Puheenvuorot

Eduskunnassa pitämäni puheenvuorot löytyvät listattuina Eduskunnan internetsivuilta.

Suulliset kysymykset

Aseviennistä (20.9.2018)
Arktisen alueen pysyvästä öljynporauskiellosta
(18.5.2017)
Pakolaiskiintiön nostamisesta
(27.4.2017)
Pakolaiskiintiöstä
 (20.10.2016)
Turvapaikkapäätösten kriteereistä
(8.9.2016)
Vaelluskalakantojen elvyttämisestä
(19.5.2016)
Ammatillisen koulutuksen säästöistä (21.4.2016)

Kirjalliset kysymykset

Järvilohen ja -taimenen salakalastuksesta (Mikkonen, Halmeenpää, 5.9.2018)
Patrian aseviennistä ja omistajaohjauksesta
(Mikkonen, 6.6.2018)
Työkyvyttömyyseläkkeen lineaarimallin käyttöönotosta (Vihreä eduskuntaryhmä, 17.5.2018)
Kehitysvammaisten työoikeuksista (Vihreä eduskuntaryhmä, 17.5.2018)
Jatkokysymys kirjalliseen kysymykseen KK 158/2017 vp koulutustakuusta ja vaikeasti vammaisten nuorten koulutuksesta (Mikkonen, Karimäki, 25.4.2018)
Vihapuheeseen puuttumisesta lainsäädännön keinoin (Vihreä eduskuntaryhmä, 12.4.2018)
Metsähallituksen aikomuksesta poistaa retkeilyalueita käytöstä (Halmeenpää, Hassi, Mikkonen, 12.4.2018)
Ammatillisen koulutuksen valintaperusteiden muutoksesta (Mikkonen, 21.3.2018)
Punasotkan, tukkasotkan ja jouhisorsan rauhoittamisesta (Mikkonen, Karimäki, Hassi, Halmeenpää, Salolainen 25.1.2018)
Kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustuesta
(useita allekirjoittajia, 14.12.2017), vastaus
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista
(Mikkonen, 1.12.2017), vastaus
Euroopan tasa-arvoindeksistä ja sen mittarien toteutumisesta Suomessa
(Mikkonen, 14.11.2017), vastaus
Vaihto-oppilasjärjestöjen tukemisesta
(Mikkonen, 10.11.2017), vastaus
Kehitysvammaisten työllisyysasteen nostamisesta ja tuetusta oppisopimuksesta
(Karimäki, Mikkonen, 10.11.2017), vastaus
Kemijoki Oy:n velvoitteista kansallisen kalatiestrategian toteuttamisessa
 (Vihreitä kansanedustajia, 10.11.2017), vastaus
Kalatalousviranomaisen asemasta maakuntauudistuksessa (useita allekirjoittajia, 27.10.2017), vastaus
Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista
(Vihreä eduskuntaryhmä, 28.9.2017), vastaus
Hannukaisen kaivoksen ympäristöluvasta
 (Vihreä eduskuntaryhmä, Salolainen, 22.9.2017), vastaus
Sosiaali- ja terveysmaksujen kasvusta
(Mikkonen, 18.9.2017), vastaus
Uhanalaisten kalakantojen salakalastuksesta
(Mikkonen, 25.8.2017), vastaus
YK:n ydinaseet kieltävästä sopimuksesta
(Mikkonen, 22.6.2017), vastaus
Turvapaikanhakijan työoikeudesta
(Mikkonen, Parviainen, 7.6.2017), vastaus
Sikojen ulkotarhauksen kieltämisestä (Vihreitä kansanedustajia, 31.5.2017), vastaus
Ehkäisypalveluiden järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa (eduskunnan naisverkosto, 18.5.2017), vastaus
EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja sähkömarkkinadirektiivin mukaisista energiayhteisöistä (Vihreitä kansanedustajia, 15.5.2017), vastaus
Uusiutuvan energian pientuotannon sujuvoittamisesta (Vihreitä kansanedustajia, 11.5.2017), vastaus
Ruhojen tarkastuksesta tilateurastamoilla (useita allekirjoittajia, 27.4.2017), vastaus
Terrafamen kaivoksen valvonnasta (Hassi, Halmeenpää, Mikkonen, 9.3.2017), vastaus
Kansaneläkelaitoksen ruuhkasta perustoimeentulotukihakemusten käsittelyssä (Vihreä eduskuntaryhmä, 2.3.2017), vastaus
Ahmojen metsästyksestä (Vihreitä kansanedustajia, 21.2.2017), vastaus
Jatkokysymys kirjalliseen kysymykseen KK 610/2016 vp avoimessa yliopistossa opiskelusta työttömyysetuudella
 (Mikkonen, 20.12.2016), vastaus
Soidensuojelun tehostamisesta
(Mikkonen, 20.12.2016), vastaus
Avoimessa yliopistossa opiskelusta työttömyysetuudella
(Mikkonen, 24.11.2016), vastaus
Oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailta palaamisen jälkeen
(Mikkonen, 24.11.2016), vastaus
Viharikosten torjunnasta ja ennaltaehkäisystä (Vihreä eduskuntaryhmä, 16.11.2016)
