Valtiopäivätoimet

Puheenvuorot

Eduskunnassa pitämäni puheenvuorot löytyvät listattuina Eduskunnan internetsivuilta.

Suulliset kysymykset

Saamelaisten oikeuksien toteutumisesta (7.2.2019)
Opettajien työhyvinvoinnista
(20.12.2018)
Raiskauksen määritelmän muuttamisesta suostumukseen perustuvaksi (15.11.2018)
Aseviennistä
(20.9.2018)
Arktisen alueen pysyvästä öljynporauskiellosta
(18.5.2017)
Pakolaiskiintiön nostamisesta
(27.4.2017)
Pakolaiskiintiöstä
 (20.10.2016)
Turvapaikkapäätösten kriteereistä
(8.9.2016)
Vaelluskalakantojen elvyttämisestä
(19.5.2016)
Ammatillisen koulutuksen säästöistä (21.4.2016)

Kirjalliset kysymykset

Kuntien oikeudesta kieltää kaivostoiminta alueellaan (Mikkonen, Halmeenpää, Hassi, 14.3.2019)
Malminetsinnän kieltämisestä luonnonsuojelualueilla
(Mikkonen, Halmeenpää, Hassi, 7.3.2019)
Lentoliikenteen polttoaineen sekoitevelvoitteesta (Mikkonen, 22.2.2019), vastaus
Kaivostoiminnan verotuksesta (Mikkonen, Hassi, Halmeenpää, 22.2.2019), vastaus
Yritysten voitontavoittelusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa (Mikkonen, 22.2.2019), vastaus
Kaivosteollisuuden läpinäkyvyyden lisäämisestä EITI-standardin toimeenpanon avulla (Mikkonen, Halmeenpää, Hassi, 14.2.2019), vastaus
Terrafame Oy:n kaivoksen työturvallisuuden valvonnasta (Hassi, Halmeenpää, Mikkonen, 7.2.2019), vastaus
Kesähakkuiden uhasta Suomen lintulajeille ja metsille (Vihreitä kansanedustajia, 24.1.2019), vastaus
Kansaneläkelaitoksen toiminnan lainmukaisuudesta (Vihreitä kansanedustajia, 15.1.2019), vastaus
Palkka-avoimuuden edistämisestä (Mikkonen, 17.12.2018), vastaus
Joensuu—Jyväskylä-rataosuuden ja poikittaisliikenteen kehittämisestä (Mikkonen, Mäkisalo-Ropponen, Semi, 19.10.2018), vastaus
Puheterapeuttien koulutuksen lisäämisestä (Mikkonen, 19.10.2018), vastaus
Metsähallituksen hakkuista Suomussalmella (Halmeenpää, Hassi, Karimäki, Mikkonen, 17.10.2018), vastaus
Järvilohen ja -taimenen salakalastuksesta (Mikkonen, Halmeenpää, 5.9.2018), vastaus
Patrian aseviennistä ja omistajaohjauksesta
(Mikkonen, 6.6.2018), vastaus
Työkyvyttömyyseläkkeen lineaarimallin käyttöönotosta (Vihreä eduskuntaryhmä, 17.5.2018), vastaus
Kehitysvammaisten työoikeuksista (Vihreä eduskuntaryhmä, 17.5.2018), vastaus
Jatkokysymys kirjalliseen kysymykseen KK 158/2017 vp koulutustakuusta ja vaikeasti vammaisten nuorten koulutuksesta (Mikkonen, Karimäki, 25.4.2018), vastaus
Vihapuheeseen puuttumisesta lainsäädännön keinoin (Vihreä eduskuntaryhmä, 12.4.2018), vastaus
Metsähallituksen aikomuksesta poistaa retkeilyalueita käytöstä (Halmeenpää, Hassi, Mikkonen, 12.4.2018), vastaus
Ammatillisen koulutuksen valintaperusteiden muutoksesta (Mikkonen, 21.3.2018), vastaus
Punasotkan, tukkasotkan ja jouhisorsan rauhoittamisesta (Mikkonen, Karimäki, Hassi, Halmeenpää, Salolainen 25.1.2018), vastaus
Kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustuesta
(useita allekirjoittajia, 14.12.2017), vastaus
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista
(Mikkonen, 1.12.2017), vastaus
Euroopan tasa-arvoindeksistä ja sen mittarien toteutumisesta Suomessa
