Finnpulpille tarvitaan tiukat ympäristörajat

Kuopioon suunniteltu Finnpulpin havusellutehdas on mittakaavassaan poikkeuksellisen suuri hanke. Tehdas tuottaisi vuodessa yli miljoona tonnia sellua, viisi prosenttia koko maailman havupuusellumarkkinoista. Toteutuessaan sillä olisi iso vaikutus alueen työllisyyteen ja talouteen. Samalla myös hankkeen vaikutukset Kallaveteen olisivat mittavat.

 

Parhaillaan tehtaan lupahakemus on käsittelyssä aluehallintovirastossa. Päätöstä odotetaan nyt alkukeväästä. Hankkeen vaikutukset ympäristöön olisivat monenlaisia, mutta eniten huolettavat vesistövaikutukset. Kallaveden laatuun vaikuttavat luontaisen kuormituksen lisäksi jo nyt Savon Sellun jätevedet. Syvänteitä joudutaan hapettamaan keinotekoisesti, ja sinileväkukinnat koristavat rantoja kesäisin.

 

Tämän vuoksi vihreät ovat pitäneet hankkeen toteuttamisen edellytyksenä, että Finnpulpille asetetaan tiukat ympäristövaatimukset erityisesti vesien suojelun osalta. Tiukkoja ympäristörajoja esittää myös Pohjois-Savon ely-keskus.

 

Se ehdottaa, että tehtaan ympäristöluvassa olisi käytettävä Finnpulpin ehdotusta tiukempia raja-arvoja. Finnpulpin pitäisi myös seurata ympäristövaikutuksia ja tehdä tilanteen kehittymisestä tarkempi selvitys viiden ja kymmenen vuoden päästä. Selvitysten yhteydessä lupaehtoja olisi vielä mahdollista muuttaa.

 

Ilman tätä selvitysvaatimusta ympäristövaatimusten kiristäminen jälkikäteen on käytännössä vaikeaa. Kuopion kaupunginvaltuusto on käsitellyt ja hyväksynyt alueen kaavan. Se, toteutuuko hanke ja millä ehdoin, on nyt aluehallintoviraston käsissä.

 

Ympäristövastuun kantaminen on yritykselle tänä päivänä yhä tärkeämpää. Ilman sitä se ei saa alueen asukkaiden tukea. Odotamme Finnpulpilta tämän vastuun täyttä ymmärtämistä ja kantamista.

 

Kuntavaaliehdokkaat

Krista Mikkonen
Kansanedustaja
Joensuu (vihr.)

Harri Auvinen
Kuopion kaupunginvaltuutettu
Varakansanedustaja (vihr.)

Mielipidekirjotus on julkaistu Savon Sanomissa 10.3.2017