Puheenvuoro talousarviokäsittelyssä Joensuun kaupunginvaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat,

 

Eriarvoistuminen on kasvava yhteinen huolenaihe. Viimeksi tänään lehdessä uutisoitiin, kuinka Itä-Suomen poliisin omassa strategiassa on nostettu esiin huoli eriarvoituskehityksestä. Satsaukset elämänkaaren varhaisessa vaiheessa on avainasemassa kun halutaan torjua eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

 

Talousarvioon kirjatut linjaukset lisäsatsauksista koulujen opetustuntimäärän lisäämiseen ja erityiseen tukeen sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ovat juuri oikeita – ja tutkimusten mukaan kaikkein vaikuttavimpia keinoja – varmistaa lasten ja nuorten elämälle vahva perusta.

 

Hyvät koulumahdollisuudet on varmistettava kaikille lapsille ja nuorille, myös vaikeavammaisille. Nyt tätä ei ole voitu kaikille varmistaa ja onkin syytä ottaa aikalisä siirtojen suhteen.

 

Hyvät kuulijat,

 

Ensi vuoden investointihankelista koostuu pitkälti kouluista ja päiväkodeista. Tässäkin kohtaa on hyvä muistuttaa, että niiden rakentaminen on tehtävä huolella ja laatu varmistettava kunnolla. Sisäilmaongelmat ovat vakava ongelma tämän päivän julkisessa rakentamisessa. Uutta rakennettaessa on kaikin keinoin varmistettava, että nämä ongelmat eivät enää jatkossa vaivaa Joensuuta.

 

Investointeihin liittyen haluan tässä kohdin nostaa investointirahan, joka on varattu tulevalle Nepenmäen koululle. Talousarviokirjan mukaan raha on varattu koulun kalustamiseen ja varustamiseen sekä ICT-hankintoihin. On hyvä muistaa, että koulun tiloihin on siirtymässä myös kirjasto, joka sisäilmaongelman vuoksi suljettiin Niinivaaralta. Tuosta sisäilmaongelmasta johtuen kirjaston materiaaleja ei voi enää käyttää eli käytännössä uusi kirjasto on perustettava kirjoineen kaikkineen kokonaan uudestaan. Onkin huolehdittava, että nyt varattu määräraha riittää tähän. Ja jos ei, niin siihen on syytä palata lisätalousarviossa.

 

Kuten kaikki tiedämme työttömyys on edelleen iso ongelma Jeensuussa ja sen kampittaminen on avainasemassa kestävän talouden näkökulmasta. Vaikka elinvoimapalvelut näkyvät kaupungin talousarviossa suhteellisena pienenä summana, niin sen merkitys on onnistuessaan suuri. Tukemalla uuden yritystoiminnan syntymistä  ja kannustamalla olemassaolevien yritysten siirtymistä tai laajentumista Joensuun seudulle syntyvät uudet työpaikat. Myös julkisissa hankinnoissa tulee entistä vahvemmin huomioida aluetalouden vahvistaminen eettisyyden ja ympäristönäkökulmien rinnalla. Vaikka kaupungin oma työllistäminen ei ratkaise kaupungin työttömyyttä, niin erityisesti tässä tilanteessa lisäsatsaus siihen on tarpeellisia. Kohdistaminen nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin erityisen tärkeää, työllistyminen voi henkilökohtaisella tasolla muuttaa ihmisen koko elämän suunnan.

 

Hyvät kuulijat,

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä Siun Soteen kaupungille jää suuri rooli hyvinvoinnin edistämisessä. Yksi keino tähän on varmistaa maankäytön suunnittelussa, että kävely ja pyöräily arjessa on helppoa. Iso merkitys on myös vapaa-ajanpalveluilla.

 

Kansalaistoiminnan tukeminen järjestöavustuksia nostamalla on yksi tässä budjetissa oleva hyvinvointia edistävä päätös. Vapaaehtoistyö tuo sisältöä elämään, lisää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kaiken ikäisille. Juuri tänään STEA eli entinen RAY julkaisi tutkimuksen kuinka järjestötoiminnalla voidaan lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä. Järjestötoiminnan vaikutukset koko kaupunkiin ovat merkittävät oli kyse urheiluseuroista, kyläyhdistyksistä, vammaisjärjestöistä, partiolaisista, eläkeläisjärjestöistä tai teatteriryhmistä. Myös erilaiset tulevat tilahankkeet niin liikunta- kuin kulttuuripuolellakin vahvistavat niin kansalaistoiminnan mahdollisuuksia kuin hyvinvointia.

 

Joensuu on sitoutunut hiilineutraalisuuteen. Tavoite on kunnianhimoinen ja vaatii kaikkien sitoutumista. Kyse ei ole vain maankäytön suunnittelusta, joukkoliikenteestä ja tulevista metsänhoitolinjauksista, vaan siihen tarvitaan kaikkien toimialojen panostusta. Haastankin kaikki toimialat miettimään näkökulman muutosta siten, että niin toimintatavoissa kuin päätöksenteossa asioita katsotaan ilmastonäkökulmasta.

 

Puhe on pidetty vuoden 2018 talousarvion käsittelyssä Joensuun kaupunginvaltuustossa 27.11.2017