(Mikkonen, 14.11.2017), vastaus
Vaihto-oppilasjärjestöjen tukemisesta
(Mikkonen, 10.11.2017), vastaus
Kehitysvammaisten työllisyysasteen nostamisesta ja tuetusta oppisopimuksesta
(Karimäki, Mikkonen, 10.11.2017), vastaus
Kemijoki Oy:n velvoitteista kansallisen kalatiestrategian toteuttamisessa
 (Vihreitä kansanedustajia, 10.11.2017), vastaus
Kalatalousviranomaisen asemasta maakuntauudistuksessa (useita allekirjoittajia, 27.10.2017), vastaus
Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista
(Vihreä eduskuntaryhmä, 28.9.2017), vastaus
Hannukaisen kaivoksen ympäristöluvasta
 (Vihreä eduskuntaryhmä, Salolainen, 22.9.2017), vastaus
Sosiaali- ja terveysmaksujen kasvusta
(Mikkonen, 18.9.2017), vastaus
Uhanalaisten kalakantojen salakalastuksesta
(Mikkonen, 25.8.2017), vastaus
YK:n ydinaseet kieltävästä sopimuksesta
(Mikkonen, 22.6.2017), vastaus
Turvapaikanhakijan työoikeudesta
(Mikkonen, Parviainen, 7.6.2017), vastaus
Sikojen ulkotarhauksen kieltämisestä (Vihreitä kansanedustajia, 31.5.2017), vastaus
Ehkäisypalveluiden järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa (eduskunnan naisverkosto, 18.5.2017), vastaus
EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja sähkömarkkinadirektiivin mukaisista energiayhteisöistä (Vihreitä kansanedustajia, 15.5.2017), vastaus
Uusiutuvan energian pientuotannon sujuvoittamisesta (Vihreitä kansanedustajia, 11.5.2017), vastaus
Ruhojen tarkastuksesta tilateurastamoilla (useita allekirjoittajia, 27.4.2017), vastaus
Terrafamen kaivoksen valvonnasta (Hassi, Halmeenpää, Mikkonen, 9.3.2017), vastaus
Kansaneläkelaitoksen ruuhkasta perustoimeentulotukihakemusten käsittelyssä (Vihreä eduskuntaryhmä, 2.3.2017), vastaus
Ahmojen metsästyksestä (Vihreitä kansanedustajia, 21.2.2017), vastaus
Jatkokysymys kirjalliseen kysymykseen KK 610/2016 vp avoimessa yliopistossa opiskelusta työttömyysetuudella
 (Mikkonen, 20.12.2016), vastaus
Soidensuojelun tehostamisesta
(Mikkonen, 20.12.2016), vastaus
Avoimessa yliopistossa opiskelusta työttömyysetuudella
(Mikkonen, 24.11.2016), vastaus
Oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailta palaamisen jälkeen
(Mikkonen, 24.11.2016), vastaus
Viharikosten torjunnasta ja ennaltaehkäisystä (Vihreä eduskuntaryhmä, 16.11.2016), vastaus
Suomen aseviennistä diktatuureihin (Vihreitä kansanedustajia, 27.10.2016), vastaus
Hallituksen lainsäädäntötoimista aktiivisen kuolinavun laillistamiseksi Suomessa (useita allekirjoittajia, 21.10.2016), vastaus
Kuntoutusalan ammattilaisten koulutuksen alueellisesta kattavuudesta
(Mikkonen, Mäkisalo-Ropponen, 11.10.2016), vastaus
Koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevista nuorista miehistä
(Mikkonen, 11.10.2016), vastaus
Mielenterveyspotilaan omaishoitajan tuen parantamisesta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 7.10.2016), vastaus
Kalajoen ja Kemin merivartioasemia uhkaavasta lakkautuksesta
(Mikkonen, 5.10.2016), vastaus
Opiskelijoiden toimeentulosta
(Mikkonen, 28.9.2016), vastaus
