Eduskunnan Love Saimaa -ryhmä: Kaivostoiminta Järvi-Suomessa tuhoaa ympäristön lisäksi myös kulttuuriperintöämme

Eduskunnan Love Saimaa -ryhmä on huolissaan Tuusniemelle haetusta malminetsintäluvasta, joka on uhka alueen luonnolle ja matkailuelinkeinolle. Ennen kaikkea Lintulan luostarille, jonka arvokas kulttuuriperintö on nyt uhattuna sen jäädessä kahden kaivoksen väliin puristuksiin.

 

”Beowulf Mining näyttää vähät välittävän kenestäkään tai mistään. Kaivoshankkeita yhtiöllä on jo kolme Saimaan yläpuolisilla vesillä. Mielestäni Beowulf Miningille ei pidä myöntää porauslupaa Tuusniemelle. Porauslupaan ei ole perusteita. Ei pidä porata turhaan, kun kaivostakaan ei pidä perustaa.”, sanoo Love Saimaa -ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Kaj Turunen (kok).

 

”Eduskunnan Love Saimaa -ryhmä tulee antamaan asiasta oman lausuntonsa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ennen Tuusniemen malminetsintäluvan myöntöä”, jatkaa puheenjohtaja Turunen.

 

Eduskunnan Love Saimaa -ryhmä lähtee valmistelemaan kaivoslain muuttamista jo nyt ja muutokset on tarkoitus saada lakiin ensi vaalikaudella.

 

“Kaivoslakiin tulisi lisätä oma pykälä malminetsintäluvan edellytyksistä”, Kaj Turunen sanoo.

 

”Kaivoslain suhdetta muuhun lainsäädäntöön tulisi selventää mm. Luonnonsuojelulaki paremmin huomioiden”, muistuttaa kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd)

 

”Varovaisuusperiaate ja paras käyttökelpoinen tekniikka tulee lisätä kaivoslakiin. Kunnan veto-oikeudesta niin malmin etsintään kuin kaivoslupaan on tehtävä yksiselitteinen”, sanoo Eduskunnan Love Saimaa -ryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr).

 

”Lakiin tulisi lisätä paikallisen ja yhteiskunnan kokonaishyödyn varmistava kaivosvero”, muistuttaa kansanedustaja Matti Semi (vas).

 

”Kaivoslain uudistuksessa olisi otettava huomioon paremmin kaivoshankkeen kokonaisvaikutukset. Kaivosyhtiöiltä tulee vaatia varautumista ennallistamisen taloudellisiin vaikutuksiin”, edellyttää kansanedustaja Ari Torniainen (kesk)

 

Eduskunnan Love Saimaa –ryhmä tarkoituksena on vaalia Saimaan vesistön puhtautta sekä nostaa esiin Saimaan alueen ainutlaatuista merkittävyyttä järvialueena ja kehitysmahdollisuuksia esimerkiksi matkailun alalla. Ryhmä seuraa Saimaan alueeseen vaikuttavia lainsäädäntöhankkeita ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Ryhmä toimii eduskunnan vuorovaikutuskanavana kuntien, maakuntien, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja tiedotusvälineiden suuntaan.

Ryhmä järjestää eduskunnassa ajankohtaisista aiheista seminaareja ja tilaisuuksia. Ryhmä toteuttaa myös vierailuja ministeriöihin, virastoihin, järjestöihin ja yrityksiin.

Love Saimaa –ryhmässä on tällä hetkellä 25 kansanedustajaa yli puoluerajojen.