keskussairaalassa voidaan lopettaa vain, jos varmistutaan, että ruotsinkielisten asema turvataan.

 

Käytännössä se pystytään turvaamaan vain säilyttämällä laaja päivystys Vaasassa. Siksi kansalaisaloite pitää hyväksyä.