Työllistämisessä on otettava vanhat keinot käyttöön

Kuinka pitkään täällä on oltava työtön jotta voisi saada töitä?

 

Työllisyys on Sipilän hallituksen kärkitavoitteita. Keväästä asti hallitus on miettinyt päänsä puhki uusia keinoja työllisyyslukujen parantamiseksi. Siinä hötäkässä vanhat keinot näyttävät unohtuneen. Työllistämisrahat ovat nimittäin jälleen vähissä.

 

Palkkatukirahoja on vähennetty ja niiden ehtoja kiristetty. Käytännössä palkkatukea myönnetään vain pitkäaikaistyöttömille, ja heillekin vain kuuden kuukauden jaksoissa. Tämän seurauksena sekä työnhakija että työllistäjä laskevat päiviä pitkäaikaistyöttömyyden ehdon täyttymiseen. Sitä ennen ketään ei palkata, koska tukea ei saa. Ei ihme, että pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy.

 

Työnantajan ehtoja on myös kiristetty. Palkkatukea voivat käyttää vain sellaiset kolmannen sektorin työnantajat, jotka ovat mukana jossakin työllisyyshankkeessa. Monet eivät ole, eivätkä siis voi hyödyntää työllistämistukea. Omavastuuosuuksia on nostettu ja se voi olla jopa 70 % palkasta, mikä on liikaa monelle pienelle työnantajalle.

 

Palkkatuen pätkiminen maksimissaan puolen vuoden jaksoihin on johtanut siihen, että työnantajan on koko ajan rekrytoitava ja perehdytettävä uusia työntekijöitä. Tämä hukkaa resursseja aivan turhaan. Työntekijöille on vaikeaa löytää jatkopolkua puolen vuoden aikana – tämä on työllistämishankkeiden tehtävä. Eikä puoli vuotta riitä työssäoloehdon täyttymiseenkään.

 

Tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömiä on jo neljäkymmentä prosenttia työttömistä, ja määrä kasvaa. Monelle on vaikea löytää työpaikkaa avoimilta markkinoilta ilman tukityöllistämisvaihetta. Tukityöllistäminen on välillä leimattu tempputyöllistämiseksi. Sitä se ei ole. Vaikka se on vain välivaihe, niin sen merkitys matkalla pysyvään työllistymiseen on merkittävä ja koko ajan kasvussa.

 

Työllistämisrahoista säästäminen on sekä väärin että typerää. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, ihmiset ovat työllistettyinä sen sijaan, että olisivat kotona työttömyyskorvauksella. Julkisella sektorilla ja järjestöissä on paljon työtä, joka tarvitsee tekijän. Vain rahoitus puuttuu.

 

Tällä viikolla käsitellään eduskunnassa valtion lisätalousarviota loppuvuodeksi. Hallituksen budjettiesityksessä työllistämiseen ei ole löytynyt lainkaan lisärahaa. Tämä on sulaa hulluutta. Palkkatukea on saatava puolen vuoden sijaan vuodeksi ja sitä on oltava mahdollista saada myös muiden kuin pitkäaikaistyöttömien.

 

Hallitus, haloo! On aika ottaa vanhat keinot tehokkaaseen käyttöön työllistämisessä.

 

Teksti julkaistu Radio Rexin blogissa 8.11.2016