Suomen aseviennistä diktatuureihin (Vihreitä kansanedustajia, 27.10.2016)
Hallituksen lainsäädäntötoimista aktiivisen kuolinavun laillistamiseksi Suomessa (useita allekirjoittajia, 21.10.2016), vastaus
Kuntoutusalan ammattilaisten koulutuksen alueellisesta kattavuudesta
(Mikkonen, Mäkisalo-Ropponen, 11.10.2016), vastaus
Koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevista nuorista miehistä
(Mikkonen, 11.10.2016), vastaus
Mielenterveyspotilaan omaishoitajan tuen parantamisesta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 7.10.2016), vastaus
Kalajoen ja Kemin merivartioasemia uhkaavasta lakkautuksesta
(Mikkonen, 5.10.2016), vastaus
Opiskelijoiden toimeentulosta
(Mikkonen, 28.9.2016), vastaus
Maahanmuuttoviraston toiminnasta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 7.9.2016), vastaus
Merinisäkkäiden pidon kieltämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, Sarkkinen, 6.9.2016), vastaus
Waltti-liikenteestä ja linja-autovuorojen aikatauluista
(Mikkonen, 5.9.2016), vastaus
Toimeentulotuen siirrosta Kelaan (Mikkonen, 23.6.2016), vastaus
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämistoiminnan jatkosta (Vihreä eduskuntaryhmä, 23.6.2016), vastaus
Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta
 (eduskunnan naisverkosto, kansanedustajia kaikista eduskuntaryhmistä, 17.6.2016), vastaus
Terrafamen jätevesien purkuputken ympäristövaikutuksista
 (Mikkonen, Hassi, Halmeenpää, 27.5.2016), vastaus
Palokin koskien palauttamisesta vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueiksi (Savo-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Vihreän eduskuntaryhmän kansanedustajia, 13.5.2016), vastaus
Rahankeräyslupien käsittelyn ruuhkautumisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 14.4.2016), vastaus
Aggressiivisen verosuunnittelun suitsimisesta (Mikkonen, 8.4.2016), vastaus
Omaishoidon tuen tasavertaisesta saamisesta asuinpaikkakunnasta riippumatta (Vihreä eduskuntaryhmä, 7.4.2016), vastaus
Suomalaisen kansanmusiikin säilymisestä (Savo-Karjalan kansanedustajat ym., 16.3.2016), vastaus
Omaishoidon tuen korottamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 15.3.2016), vastaus
Sähköverkkojen suojaamisesta kyberuhkilta (Vihreä eduskuntaryhmä, 10.3.2016), vastaus
Peruskoulutuksen valtionosuuksien laskentaperusteista (Mikkonen, Toivola, 25.2.2016), vastaus
Ympäristörikosten torjunnasta (Mikkonen, 24.2.2016), vastaus
Rikkakasvin torjunta-aine glyfosaatin myynnin rajoittamisesta Suomessa (Hassi, Halmeenpää, Alanko-Kahiluoto, Mikkonen, Kari, 24.2.2016), vastaus
Kansallismaisemaan kuuluvien kanavien aitaamisesta (Mikkonen, Järvinen, 18.2.2016), vastaus
Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnista lainsäädännön laadun kehittämisessä (Vihreä eduskuntaryhmä, 17.12.2015), vastaus
TV-ohjelmien tekstityksen turvaamisesta (useita allekirjoittajia, 6.11.2015), vastaus
Järjestöjen osallistumisesta Istanbulin sopimuksen yhteensovittamiselimen toimintaan (Toivola, Mikkonen, Alanko-Kahiluoto, Kari, 5.11.2015), vastaus
Tuulivoimahankkeiden hallinnollisten esteiden purkamisesta (Mikkonen, Vartia, 2.11.2015), vastaus
Lainvalmistelun avoimuudesta ja hyvästä hallinnosta (Vihreä eduskuntaryhmä, 22.10.2015), vastaus
Ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta (useita allekirjoittajia, 20.10.2015), vastaus
Kaukojunaliikenneyhteyksien turvaamisesta Pohjois-Karjalassa (Mikkonen, 2.10.2015), vastaus
Työnhakijan matka- ja majoituskorvauksista sekä lastenhoidon korvauksista (Mikkonen, 30.9.2015), vastaus
Fortum Oyj:n ja Outokumpu Oyj:n omistajaohjauksesta Fennovoima Oy:n hankkeessa (Vihreä eduskuntaryhmä, 29.9.2015), vastaus
Tasa-arvoisen avioliittolain sekä siihen liittyvien lakien voimaan saattamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 25.6.2015), vastaus

