Vihreät kansanedustajat: Malminetsintä kiellettävä luonnonsuojelualueilla

Suomessa malminetsintä on sallittua luonnonsuojelualueilla, vaikka kaivostoiminta näillä alueilla ei käytännössä ole mahdollista. Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen, Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi kysyvät hallitukselta, onko se valmis rajaamaan luonnonsuojelualueet myös malminetsinnän ulkopuolelle.

 

– Luonnon monimuotoisuus on hälyttävästi heikentynyt ja suojelualueverkosto puutteellinen. Malminetsintä vaarantaa entisestään suojelualueiden luontoa. Kaivoksia ei saa nykyäänkään perustaa luonnonsuojelualueelle, joten niillä ei ole järkeä sallia myöskään malminetsintää. Nämä alueet on rajattava yksiselitteisesti sekä malminetsinnän että kaivostoiminnan ulkopuolelle, Mikkonen painottaa.

 

Kaivoksen perustaminen suojellulle alueelle on erittäin korkean kynnyksen takana ja edellyttää aina suojelualueen perustamislakien, -asetusten tai -päätösten kumoamista tai muuttamista.

 

– Tällainen menettely olisi niin poikkeuksellista, että Suomessa ei tähän mennessä ole myönnetty millekään hankkeelle lupaa sen kautta. Mikäli kaivoksia ei voi perustaa suojelualueille, on samalla johdonmukaista rajata nämä alueet myös malminetsinnän ulkopuolelle, Hassi painottaa.

 

– Hallituksen on syytä aloittaa välittömästi lainvalmistelu malminetsinnän ja kaivostoiminnan yksiselitteiseksi kieltämiseksi luonnonsuojelualueilla ja Natura 2000 -alueilla. Näin seuraava eduskunta voi edetä asiassa nopeasti, Halmeenpää vaatii.

 

Lue kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan linkistä.