Maahanmuuttoviraston toiminnasta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 7.9.2016), vastaus
Merinisäkkäiden pidon kieltämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, Sarkkinen, 6.9.2016), vastaus
Waltti-liikenteestä ja linja-autovuorojen aikatauluista
(Mikkonen, 5.9.2016), vastaus
Toimeentulotuen siirrosta Kelaan (Mikkonen, 23.6.2016), vastaus
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämistoiminnan jatkosta (Vihreä eduskuntaryhmä, 23.6.2016), vastaus
Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta
 (eduskunnan naisverkosto, kansanedustajia kaikista eduskuntaryhmistä, 17.6.2016), vastaus
Terrafamen jätevesien purkuputken ympäristövaikutuksista
 (Mikkonen, Hassi, Halmeenpää, 27.5.2016), vastaus
Palokin koskien palauttamisesta vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueiksi (Savo-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Vihreän eduskuntaryhmän kansanedustajia, 13.5.2016), vastaus
Rahankeräyslupien käsittelyn ruuhkautumisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 14.4.2016), vastaus
Aggressiivisen verosuunnittelun suitsimisesta (Mikkonen, 8.4.2016), vastaus
Omaishoidon tuen tasavertaisesta saamisesta asuinpaikkakunnasta riippumatta (Vihreä eduskuntaryhmä, 7.4.2016), vastaus
Suomalaisen kansanmusiikin säilymisestä (Savo-Karjalan kansanedustajat ym., 16.3.2016), vastaus
Omaishoidon tuen korottamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 15.3.2016), vastaus
Sähköverkkojen suojaamisesta kyberuhkilta (Vihreä eduskuntaryhmä, 10.3.2016), vastaus
Peruskoulutuksen valtionosuuksien laskentaperusteista (Mikkonen, Toivola, 25.2.2016), vastaus
Ympäristörikosten torjunnasta (Mikkonen, 24.2.2016), vastaus
Rikkakasvin torjunta-aine glyfosaatin myynnin rajoittamisesta Suomessa (Hassi, Halmeenpää, Alanko-Kahiluoto, Mikkonen, Kari, 24.2.2016), vastaus
Kansallismaisemaan kuuluvien kanavien aitaamisesta (Mikkonen, Järvinen, 18.2.2016), vastaus
Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnista lainsäädännön laadun kehittämisessä (Vihreä eduskuntaryhmä, 17.12.2015), vastaus
TV-ohjelmien tekstityksen turvaamisesta (useita allekirjoittajia, 6.11.2015), vastaus
Järjestöjen osallistumisesta Istanbulin sopimuksen yhteensovittamiselimen toimintaan (Toivola, Mikkonen, Alanko-Kahiluoto, Kari, 5.11.2015), vastaus
Tuulivoimahankkeiden hallinnollisten esteiden purkamisesta (Mikkonen, Vartia, 2.11.2015), vastaus
Lainvalmistelun avoimuudesta ja hyvästä hallinnosta (Vihreä eduskuntaryhmä, 22.10.2015), vastaus
Ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta (useita allekirjoittajia, 20.10.2015), vastaus
Kaukojunaliikenneyhteyksien turvaamisesta Pohjois-Karjalassa (Mikkonen, 2.10.2015), vastaus
Työnhakijan matka- ja majoituskorvauksista sekä lastenhoidon korvauksista (Mikkonen, 30.9.2015), vastaus
Fortum Oyj:n ja Outokumpu Oyj:n omistajaohjauksesta Fennovoima Oy:n hankkeessa (Vihreä eduskuntaryhmä, 29.9.2015), vastaus
Tasa-arvoisen avioliittolain sekä siihen liittyvien lakien voimaan saattamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 25.6.2015), vastaus

