Talouden tulee perustua luonnonvarojen kestävälle käytölle

Vihreä talouspolitiikka perustuu kestävyyteen ja kohtuullisuuteen. Kestävän talouden tulee aina perustua luonnonvarojen kestävälle käytölle, se ei voi varastaa tulevilta sukupolvilta.

 

Työ on hyvinvointimme perusta. Perustulo on osa tämän päivän työelämää, jossa työsuhteet ovat lyhyempiä, epävakaampia ja työttömyysjaksot koskettavat monia. Perustulon avulla on helppo koota toimeentulo monesti eri työstä ja se luo turvaa yrittäjän elämään.  Se antaa myös vapautta tehdä lyhyitä töitä, itseluotuja töitä tai töitä, joista kukaan ei välttämättä maksa mitään, kuten vapaaehtoistöitä tai taidetta. Perustulon tulisi olla luonnollinen osa hyvinvointijärjestelmäämme, sillä se tekee kaiken työnteon aina kannattavaksi, pienistäkin töistä saa lisäansioita.

 

Suomalaiset, menestyvät yritykset tarkoittavat meille työtä, toimeentuloa ja veroeuroja. Veronkiertoon on puututtava selkeämmällä lainsäädännöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Pienyrittäjyyttä ja yksittäisten ihmisten luovia ideoita tulee katsoa uudella ja kunnioittavalla tavalla: jokainen, joka kykenee työllistämään itsensä ja ehkä sen ensimmäisen työntekijänkin, on ansainnut valtiolta kaiken mahdollisen tuen toimilleen. Suomi kaipaa nyt uusia työn tekijöitä, vallattomia ideoita uusista tulokulmista.

 

Kestävää taloutta on edistettävä:

  • verotuksen painopiste ansiotulojen verotuksesta ympäristöhaittojen verotukseen
  • perustulolla kaikki työnteko kannattavaksi ja turvaa silppuiseen työelämään kaupungeissa ja maaseudulla
  • tukea ensimmäisen työntekijän ja nuoren palkkaamiseen
  • uutta työtä panostamalla cleantechiin ja luoviin aloihin
  • mahdollisuus keventää työntekoa joustavasti työuran aikana
  • julkisilla hankinnoilla työtä alueelle
  • harmaa talous kuriin

 

Näitä asioita haluan viedä eteenpäin eduskunnassa.