Välikysymykset

Nuorten työehdoista (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, 27.4.2018)
Koulutuksen tasa-arvosta (Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 9.2.2018)
Eriarvoistumisesta
(Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, 24.11.2017)
Raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta
(Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, 27.9.2017)
Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta
(Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 24.3.2017)
Ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta
(Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 3.3.2017)
Suomalaisen maatalouden kriisistä (Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, 3.6.2016)
Korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
(Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä,  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 18.3.2016) 
Valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle
(Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Vihreä eduskuntaryhmä, 4.12.2015)
Työllisyyspolitiikasta (Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja Vihreä eduskuntaryhmä, 27.11.2015)
Hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 4.11.2015)
Hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin (Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 16.10.2015)
Koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja osaamistasoon (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä, 15.9.2015)

Talousarvioaloitteet

Vihreiden vaihtoehtobudjetti 2018 (useita talousarvioaloitteita, Vihreä eduskuntaryhmä, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä naisjärjestöille NJKL, NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto (useita allekirjoittajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä ympäristölääketieteen kliiniselle tutkimusyksikölle (useita allekirjoittajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä uhanalaisten lajien suojeluun (Vihreitä kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä valtatien 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä Iisalmi—Ylivieska—Kontiomäki-radan ja Yara—Siilinjärvi-radan sähköistykseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-, seutu- ja yhdysteiden parantamiseen ja ylläpitoon (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä valtatien 5 välin Leppävirta—Kuopio parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä maantien 5071 parantamiseen välillä Vuonislahti — kantatie 73 (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä Joensuun ratapihan uudistamiseen ja asemanseudun kehittämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä maantien 518 parantamiseen välillä Eno—Ahveninen—Kantatie 73 (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä Joensuun ratapihan uudistamiseen ja asemanseudun kehittämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä valtatien 9 Kuopio—Joensuu välin parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Määrärahan lisäämisestä valtatien 23 parantamiseen välillä Varkaus—Viinjärvi (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Vihreiden vaihtoehtobudjetti 2017
(useita talousarvioaloitteita, Vihreä eduskuntaryhmä, 21.10.2016)
Määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön (Mikkonen, Parviainen, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä luonnontieteellisen kulttuuriperinnön digitointiin akateemisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä Botanian ystävät ry:lle (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutukseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä palopäällystökoulutuksen toteuttamiseen Pelastusopistossa (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä pelastustoimen lähialueyhteistyöhön (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä valtatien 5 parantamiseen välillä Leppävirta—Kuopio (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä itärajan rajanylityspaikkojen palvelutason turvaamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä Joensuun ratapihan parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-radan toiminnallisuuden parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä Saimaan järvilohikannan elvyttämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen (Puolustusvaliokunnan jäseniä, 30.9.2016)
Määrärahan lisäämisestä Laajan turvallisuuden verkosto ry:lle (Paloniemi, Uotila, Mikkonen, Kantola, Biaudet, 30.9.2016)
Vihreiden vaihtoehtobudjetti 2016 (useita talousarvioaloitteita, Vihreä eduskuntaryhmä, 23.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä Ylivieska—Iisalmi— Kontiomäki-radan toiminnallisuuden parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutukseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä valtion rahoitukseen turvakotitoiminnan menoihin (useita allekirjoittajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä kunnille maksettavaan korvaukseen kotouttamista tukevien toimien järjestämisestä (pääasiassa Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä Jännevirran sillan (valtatie 9) toteuttamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä junaliikenteen ostoihin väleillä Joensuu—Varkaus ja Joensuu—Lieksa—Nurmes (pääasiassa Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä valtatien 23 parantamiseen välillä Varkaus—Viinijärvi, Sarkamäen ohituskaistat (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä Euroopan metsäinstituutin (EFI) päämajan perusrahoituksen pysyvään tasonostoon (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Määrärahan lisäämisestä uusimuotoiseen maakunnan kehittämisrahaan (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)