Välikysymykset

Vanhusten hoidon tilasta (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, Liike Nyt -eduskuntaryhmä, Tähtiliikkeen eduskuntaryhmä, 1.2.2019)
Nuorten työehdoista
(Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, 27.4.2018)
Koulutuksen tasa-arvosta (Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 9.2.2018)
Eriarvoistumisesta
(Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, 24.11.2017)
Raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta
(Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, 27.9.2017)
Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta
(Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 24.3.2017)
Ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta
(Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 3.3.2017)
Suomalaisen maatalouden kriisistä (Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, 3.6.2016)
Korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
(Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä,  Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 18.3.2016) 
Valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle
(Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Vihreä eduskuntaryhmä, 4.12.2015)
Työllisyyspolitiikasta (Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja Vihreä eduskuntaryhmä, 27.11.2015)
Hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 4.11.2015)
Hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin (Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 16.10.2015)
Koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja osaamistasoon (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä, 15.9.2015)

Talousarvioaloitteet

Vihreiden vaihtoehtobudjetti 2019 (useita talousarvioaloitteita, Vihreä eduskuntaryhmä, 28.9.2018)
Naisjärjestöille NJKL, NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto (Mikkonen, 28.9.2018)
Valtatien 23 Varkaus—Viinijärvi-välin parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Valtionavustukseen kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Maantien 15716 (Vanha Nurmeksentie) kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamiseen Kontiolahdella (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Kantatien 75 Pitkämäentien liittymän parantamiseen Nurmeksessa (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Valtatien 9 välin Kuopio—Joensuu parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Metsähallituksen toimintaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Suomen pelastusopiston toiminnan vahvistamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Iisalmi—Ylivieska—Kontiomäki-radan ja Yara—Siilinjärvi-radan sähköistykseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Maantien 5071 parantamiseen välillä Vuonislahti—kantatie 73 (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Valtionavustukseen valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-, seutu- ja yhdysteiden parantamiseen ja ylläpitoon Itä-Suomessa (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Kantatien 75 parantamiseen Nurmeksessa Porokylänkadun ja Pappilansuoran liittymässä (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 28.9.2018)
Vihreiden vaihtoehtobudjetti 2018
(useita talousarvioaloitteita, Vihreä eduskuntaryhmä, 29.9.2017)
Naisjärjestöille NJKL, NYTKIS ry ja Monika-Naiset liitto (useita allekirjoittajia, 29.9.2017)
Ympäristölääketieteen kliiniselle tutkimusyksikölle (useita allekirjoittajia, 29.9.2017)
Uhanalaisten lajien suojeluun (Vihreitä kansanedustajia, 29.9.2017)
Valtatien 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Iisalmi—Ylivieska—Kontiomäki-radan ja Yara—Siilinjärvi-radan sähköistykseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-, seutu- ja yhdysteiden parantamiseen ja ylläpitoon (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Valtatien 5 välin Leppävirta—Kuopio parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Maantien 5071 parantamiseen välillä Vuonislahti — kantatie 73 (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Valtatien 6 ja kantatien 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyihin Kiteen Puhoksessa (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Joensuun ratapihan uudistamiseen ja asemanseudun kehittämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Maantien 518 parantamiseen välillä Eno—Ahveninen—Kantatie 73 (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Joensuun ratapihan uudistamiseen ja asemanseudun kehittämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Valtatien 9 Kuopio—Joensuu välin parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Valtatien 23 parantamiseen välillä Varkaus—Viinjärvi (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 29.9.2017)
Vihreiden vaihtoehtobudjetti 2017
(useita talousarvioaloitteita, Vihreä eduskuntaryhmä, 21.10.2016)
Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön (Mikkonen, Parviainen, 30.9.2016)
Luonnontieteellisen kulttuuriperinnön digitointiin akateemisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Botanian ystävät ry:lle (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Kuopion henkilö- ja tavararatapihojen uudistamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutukseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Palopäällystökoulutuksen toteuttamiseen Pelastusopistossa (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Pelastustoimen lähialueyhteistyöhön (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Valtatien 5 parantamiseen välillä Leppävirta—Kuopio (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Itärajan rajanylityspaikkojen palvelutason turvaamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Joensuun ratapihan parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-radan toiminnallisuuden parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Saimaan järvilohikannan elvyttämiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat, 30.9.2016)
Maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen (Puolustusvaliokunnan jäseniä, 30.9.2016)
Laajan turvallisuuden verkosto ry:lle (Paloniemi, Uotila, Mikkonen, Kantola, Biaudet, 30.9.2016)
Vihreiden vaihtoehtobudjetti 2016 (useita talousarvioaloitteita, Vihreä eduskuntaryhmä, 23.10.2015)
Ylivieska—Iisalmi— Kontiomäki-radan toiminnallisuuden parantamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutukseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Valtion rahoitukseen turvakotitoiminnan menoihin (useita allekirjoittajia, 9.10.2015)
Kunnille maksettavaan korvaukseen kotouttamista tukevien toimien järjestämisestä (pääasiassa Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Jännevirran sillan (valtatie 9) toteuttamiseen (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Junaliikenteen ostoihin väleillä Joensuu—Varkaus ja Joensuu—Lieksa—Nurmes (pääasiassa Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Valtatien 23 parantamiseen välillä Varkaus—Viinijärvi, Sarkamäen ohituskaistat (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Euroopan metsäinstituutin (EFI) päämajan perusrahoituksen pysyvään tasonostoon (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)
Uusimuotoiseen maakunnan kehittämisrahaan (Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajia, 9.10.2015)

