maahanmuutto

Koko kylä kotouttaa

Suomessa väestö ikääntyy ja tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Meille muuttavia ei kuitenkaan pidä nähdä vain työvoimana, vaan erilaisista kulttuureista tulevina ihmisinä ja perheinä, jotka haluavat rakentaa elämäänsä tänne. Siksi on varmistettava, että kotoutuminen ja kotouttaminen sujuvat hyvin. 

Lue lisää

Pakolaisten perheenyh­dis­tä­mistä on helpotettava

Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä, jonka mukaan Suomesta turvapaikan saaneiden alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäsenet voisivat jatkossa saada oleskeluluvan ilman toimeentulovaatimusta, jos muut ehdot täyttyvät. Esitin alun perin toimeentuloedellytyksestä luopumista kaikkien kansainvälistä suojelua saavien perheenkokoajien osalta. Uudistus olisi tärkeä, sillä jokaisella on oikeus perhe-elämään.

Lue lisää

Helpotamme turvapaikan saaneiden perheenyh­dis­tä­mistä

Olemme hallituksessa antaneet tänään esityksen kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenyhdistämisen helpottamisesta. Jatkossa Suomesta turvapaikan saaneiden alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäsenet voisivat saada oleskeluluvan ilman toimeentulovaatimusta, jos muut ehdot täyttyvät. Esitimme alunperin vielä laajempaa muutosta, jolla olisi helpotettu kaikkien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämisiä ja vahvistettu lapsen edun toteutumista. Kaikille muutoksille ei hallituspuolueista löytynyt riittävää tukea, mutta tällaisenaankin esitys edistää hallituksen perhemyönteistä ja ihmisoikeuksia puolustavaa politiikkaa.

Lue lisää

Suomi Ukrainan tukena

Viime torstaina heräsimme aikaan, jota kukaan ei olisi toivonut näkevänsä. Putinin Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopassa alkoi julma sota. Koko maanosan turvallisuus on muuttunut merkittävällä tavalla.

On ihailtavaa, miten voimakkaasti suomalaiset ja koko maailma ovat nousseet puolustamaan Ukrainaa. Olen ministerinä ollut lukuisissa EU-kokousten neuvotteluissa. Koskaan aiemmin en ole nähnyt kokouspöydissä tällaista yhtenäisyyttä.

Lue lisää