Vihreä eduskuntaryhmä: Kelan kilpailutuksissa laadun tulee ratkaista

Useat Kansaneläkelaitoksen viimeaikaiset kilpailutukset ovat herättäneet oikeutettua kritiikkiä palveluja käyttävien joukossa ja omaisissa. Viimeksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa hinnalle oli pantu 80 % painoarvo, kun aiemmin hinnan ja laadun suhde oli 50/50. Lapsivaikutusten arviointi oli jätetty tekemättä ja monet asiakkaat kokivat kilpailutuksen ratkaisut epäinhimillisinä.

Lue lisää

Puhe kansalaisaloitteesta vammaisten elämänmittaisten palveluiden kilpailuttamisen lopettamisesta

Arvoisa rouva puhemies!

 

Vammaisilla ihmisillä, kuten meillä kaikilla, on oikeus hyvään elämään, ja sen toteutuminen edellyttää, että vammaisilla itsellään on myös oikeus päättää, missä ja miten he haluavat elämänsä elää.

 

Vammaisten ihmisten elämänmittaisten ja välttämättömien palveluiden kilpailuttaminen kaventaa tätä itsemääräämisoikeutta.

Lue lisää

Puhe lapsiasiainvaltuutetun kertomuksesta

Arvoisa puhemies,

 

“Suomi elää hyvinvointivaltion alisuoriutumisen aikaa.” Näin sanoo lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila ensimmäisessä kertomuksessaan eduskunnalle.

 

“Emme riittävästi onnistu nostamaan heikossa asemassa olevia lapsia hyvinvoinnin, lahjakkuuden ja sosiaalisen nousun kärryille. Tästä kärsivät kaikki,” hän jatkaa.

 

Lapsiasiainvaltuutetun viesti on vakava.

Lue lisää

Kansanedustajat kysyivät kehitysvammaisten työllistymisestä

Kansanedustajat Johanna Karimäki ja Krista Mikkonen jättivät tänään kirjallisen kysymyksen kehitysvammaisten ihmisten työllistymisestä. Kysymyksen taustalla on Kehitysvammaliiton #tavoitteenatyö-kampanja, jossa kehitysvammaisia nuoria on ollut viikon ajan tet-harjoittelussa eduskunnassa.

 

– Kehitysvammaisten työllisyysaste Suomessa on vain 2 %. Se on aivan liian vähän. Tällä hetkellä tuhansia kehitysvammaisia henkilöitä jätetään työelämän marginaaliin tai täysin ulkopuolelle, huomauttaa eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimiva Karimäki.

Lue lisää

Puhe soten valinnanvapaudesta

Arvoisa puhemies,

 

Nyt esitettyyn valinnanvapausmalliin liittyy perustavanlaatuisia ongelmia, jotka estävät sote-uudistuksen yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi järjestelmä on niin sotkuinen, että muutosprosessi tulee olemaan erittäin kivullinen.

 

Sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite oli parantaa kaikkien suomalaisten perusterveydenhuoltoa, kaventaa terveyseroja ja varmistaa palveluketjujen toimivuus. Nyt ollaan luomassa järjestelmä, jossa käy päinvastoin

Lue lisää