Lakialoitteet

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 3 ja 20 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 8.2.2019)
Lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 4.12.2018)
Kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
(eduskuntaryhmien puheenjohtajat, 30.11.2018)
Sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 5.10.2018)
Eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
(Vihreä eduskuntaryhmä, 28.9.2018)
Luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 19.6.2018)
Kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 1.6.2018)
Tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 1.6.2018)
Muovipakkausverosta (Mikkonen, Karimäki, 23.2.2018)
Rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 20.2.2018)
Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 13.2.2018)
Lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
 (useita allekirjoittajia, 18.12.2017)
Työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
 (useita allekirjoittajia, 20.11.2017)
Työsopimuslain 3 luvun muuttamisesta
 (useita allekirjoittajia, 16.11.2017)
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta
(eduskuntaryhmien puheenjohtajat, 8.11.2017)
Tuloverolain 125 §:n muuttamisesta
(Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 14.11.2017)
Tuloverolain 106 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 14.11.2017)
Perintö- ja lahjaverolain 14 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Yliopistolain 49 §:n 7 momentin kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Ammattikorkeakoululain 43 §:n 7 momentin kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Tuloverolain 30 a §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Autoverolain muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Ajoneuvoverolain muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Tuloverolain 93 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Tuloverolain 73 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Autoverolain 6 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Tuloverolain 58 ja 58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 27.10.2017)
Tieliikennelain 28 c §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 5.10.2017)
Ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta (useita allekirjoittajia, 29.9.2017)
Terveydenhuoltolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta (Ruotsalainen eduskuntaryhmä sekä useita allekirjoittajia, 28.9.2017)
Suomen perustuslain 54 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 19.9.2017)
Sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 27.6.2017)
Luonnonsuojelulain muuttamisesta
 (useita allekirjoittajia, 23.5.2017)
Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 (Vihreä eduskuntaryhmä, 3.3.2017)
Vanhusasiavaltuutetusta
 (useita allekirjoittajia, 3.3.2017)
Terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 2.3.2017)
Sähkömarkkinalain muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 21.2.2017)
Perustulokokeilusta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 27.10.2016)
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 21.10.2016)
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 20.10.2016)
Yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 14.10.2016)
Osakeyhtiölain 1 luvun muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 7.10.2016)
Toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 30.9.2016)
Kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 27.9.2016)
Eläinsuojelulain 20 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 16.9.2016)
Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 23.6.2016)
Tuloverolain 33 a §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 13.5.2016)
Elintarvikelain muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 10.5.2016)
Rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 3.5.2016)
Perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
(useita allekirjoittajia, 17.2.2016)
Tuloverolain 73 §:n muuttamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 4.11.2015)
Tieliikennelain muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 21.10.2015)
Tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta (useita allekirjoittajia, 30.6.2015)

