Vappupuhe Joensuussa

Julkaissut Joensuun Vihreät 1. toukokuuta 2018

Hyvät kuulijat,

 

Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen kääntöpuolena ei pitäisi olla köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvaminen. Päinvastoin. Kun taloudessa menee paremmin, pitäisi antaa ensin niille takaisin, joilta on huonojen päivien aikana eniten leikattu.

 

Kyse on arvovalinnoista, ja vihreiden mielestä yhteiskunnan arvo mitataan siinä, miten se pitää huolta heikoimmistaan. Sipilän hallitus on tehnyt päinvastoin.

 

Tiukka talouskuri on pitänyt silloin, kun on leikattu pienituloisilta ja koulutuksesta. Mutta kun olisi pitänyt leikata hyvätuloisia suosivasta veropolitiikasta ja yritystuista, leikkausinto on karissut kummasti.

 

Työttömyys on vähentynyt, mistä me kaikki olemme iloisia. Samanaikaisesti köyhyyteen jääneiden köyhyys on syventynyt. Opiskelijat, eläkeläiset ja ne työttömät, jotka eivät työllisty, ovat hallituspolitiikan häviäjiä.

 

Tilannetta eivät muuta pienet kertakorotukset perusturvaan. Hallituksen tekemät leikkaukset ovat olleet kymmenkertaisia ja indeksien jäädyttäminen heikentää perusturvaa koko ajan lisää.

 

Hyvät kuulijat,

 

Lasten eriarvoisuus on kasvussa, Suomessa on jo yli 110 000 köyhyydessä elävää lasta. Yhä useampi lapsi jää syrjään, kun heillä ei ole varaa harrastaa tai osallistua koulun retkelle. Heitä kiusataan pieniksi jääneistä vaatteista ja vanhanmallisesta kännykästä.

 

Lasten köyhyyteen on puututtava. Emme saa antaa syntyä lasten luokkayhteiskuntaa.

 

Varhaiskasvatukselle on ratkaiseva rooli lapsen koko opinpolun ja sitä kautta elämänuran kannalta. Se on merkittävä keino tasata lasten erilaisista taustoista johtuvia oppimiseroja.

 

Kun Sipilän hallitus rajasi työttömien perheiden lasten oikeutta päivähoitoon, se käytännössä heikensi etenkin niiden lasten mahdollisuuksia, jotka olivat jo ennestään heikommassa asemassa. Nyt käytännössä vähiten varhaiskasvatusta saavat ne lapset, jotka tutkimusten mukaan hyötyisivät siitä eniten.

 

Tästä lasten luokkayhteiskunta lähtee syntymään. Ja se syvenee entisestään, jos peruskoulussa ei ole saatavilla riittävästi tukea oppimiseen niin, että jokainen pystyy hankkimaan riittävät tiedot jatko-opintoja varten.

 

Edelleen se syvenee, jos toisen asteen koulutuksen todelliset kustannukset ovat niin suuret, että nuoren koulupolku tyssää siihen tai kun unelma-alalle ei voi edes hakeutua sen vuoksi, että opiskeluun ei ole varaa.

 

Leikkaukset koulutuksesta ovat johtaneet siihen, että yhä useamman nuoren kohdalla tulevaisuuden polku on entistä epävarmempi. Olemme hukkaamassa tulevan sukupolven mahdollisuudet. Hallitus on tälle sokea.

 

Samalla koulutusleikkaukset ovat heikentäneet Suomen tulevaisuuden polkua. Vain satsaamalla osaamiseen voimme menestyä. Vain osaamisen kautta pystymme luomaan uutta teknologiaa ja tarjota ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Sitä kautta luomme työtä ja toimeentuloa.

 

Tätä maata pitää uudistaa tulevaisuutta rakentamalla, ei siitä leikkaamalla.

 

Vihreät haluavat panostaa koulutukseen nyt ja tulevaisuudessa. Rajut leikkaukset koulutuksesta on paikattava. Jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen pitää palauttaa. Me Vihreät teemme työtä lasten ja nuorten tulevaisuuden eteen niin kunnissa kuin valtakunnallisesti.

 

Hyvä kuulijat,

 

Sukupolvisokeudun lisäksi hallitusta vaivaa sukupuolisokeus. Sipilän hallitus kirjoitti juhlavasti ohjelmaansa, että miehet ja naiset ovat keskenään tasa-arvoisia. Mutta tasa-arvo ei toteudu sanoilla, tarvitaan tekoja. Teot ovat hallitukselta puuttuneet.

 

Perhevapaauudistus jäi tekemättä. Kiky-päätökset kurittivat kaikkein pahiten julkisen sektorin naisvaltaisia aloja. Säästöt päivähoidosta ja sote-alalta heikentävät nimenomaan naisten työelämäoloja.

 

Ei olekaan ihme, että Euroopan tasa-arvoindeksissä Suomen pisteet ovat pudonneet. Alhaisimmat ne ovat vallan ja ajankäytön tasa-arvon osalta. Naisiin kohdistuvassa väkivallassa Suomi sijoittuu alle Euroopan keskiarvon.

 

Tasa-arvon edistäminen vaatii jatkuvaa työtä. Se ei tapahdu itsestään. Jokaisen päätöksen kohdalla on mietittävä tasa-arvovaikutuksia. Asennemuutoksen lisäksi tarvitaan muutoksia yhteiskunnan rakenteisiin. Seuraavan hallituksen työlistalla on ensimmäisenä oltava perhevapaauudistus  ja vanhemmuuden kustannusten jako.

 

Naisia tarvitaan myös lisää päätöksentekijöiksi huippupaikkoja myöten. Suurin este naisten etenemiselle on, ettei heitä aseteta ehdokkaaksi. Suomen tulee entistä enemmän asettaa naisia ehdokkaiksi kansainvälisille johtopaikoille. Suomen seuraavaa EU-komissaariehdokasta etsiessä katse on käännettävä naisiin.

 

Hyvät kuulijat,

 

Ilmastonmuutos ja luonnonmonimuotoisuuden hupeneminen uhkaa meitä kaikkia. Tarvitaan nopeita päätöksiä, jotta voimme muuttaa kurssia.

 

Sipilän hallitus ansaitsee kiitoksen päätöksestä luopua kivihiilestä. Fosiillitaloudesta on siirryttävä uusiutuvien ja energiatehokkaampaan maailmaan, jotta voimme estää ilmaston dramaattisen lämpenemisen.

 

Emme kuitenkaan saa biotaloushuumassa poltaa hiiltä sitovaa metsäämme nopeasti energiaksi ja vapauttaa samalla pikavauhtia hiiltä takaisin ilmakehää. Yhtä lailla on typerää käytää pitkään kasvanutta puuta bulkkiselluksi ja viedä sitä muualle jatkojalostettavaksi.

 

Sen sijaan meidän tulee käyttää puuta pitkäkestoisiin tuotteisiin kuten rakentamiseen ja huonekaluihin. Bulkkisellun sijaan on panostettava öljypohjaisten tuotteiden korvaajiin. Koko ajan kasvava merkitys on metsän ympärille luoduilla palveluilla matkailusta green careen. Näin metsämme tuottavat merkittävästi paremmin niin kansantaloudellisesti kuin ilmastotaloudellisesti.

 

Meidän tulee käyttää metsiämme kestävästi huolehtien samalla monimuotoisuudesta ja hiilivaraston säilymisestä. Vain siten metsät ovat tulevaisuudessakin hyvinvointimme lähde niin täällä Pohjois-Karjalassa kuin koko Suomessa.

 

Puhe on pidetty Joensuun torilla vapputapahtumassa 1.5.2018