Tiedote: Budjettiriihessä päätettävä kaivosveron käyttöönotosta

Ministeri Krista Mikkonen: Budjettiriihessä päätettävä kaivosveron käyttöönotosta

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen esitti Savo–Karjalan Vihreiden piirikokouksessa 28.8.2021 pitämässään puheessa, että hallitus tekee budjettiriihessä päätöksen kaivosveron käyttöönotosta. Mikkonen painotti myös, että kaivoslain uudistus on saatava voimaan mahdollisimman pian.

Saimaan alueella on tällä hetkellä käynnissä useita kaivostoimintaan tähtääviä hankkeita. Ministeri Mikkonen painottaa, että kaivostoiminnan tulisi olla kestävää.

“Suomen kaivospolitiikan suuntaa on muutettava. Kaivoksilla ei saa pilata puhtaita vesistöjämme ja luontoa. Voimassa oleva lainsäädäntö ei riittävästi turvaa luonnon monimuotoisuutta, paikallisten ihmisten oikeuksia tai muiden elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Pitkään valmisteltu kaivoslain uudistus onkin saatava eteenpäin viipymättä”, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan Vihreiden tavoitteena on kaivoslaki, joka muun muassa huomioi ympäristön nykyistä paremmin, vahvistaa paikallisten ihmisten ja elinkeinojen asemaa ja antaa kunnalle mahdollisuuden kieltää kaivostoiminta alueellaan kaavoituksen avulla eikä salli kaivoksia luonnonsuojelualueilla. Kaivoslain uudistuksen lisäksi Mikkosen mukaan hallituksen tulee päättää kaivosveron käyttöönotosta.

“Kaivostoiminnassa hyödynnetään kallioperämme uusiutumattomia luonnonvaroja. Ne voidaan kaivaa maasta käyttöön vain yhden kerran. On selvää, että näistä luonnonvaroista on myös maksettava korvaus yhteiskunnalle. Siksi tarvitsemme kaivosveron, josta on linjattava nyt syksyn budjettiriihessä”, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan kaivosveron tulee perustua paitsi louhittujen mineraalien arvoon myös louhitun kiviaineksen määrään. Tällöin kaivosvero olisi tehokas ympäristövero, joka varmistaisi, että uusia kaivoksia avataan vain, jos mineraaleja todella tarvitaan ja esiintymä on riittävän rikas. Kaivosveron tuottamat verotuotot tulee Mikkosen mukaan ohjata valtiolle.

Kaivosmineraalien kysynnän on arvioitu kasvavan tulevina vuosina, kun ilmastokriisin torjunta edellyttää yhteiskunnan sähköistymistä.

“Meillä on Suomessa mahdollisuus näyttää maailmalle, miten kaivostoimintaa tehdään vastuullisesti ja kiertotalouteen panostaen, mutta se vaatii muutosta nykytilaan. Samalla on panostettava uusien, kestävästi valmistettujen akkumateriaalien kehittämiseen, jotta tulevaisuuden akut eivät vaadi yhtälailla ympäristöä kuormittavaa kaivostoimintaa”, Mikkonen sanoo.

Lisätiedot:
Ministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma
riikka.yliluoma@ym.fi
p. 050 414 1682