Vihreät kansanedustajat: Hallituspuolueiden kansanedustajat veivät läpi kaivoslain heikennyksen

Kaivoslain muutostarpeista on puhuttu paljon, mutta siitä huolimatta lain ilmeisiä ongelmakohtia ei ole onnistuttu korjaamaan, huomauttavat Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen, Satu Hassi ja Hanna Halmeenpää. Viimeisin heikennys kaivoslakiin vietiin eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona läpi tiukassa äänestyksessä hallituspuolueiden kansanedustajien äänin 87–82.

 

– Sen sijaan, että Sipilän hallitus olisi vienyt eteenpäin edellisen hallituksen aikana alullepantua toissijaisia ympäristövastuita koskevaa esitystä, joka olisi lisännyt kaivosyhtiöiden vastuuta konkurssitilanteissa, se heikensi kaivoslakia entisestään. Sipilän hallitus hyväksyi viime metreillä esityksen, jossa kaivoslupaa voi hakea ilman, että lupahakemusta jättäessä on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Sen voi toimittaa vasta myöhemmin. Tämä tekee tyhjäksi ympäristövaikutusten arviointiin oleellisesti kuuluvan eri vaihtoehtojen punninnan ja heikentää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Oli surullista huomata, että kenelläkään hallituspuolueen kansanedustajalla ei ollut kanttia äänestää muutosta vastaan, vaikka maassa ei ole enää täysivaltaista hallitusta vaan toimitusministeristö, huomauttaa Krista Mikkonen.

 

Kaivostoiminnan sääntely-ympäristössä on ilmeisiä aukkoja, joita tämä hallitus ei ole halunnut korjata. Yksi oikeudellinen puute liittyy eri lakien, erityisesti kaivoslain ja maankäyttö- ja rakennuslain, välisiin rajapintoihin. Kuntien oikeus rajoittaa malminetsintää kaavalla on tällä hetkellä epäselvä. Kunta voi lain mukaan kieltää malminetsinnän, mutta kielto-oikeus voidaan kuitenkin kumota erityiseen syyhyn vedoten.

 

– Kaivostoiminta saattaa kestää vain muutaman vuosikymmenen, mutta mahdollinen ympäristön pilaantuminen ja sen haitat esimerkiksi matkailulle ovat hyvin pitkäkestoisia, jopa pysyviä. Sen vuoksi kunnilla tulee olla oikeus yksiselitteisesti kieltää malminetsintä ja kaivostoiminta alueellaan perustellusta syystä, vaatii Hassi.

 

Kunnan kaavoitusvaltaa kaivostoimintaan puidaan tällä hetkellä oikeudessa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kaatoi viime kesäkuussa Kuusamon kaupungin yleiskaavan, jossa Kuusamon tärkeät matkailualueet oli kaavoitettu muuhun kuin kaivostoimintaan. Kuusamon kaupunki on hakenut yleiskaavasta valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

 

– Kuusamosta on tulossa ennakkotapaus, jossa punnitaan kunnan oikeus päättää elinkeinojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta alueellaan. Tämän oikeuden pitäisi olla täysin yksiselitteinen ja se on kirjattava kaivoslakiin selvästi. On järjetöntä, jos muihin elinkeinoihin haitallisesti vaikuttavia kaivoskiistoja on käytävä oikeudessa jokaisesta hankkeesta erikseen, Halmeenpää huomauttaa.

 

Mikkonen, Hassi ja Halmeenpää kysyivät kirjallisella kysymyksellä, miten varmistetaan, että kuntien oikeus kieltää kaivostoiminta alueellaan toteutuu kaikissa tilanteissa.