Lakialoitteet

Laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Vihreä eduskuntaryhmä, 28.9.2018)
Laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 19.6.2018)
Laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 1.6.2018)
Laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 1.6.2018)
Laiksi muovipakkausverosta (Mikkonen, Karimäki, 23.2.2018)
Laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 20.2.2018)
Laiksi työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 13.2.2018)
Laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
 (useita allekirjoittajia, 18.12.2017)
Laiksi työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
 (useita allekirjoittajia, 20.11.2017)
Laiksi työsopimuslain 3 luvun muuttamisesta
 (useita allekirjoittajia, 16.11.2017)
Laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta
(eduskuntaryhmien puheenjohtajat, 8.11.2017)
Laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta
(Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 14.11.2017)
Laiksi tuloverolain 106 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 14.11.2017)
Laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi yliopistolain 49 §:n 7 momentin kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi ammattikorkeakoululain 43 §:n 7 momentin kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi tuloverolain 30 a §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi autoverolain muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi tuloverolain 93 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi tuloverolain 73 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi autoverolain 6 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi tuloverolain 58 ja 58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 27.10.2017)
Laiksi tieliikennelain 28 c §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 5.10.2017)
Laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta (useita allekirjoittajia, 29.9.2017)
Laiksi terveydenhuoltolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta (Ruotsalainen eduskuntaryhmä sekä useita allekirjoittajia, 28.9.2017)
Laiksi Suomen perustuslain 54 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 19.9.2017)
Laiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 27.6.2017)
Laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
 (useita allekirjoittajia, 23.5.2017)
Laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 (Vihreä eduskuntaryhmä, 3.3.2017)
Laiksi vanhusasiavaltuutetusta
 (useita allekirjoittajia, 3.3.2017)
Laiksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 2.3.2017)
Laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 21.2.2017)
Laiksi perustulokokeilusta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 27.10.2016)
Laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 21.10.2016)
Laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 20.10.2016)
Laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 14.10.2016)
Laiksi osakeyhtiölain 1 luvun muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 7.10.2016)
Laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 30.9.2016)
Laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 27.9.2016)
Laiksi eläinsuojelulain 20 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 16.9.2016)
Laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 23.6.2016)
Laiksi tuloverolain 33 a §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 13.5.2016)
Laiksi elintarvikelain muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 10.5.2016)
Laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 3.5.2016)
Laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 17.2.2016)
Laiksi tuloverolain 73 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 4.11.2015)
Laiksi tieliikennelain muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 21.10.2015)
Laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 30.6.2015)

