Krista Mikkonen: Ulosotot osoittavat sote-maksujen nousseen kohtuuttomasti

 

Kansanedustaja, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on huolissaan sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen ulosottojen lisääntymisestä. Valtakunnanvoudinviraston tilastojen mukaan ulosottoon menneiden sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen kasvu vuodesta 2015 vuoteen 2016 on ollut poikkeuksellisen nopeaa. Mikkonen jätti asiasta kirjallisen kysymyksen tänään maanantaina.

 

”Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Se ei saa jäädä toteutumatta liian korkeiden lääke- tai asiakasmaksujen tai liian pienten tulojen takia. Kenenkään talouden ei pitäisi kaatua terveydenhuollon maksuihin. Se, että näin tapahtuu yhä useammalle osoittaa, että maksujen taso on tällä hetkellä liian korkea”, Mikkonen huomauttaa.

 

Sipilän hallitus päätti korottaa terveyskeskus- ja sairaalamaksujen enimmäismääriä jopa 27,5 prosenttia vuoden 2016 alusta ja monet kunnat nostivat maksuja täysimääräisesti. Samanaikaisesti hallitus leikkasi kaikkein pienituloisimmille suunnattuja tukia. Terveyspalveluiden asiakasmaksujen vuosittaisen 691 euron katon lisäksi sairaalat voivat periä hoidosta ylläpitomaksua, joka voi olla yli 20 euroa päivää kohti.

 

”Maksukyvyttömyyden lisääntyminen sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen kohdalla on huolestuttavaa. Kaikilla ihmisillä ei ole enää varaa peruspalveluihin. Tässä näkyy se, mihin hallituksen leikkaukset sosiaaliturvasta ja asiakasmaksujen korotukset pahimmillaan johtavat pienituloisten ihmisten arjessa”, Mikkonen huomauttaa.

 

Kirjallisessa kysymyksessä Mikkonen kysyy hallitukselta, mihin toimiin se aikoo ryhtyä sosiaali- ja terveysmaksujen kohtuullistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että jokaisen oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuu. Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Lisätietoja:
Krista Mikkonen
044 262 7881