luonnon monimuotoisuus

Metsät ovat suomalaisuuden ytimessä

Metsien sanotaan yhdistävän meitä suomalaisia, mutta liian usein keskustelu niiden käytöstä ja suojelusta jakaa meitä. Olisikin mietittävä vakavasti voisiko laajalla, yliparlamentaarisella joukolla etsiä yhteisiä pitkän tähtäimen tavoitteita metsäluonnon tilan parantamiselle ja kestävälle hyödyntämiselle.

Lue lisää

Perinnebiotoopit ovat monimuotoisuuden superkohteita

Neljä viidestä maanviljelijästä kertoo, että luonnon monimuotoisuus on heille tärkeää. Tulos ei ole yllätys. Mitä monimuotoisempi luonto, sen enemmän se hyödyttää myös viljelijää. Esimerkiksi pörriäiset tarjoavat pölytystä, kosteikko tulvasuojelua ja petohyönteiset ja linnut pitävät tuhohyönteisten kantoja kurissa.

Lue lisää

Palokinkoskien ennallistamisen aika on nyt

”Mitään suurta ei saa yrittämättä”, toteaa selvityshenkilö Esa Härmälä Palokinkoskien ennallistamisen toteuttamista koskevassa raportissaan. Raportissa suositellaan padon purkamista ja laajan koskialueen ennallistamista. Tämä palauttaisi vaelluskalojen luontaisen yhteyden Heinäveden ja Juojärven reittien välillä, mahdollistaisi laajat poikastuotantoalueet ja loisi eteläisen Suomen pisimmän vapaan koskijakson.

Lue lisää

Dubain ilmasto­ko­kouk­sessa saatiin lopulta odotettua parempi neuvotte­lu­tulos – kaikkein tärkeintä on tehdä lisää ilmasto­toimia.

YK:n ilmastokokouksessa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa mainitaan ensimmäistä kertaa siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista. Tämä on historiallinen päätöslauselma. Päätökseen jäi parantamisen varaa: olisi tarvittu velvoittava linjaus fossiilisista luopumisesta selkeällä deadlinella, sillä toimilla on kiire.

Lue lisää

Luontokadon pysäyttäminen vaatii toimia kaikilta hallinnonaloilta

Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän kannanotto 17.11.2023.

Hallituksen vuoden 2024 valtion talousarvioesityksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä haluaa nostaa esiin suomalaisen luonnon merkityksen kansallisomaisuutena, josta huolehtiminen on yhteinen velvollisuutemme. Luontokatoa ei Suomessa ole onnistuttu pysäyttämään, vaan se jatkuu.

Lue lisää

Hallituksen lupaus metsien suojelusta on vesittymässä

Puhuttaessa suomalaisen luonnon monimuotoisuudesta katse kääntyy usein metsiin. Ei ihme, sillä metsät peittävät maa-alastamme yli neljä viidesosaa ja metsien käyttö on voimakasta. Suuri osa lajeistamme elää metsässä ja muutokset metsien rakenteessa heijastuvat niiden elinmahdollisuuksiin. Uhanalaisista lajeistamme kolmannes onkin metsien lajeja.

Lue lisää

Hallitusohjelmasta unohtui kokonaan luomutuotannon edistäminen

Orpon hallitusohjelmassa tunnistetaan, että kotimaisen elintarviketuotannon kestävyys ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. Ohjelmassa tavoitellaan maatalouden kannattavuuden parantamista sekä suomalaisen ruuan vientipotentiaalin parempaa hyödyntämistä. Toimenpiteistä on tyystin unohtunut luomutuotanto. Sitä ei mainita sanallakaan, vaikka luomu on ratkaisu moniin maatalouden kestävyyshaasteisiin.

Lue lisää