Uuden kaivospolitiikan aika on nyt

Kaivosten vaikutukset ympäristöön ja vesistöihin puhuttavat laajasti. Eikä ihme. Uutiset kaivosyhtiöiden varausalueista aiheuttavat alueen asukkaille ja mökkiläisille huolta alueen tulevaisuudesta.

Tänä syksynä kaivosteema on vahvasti myös hallituksen pöydällä. Yksi päätös on jo tehty. Suomessa otetaan käyttöön pitkään odotettu kaivosvero. Veron käyttöönotosta päätettiin syksyn budjettiriihessä reilu viikko sitten. Seuraavaksi veron yksityiskohdat
viimeistellään ja vero tulee voimaan jo vuonna 2023.

Kaivostoiminnassa hyödynnetään uusiutumattomia luonnonvaroja, jotka voidaan kaivaa maasta käyttöön vain kerran. On selvä, että niistä on maksettava yhteiskunnalle korvaus. Onkin käsittämätöntä, että Suomessa kaivosyhtiöt ovat pitkään saaneet maksutta hyödyntää yhteisiä luonnonvarojamme.

Kaivosvero varmistaa osaltaan, että kaivoksia avataan vasta, kun mineraaleja todella tarvitaan ja toiminta on kannattavaa. Tätä tukisi veron kohdistaminen louhittujen
mineraalien arvon lisäksi louhitun maa-aineksen määrään.

Hallitus uudistaa syksyn aikana myös kaivoslakia. Uudistuksella on kiellettävä malminetsintä kokonaan luonnonsuojelualueilla, kuten myös parhaillaan lausunnoilla olevassa luonnonsuojelulaissa esitetään. Luonnonsuojelualueet on perustettu niiden merkittävien luontoarvojen vuoksi – niitä ei saa kaivostoiminnalla heikentää.

Kaivoslain uudistuksella on myös rajoitettava malminetsintälupien kestoa. On täysin kestämätöntä, että nykyään malminetsintä varauksesta jatkolupien loppuun voi aiheuttaa lähes 20 vuoden epävarmuuden alueen tulevaisuudesta niin asukkaille, maanomistajille, rakentamiselle kuin muille elinkeinoille. Myös varauskäytäntöjä on syytä muuttaa.

Lisäksi kaivoslain uudistuksessa on nostettava ympäristönsuojelun tasoa ja annettava kunnille mahdollisuus kieltää kaivostoiminta alueellaan. Myös kaivosyhtiöiden vakuudet ja vastuut on päivitettävä todellisia kustannuksia vaativalle tasolle. Nykyisin kaivosten ympäristövahingot ovat pahimmissa tapauksissa jääneet valtion kustannettaviksi.

Meillä on Suomessa mahdollisuus näyttää maailmalle, miten kaivostoimintaa tehdään vastuullisesti ja kiertotalouteen panostaen, mutta se vaatii muutosta nykytilaan. Samalla on panostettava uusien, kestävästi valmistettujen akkumateriaalien kehittämiseen, jotta tulevaisuuden akut eivät vaadi yhtä lailla ympäristöä kuormittavaa kaivostoimintaa.

Teksti on julkaistu kolumnina Savon Sanomissa 22.9.2021 ja Karjalaisessa 23.9.2021.