Toimenpidealoitteet

Juomapakkausten panttijärjestelmän laajentamisesta (Halmeenpää, Mikkonen, 12.12.2018)
Vähäpäästöisten työsuhdeautojen käytön edistämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, 4.12.2018)
Valtion tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 9.10.2018)
Kokonaan maksuttomista toisen asteen opinnoista (Vihreä eduskuntaryhmä, 9.10.2018)
Muovipakkausverosta (Vihreä eduskuntaryhmä, 4.10.2018)
Eläintuotteiden haittaveron käyttöönoton selvittämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, 4.10.2018)
Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille (Vihreä eduskuntaryhmä, 4.10.2018)
Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 3.10.2018)
Lentoveron käyttöönotosta (Vihreä eduskuntaryhmä, 3.10.2018)
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen toimintaohjelmasta
(Vihreä eduskuntaryhmä, 2.10.2018)
50 euron tasokorotuksesta työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan (Vihreä eduskuntaryhmä, 1.10.2018)
Vuotoksen kansallispuiston perustamisesta
(useita allekirjoittajia, 11.4.2018)
Lainvalmistelun lapsivaikutusten arvioinnista (useita allekirjoittajia, 23.3.2018)
Ohuiden muovipussien kieltämisestä (Mikkonen, Karimäki, 23.2.2018)
Muovin keräysvelvoitteen lisäämisestä (Mikkonen, Karimäki, 23.2.2018)
Mikromuovien kieltämisestä tuotteissa (Mikkonen, Karimäki, 23.2.2018)
Lampaiden tilateurastuksen mahdollistamisesta
(useita allekirjoittajia, 8.12.2017)
Opintotuen korottamisesta
 (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 24.10.2017)
Työkoneiden energiaverojen palautusjärjestelmän laatimisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta matkustaja-alusten miehistökustannustuen leikkaamiseksi (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Pakolaiskiintiön nostamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Irtaimen käyttöomaisuuden poistoista syntyvän verotuen pienentämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Perhevapaajärjestelmän uudistamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Peruskoulun päättävien tukiopinto-ohjauksesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Sokeriveron käyttöönotosta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Kaivosten louhintaveron käyttöönotosta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Koulutusmäärärahojen sitomisesta indeksiin (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Toisen asteen opintojen oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Perustulokokeilun laajentamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Kansaneläkeindeksin jäädytysten ja leikkausten perumisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä
 (Vihreä eduskuntaryhmä, vaihtoehtobudjetti, 23.10.2017)
Oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymiseksi ammatillista koulutusta koskevassa laissa (useita allekirjoittajia, 19.6.2017)
Muovisten ostoskassien aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi
(useita allekirjoittajia, 15.2.2017)
Pakolaiskiintiön moninkertaistamisesta
(Vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalainen eduskuntaryhmä, Tuomioja, 28.10.2016)
Verotuksen ottamisesta mukaan perustulokokeiluun (Vihreä eduskuntaryhmä, 27.10.2016)
Yrityksen ensimmäisen työntekijän palkan sivukulujen määräaikaisesta huojentamisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 27.10.2016)
Perhevapaajärjestelmän uudistamisesta
(useita allekirjoittajia 21.10.2016)
Homekorjausten tukemisesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 21.10.2016)
Lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, 21.10.2016)
Kuntien omistamien öljylämmitteisten kiinteistöjen muuttamisesta maalämmölle (Vihreä eduskuntaryhmä, 20.10.2016)
Raskaudesta aiheutuvien poissaolojen tilastoinnista (useita allekirjoittajia, 18.10.2016)
Ympäristökasvatuksen lisäämisestä
(useita allekirjoittajia, 31.5.2016)
Lainsäädäntötyön paremman valmistelun varmistamisesta
(useita allekirjoittajia, 25.5.2016)
Kevyen polttoöljyn valmisteveron korottamisesta
(useita allekirjoittajia, 1.3.2016)
Öljysuojarahaston mahdollisuudesta korvata harkinnanvaraista avustusta järjestöjen investointeihin ja kalustohankintoihin (useita allekirjoittajia, 25.2.2016)
Laillisten maahantulokeinojen lisäämiseksi yhtenä pakolaiskriisin ratkaisukeinona (Vihreä eduskuntaryhmä, 11.11.2015)
Auto- ja ajoneuvoveron muuttamiseksi (Vihreä eduskuntaryhmä, 4.11.2015)
Biopolttoaineiden ja sähkön käytön edistämiseksi liikenteessä (Mikkonen, Vartia, Halmeenpää, Karimäki, Hassi, 14.10.2015)
Sosiaali- ja terveysmenojen yhteisen maksukaton selvittämisestä (Vihreä eduskuntaryhmä, 5.10.2015)
Alkoholisäätelyn keventämisestä ja sen vaikutusten selvittämisestä kokeilulailla (useita allekirjoittajia, 16.9.2015)

Keskustelualoitteet

Kaivosteollisuuden vastuullisuudesta (Vihreä eduskuntaryhmä, 16.1.2019)
Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
 (Vihreä eduskuntaryhmä, 8.11.2018)
Ilmastonmuutoksen torjunnasta
 (Vihreä eduskuntaryhmä, 8.10.2018)
Koulutusjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena yli vaalikausien
(useita allekirjoittajia, 28.9.2018)
Vammaisten oikeuksien toteutumisesta
 (useita allekirjoittajia, 20.12.2017)
Seksuaalisesta häirinnästä
 (useita allekirjoittajia, 24.11.2017)
Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
(Vihreä eduskuntaryhmä, 8.11.2017)
Suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä
 (useita allekirjoittajia, 27.10.2017)
Koulutuksen tasa-arvosta ja oppimistulosten eriytymisestä
(useita allekirjoittajia, 15.11.2016)
Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017 (Vihreä eduskuntaryhmä, 27.10.2016)
Ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa (kaikkien eduskuntaryhmien edustajat 27.9.2016)
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta (useita allekirjoittajia, 20.9.2016)
YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja Agenda 2030:stä
(useita allekirjoittajia, 16.9.2016)
Veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä
(useita allekirjoittajia, 19.4.2016)
Veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä
(Vihreä eduskuntaryhmä, 5.4.2016)
Vihateoista ja rasismista Suomessa
(useita allekirjoittajia, 8.9.2015)

Muut aloitteet

Liputuspäivä Tove Janssonin kunniaksi (Vihreä eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, 26.5.2017)

Kommentoi