Ravinteet on saatava kiertoon ja biokaasulle on luotava kannustavat markkinat

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta ja kuluteta jatkuvasti lisää, vaan hyödynnetään jo käytössä olevien tuotteiden arvo mahdollisimman pitkään. Lineaarisen kulutus- ja tuotantotavan sijaan pyritään suljettuun kiertoon, jossa materiaalit palaavat tuotteista aina uudelleen raaka-aineeksi. 

Lue lisää