Suomi tekee virheen tiukentaessaan luonnonlaiduntukien saamisen ehtoja

Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen ja Keskustan kansanedustaja Vesa Kallio ovat huolestuneita Suomen tekemästä ympäristötukia koskevasta sopimustulkinnasta, joka vaarantaa arvokkaiden perinneympäristöjen säilymisen. Perinnebiotoopeissa elää paljon uhanalaisia lajeja ja ne ovat arvokkaita maisemakohteita.

“Perinteisen maatalouden vähentyminen ja maankäytön muutokset ovat johtaneet siihen, että kaikki maamme perinnebiotoopit ovat uhanalaisia. Nyt Suomen tekemän ympäristötukia koskevan sopimustulkinnan vuoksi laiduntamisen tuen ehdot tiukentuvat, mikä vaarantaa arvokkaiden perinneympäristöjen säilymisen. Perinnebiotoopeissa elää neljännes kaikista maamme uhanalaisiksi arvioiduista lajeista ja ne ovat arvokkaita maisemakohteita,” kertoo joensuulainen kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr).

Luonnonlaitumilta viljelijän saama kate on pieni ja lisäkustannuksia aiheuttaa eläinten kuljettaminen laidunalueille. Maatalouden ympäristötuista maksettava maatalousluonnon ja maisemanhoitosopimus on tehnyt luonnonlaitumien käytön taloudellisesti mahdolliseksi. Nyt Ruokaviraston uusi tulkinta ympäristösopimusten ehdoista on johtamassa lukuisten sopimusten purkuun laiduntamisen taloudellisten edellytysten kadotessa.

“Uusi tulkinta on leikkaamassa erittäin merkittävästi ympäristösopimuksessa luonnonlaiduntamisesta saatavia korvauksia. Tämän seurauksena yhä useampi maataloustuottaja lopettaa luonnonlaidunten käytön, mikä erityisesti pienillä tiloilla voi johtaa koko toiminnan lopettamiseen. Vastaavasti viljelijöille laidunkäyttöön alueita vuokranneet laidunyrittäjät joutuvat lopettamaan. Tämä on todella valitettava kehittyssuunta, joka pitää saada vielä käännettyä” kommentoi mikkeliläinen kansanedustaja Vesa Kallio (kesk.).

“Tukiehtojen tiukentuessa tukien ulkopuolelle rajataan kaikki aaria suuremmat alat, joiden ei katsota tuottavan eläimille hyödynnettävissä olevaa ravintoa. Tällaisina pidetään esimerkiksi metsäisten laitumien varvikkoja, kallioalueita tai toisinaan tulvan alle jäävää rantaniittyä. Uusi tulkinta sivuuttaa sen, että luonnonlaitumet muodostuvat erilaisten kasvillisuustyyppien laikuista ja laidunpaineen voimakkuuden vaihtelevuus on niille tyypillistä. Sopimustulkinta on Suomen omissa käsissä, se on syytä muuttaa, jotta luonnonlaiduntamisen käyttö on taloudellisesti mahdollista jatkossakin,” vetoaa Mikkonen.

“Luonnonlaitumia käyttävät viljelijät tekevät merkittävää työtä luonnon monimuotoisuuden ja maisema-arvojen ylläpitämiseksi. Perinneympäristöjen ylläpito vaatii jatkuvaa hoitoa, jotta elinympäristön ominaisuuspiirteet säilyvät. Eläinten laiduntaminen on paras keino turvata useimmat perinnebiotoopit ja niissä elävien lajien suotuisan suojelun taso,” kertoo Kallio.

Krista Mikkonen ja Vesa Kallio jättivät hallitukselle kirjallisen kysymyksen luonnonlaiduntuista 22.9.2023.