Turvataan maailman paras koulutus

Lähtiessään varhaiskasvatukseen lapsi tarttuu johonkin itseään suurempaan. Ainutlaatuisen suomalaisen koulutuksen avulla olemme nousseet kansakuntana köyhyydestä.

 

Kun koulutuksesta leikataan, tartutaan johonkin suurempaan. Silloin leikataan uusien sukupolvien näkymästä tulevaisuuteen, rapautetaan nuorten oikeutta työhön ja osallisuuteen.

 

Vuodesta 2011 alkaen koulutuksesta on leikattu lähes puolitoista miljardia euroa. Eniten olen huolissani alueellisesta tasa-arvosta. Kunnat kantavat nyt suuremman vastuun koulutuksen rahoituksesta. Kaikilla ei ole tähän mahdollisuutta, mikä jakaa kuntia. Emme saa antaa Suomen jakautua tällä tavoin.

 

Voimme vielä estää koulutuksen rapautumisen ja Suomen jakautumisen. Pienennetään varhaiskasvatuksen ryhmiä ja edetään kohti maksuttomuutta. Lisätään peruskouluille resursseja ja opettajille työrauhaa. Varmistetaan toisen asteen koulutus kaikille ja pidennetään oppivelvollisuutta. Taataan riittävä määrä lähiopetusta ammatillisiin oppilaitoksiin.

 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarvitsevat perusrahoitukseen tasokorotuksen. Kehitetään uusia malleja jatkuvaan oppimiseen. Nostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset neljään prosenttiin bkt:stä.

 

Itä-Suomen yliopisto toivoi vetoomuksessaan, että koulutus, tutkimus ja innovaatiot ovat seuraavan hallituksen painopiste. Tämä on myös minun ja vihreiden tavoite.

 

Krista Mikkonen (vihr.)
Joensuu

 

Kirjoitus on julkaistu Karjalaisessa 2.4.2019