Venäläiset mökinomistajat tuovat työtä Itä-Suomeen

Itä-Suomessa on pitkään nähty venäläiset matkailijat mahdollisuutena, joka tuo uusia työpaikkoja maakuntiimme. Vuosia tämä tuntui jääneen pelkäksi puheeksi. Vähitellen venäläismatkaajien ja heidän käyttämien palveluiden määrä on kasvanut niin, että uutta työtä on syntynyt.

Kaikille tämä ei tunnu käyvän. Esimerkkinä tästä on kansanedustajien tekemä lakialoite, jonka tavoitteena on rajoittaa venäläisten oikeutta ostaa kiinteistöjä, kuten tonttimaata ja loma-asuntoja, Suomesta. Aloitteen allekirjoitti yli puolet Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kansanedustajista.(*)

Sen sijaan, että asetetaan myyntikieltoja venäläisille, tulee etsiä ratkaisuja niihin ongelmiin, joita ulkomaalaisten kiinteistönomistukseen toisinaan liittyy. Esimerkiksi kiinteistönomistajan velvollisuuksista tulee tiedottaa ulkomaalaisille ostajille nykyistä paremmin, jotta ne tulevat hoidetuksi. Kunnalla on mahdollisuus asettaa sakkomaksuja, jos kaavoitettua tonttia ei rakenneta ja tontinmyyntisopimuksiin voi kirjata tarvittavia ehtoja. Rahanpesuepäilyt pitää selvittää rikostutkinnan avulla, ei säätämällä yleistä myyntikieltoa.

Suomessa päätösvalta kaavoituksesta ja rakennusluvista on kunnalla. Maanomistaja ei voi itse päättää mitä ja minne rakentaa. On siis yhdentekevää, kuka tontin omistaa, maankäytössä maisema- ja luontovaikutukset huomioidaan samalla tavalla.  Kiinteistönomistaja maksaa kiinteistöveroa kunnalle kansallisuudesta riippumatta. En näe myöskään mitään syytä rajoittaa maanomistajien vapautta myydä tonttejaan venäläisille, jos he niin haluavat.

Mökkiläiset jättävät suuren rahavirran mökkikuntaan. Erityisesti venäläiset ovat tottuneita palveluiden käyttäjiä. Tämä puolestaan lisää palveluiden tarjontaa ja tuo työtä paikallisesti. Maa- ja kiinteistöomaisuutta kun ei voi siirtää muualle, toisin kuin esimerkiksi tehtaiden tuotantoa työpaikkoineen.

(*) Osa aloitteen ensin allekirjoittaneista on sittemmin vetänyt nimensä pois aloitteesta.

 

Kirjoitus on julkaista sanomalehti Karjalaisessa 14.1.2014