Toimenpidealoitteet

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen toimintaohjelmasta (Vihreä eduskuntaryhmä, 2.10.2018)
50 euron tasokorotuksesta työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan (Vihreä eduskuntaryhmä, 1.10.2018)
Vuotoksen kansallispuiston perustamisesta
(useita allekirjoittajia, 11.4.2018)
Lainvalmistelun lapsivaikutusten arvioinnista (useita allekirjoittajia, 23.3.2018)
Ohuiden muovipussien kieltämisestä (Mikkonen, Karimäki, 23.2.2018)
Muovin keräysvelvoitteen lisäämisestä (Mikkonen, Karimäki, 23.2.2018)
Mikromuovien kieltämisestä tuotteissa (Mikkonen, Karimäki, 23.2.2018)
Lampaiden tilateurastuksen mahdollistamisesta
(useita allekirjoittajia, 8.12.2017)
Opintotuen korottamisesta
 (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 24.10.2017)
Työkoneiden energiaverojen palautusjärjestelmän laatimisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta matkustaja-alusten miehistökustannustuen leikkaamiseksi (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Pakolaiskiintiön nostamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Irtaimen käyttöomaisuuden poistoista syntyvän verotuen pienentämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Perhevapaajärjestelmän uudistamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Peruskoulun päättävien tukiopinto-ohjauksesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Sokeriveron käyttöönotosta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Kaivosten louhintaveron käyttöönotosta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Koulutusmäärärahojen sitomisesta indeksiin (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Toisen asteen opintojen oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Perustulokokeilun laajentamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Kansaneläkeindeksin jäädytysten ja leikkausten perumisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä
 (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymiseksi ammatillista koulutusta koskevassa laissa (useita allekirjoittajia, 19.6.2017)
Muovisten ostoskassien aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi
(useita allekirjoittajia, 15.2.2017)
Pakolaiskiintiön moninkertaistamisesta
(Vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalainen eduskuntaryhmä, Tuomioja, 28.10.2016)
Verotuksen ottamisesta mukaan perustulokokeiluun (Vihreä eduskuntaryhmä, 27.10.2016)
Yrityksen ensimmäisen työntekijän palkan sivukulujen määräaikaisesta huojentamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 27.10.2016)
Perhevapaajärjestelmän uudistamisesta
(useita allekirjoittajia 21.10.2016)
Homekorjausten tukemisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 21.10.2016)
Lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, 21.10.2016)
Kuntien omistamien öljylämmitteisten kiinteistöjen muuttamisesta maalämmölle (Vihreä eduskuntaryhmä, 20.10.2016)
Raskaudesta aiheutuvien poissaolojen tilastoinnista (useita allekirjoittajia, 18.10.2016)
Ympäristökasvatuksen lisäämisestä
(useita allekirjoittajia, 31.5.2016)
Lainsäädäntötyön paremman valmistelun varmistamisesta
(useita allekirjoittajia, 25.5.2016)
Kevyen polttoöljyn valmisteveron korottamisesta
(useita allekirjoittajia, 1.3.2016)
Öljysuojarahaston mahdollisuudesta korvata harkinnanvaraista avustusta järjestöjen investointeihin ja kalustohankintoihin (useita allekirjoittajia, 25.2.2016)
Laillisten maahantulokeinojen lisäämiseksi yhtenä pakolaiskriisin ratkaisukeinona (Vihreä eduskuntaryhmä, 11.11.2015)
Auto- ja ajoneuvoveron muuttamiseksi (Vihreä eduskuntaryhmä, 4.11.2015)
Biopolttoaineiden ja sähkön käytön edistämiseksi liikenteessä (Mikkonen, Vartia, Halmeenpää, Karimäki, Hassi, 14.10.2015)
Sosiaali- ja terveysmenojen yhteisen maksukaton selvittämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, 5.10.2015)
Alkoholisäätelyn keventämisestä ja sen vaikutusten selvittämisestä kokeilulailla (useita allekirjoittajia, 16.9.2015)

Keskustelualoitteet

Ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa (kaikkien eduskuntaryhmien edustajat 27.9.2016)
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta (useita allekirjoittajia, 20.9.2016)
YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja Agenda 2030:stä
(useita allekirjoittajia, 16.9.2016)
Veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä
(useita allekirjoittajia, 19.4.2016)
Veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä
(Vihreä eduskuntaryhmä, 5.4.2016)
Vihateoista ja rasismista Suomessa
(useita allekirjoittajia, 8.9.2015)

Muut aloitteet

Liputuspäivä Tove Janssonin kunniaksi (Vihreä eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, 26.5.2017)

Kommentoi