Puhe vuoden 2019 budjetin yleiskeskustelussa

Arvoisa puhemies!

 

“Ainoa asia, mitä tarvitsemme enemmän kuin toivoa, on teot.” Näin sanoi Katowicen ilmastokokouksessa puhunut 15-vuotias koululainen Greta Thunberg.

 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii meiltä kykyä isoon muutokseen erittäin nopealla aikataululla. Toivoa on, mutta aika on käymässä vähiin. Ihmiset vaativat meiltä päätöksentekijöiltä tekoja, nyt.

 

Myös hallituksen budjettiesitykseen olisi tarvittu enemmän tekoja. Fossiilisten polttoaineiden ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien tukien alasajoa ei vieläkään aloitettu. Tuet fossiilisille ovat kolminkertaiset verrattuna uusiutuvien tukiin. Panostukset raideliikenteeseen ja liikenteen sähköistämiseen jäävät liian vähäisiksi, vaikka liikenne on yksi merkittävimmistä päästölähteistä.

 

On pettymys, ettei hallitus ole valmis ottamaan käyttöön uusia kulutusta ohjaavia veroja, edes suomalaisten laajasti kannattamaa lentoveroa. Hallitus lupasi aiemmin tänä vuonna palata muoviveroon budjetin yhteydessä, mutta se näytti jäävän pelkäksi puheeksi.

 

Arvoisa puhemies!

 

Suomen pitää tiukentaa omaa päästövähennystavoitettaan -60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ja hiilineutraaliksi on päästävä saman vuosikymmenen aikana. Sen jälkeen on alettava jo sitoa hiiltä ilmakehästä.

 

Meidän onkin huolehdittava, että hiilinielumme kasvaa. Jos nielu pienenee, vaatii sen kompensoiminen vielä nopeampaa päästöjen vähentämistä.

 

Metsien kyky toimia hiilinieluna on noussut ratkaisevaksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Emme voi nostaa hakkuita nykytasosta, jos haluamme samaan aikaan pysäyttää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen.

 

Ilmasto ja talous eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on myös parasta elinkeinopolitiikkaa ja tukee kestävien elinkeinojen syntyä ja kasvua. Koko maailma kaipaa kipeäasti ratkaisuja, joilla torjumme ilmastonmuutosta. Jos me voimme niitä tarjota, ovat vientimahdollisuudet rajattomat.

 

Arvoisa puhemies!

 

Suomen menestys on aina nojannut tasa-arvoiseen koulutukseen. Meillä ei ole varaa hukata kenenkään osaamista. Koulutus ja tutkimus, osaaminen ja sivistys ovat Suomen voimavaroja ja mahdollisia kilpailuvaltteja. Emme saa hukata näitä.

 

Sipilän hallituksen leikkaukset koulutuksesta ovat olleet kohtalokkaita. Olemme tilanteessa, jossa koulutustasomme laskee ja oppimistulokset ovat heikentyneet. Maailmalla kehuja ja kiitoksia saanut koulutusjärjestelmämme on murenemassa rajujen leikkausten seurauksena. Opettajilla ei ole riittävästi aikaa oppilailleen, tukea tarvitsevat jäävät liian usein oman onnensa nojaan, opetustunteja on karsittu.

 

Hallituksen tekemät pienet paikkaukset eivät auta. Meidän on satsattava koulutukseen merkittävästi nykyistä enemmän. Tarvitsemme miljardiluokan panostuksen osaamiseen ja koulutukseen kaikilla asteilla taaperoista tohtoreihin.

 

Vihreiden mielestä koulutuksen kunnianpalautuksen täytyy olla Suomen seuraava suuri missio. Sen käynnistäminen on seuraavan hallituksen keskeinen tehtävä.

 

Arvoisa puhemies!

 

Hyvästä työllisyyskehityksestä iloitsemme kaikki. Kuitenkaan sen tuomista hedelmistä eivät kaikki pääse nauttimaan. Kun hallitus teki rajuja säästöjä, kävi se ensimmäisenä pienituloisimpien kukkarolla. Nyt, kun on ollut varaa höllentää, on helpotukset suunnattu toisaalle.

 

Tämä ei ole oikein. Jopa joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä ja aivan liian moni eläkeläinen joutuu valitsemaan, ostaako ruokaa vai lääkkeitä.

 

Hallituksen budjettiesitys ei vähennä eriarvoisuutta. Se ei myöskään nosta ihmisiä pois köyhyydestä. Köyhiltä leikkaaminen on ollut hallituksen arvovalinta, jota ei olisi ollut pakko tehdä.

 

Vihreiden valinta on toinen. Me haluamme pysäyttää eriarvoistumisen ja kaventaa tuloeroja. Pienituloisimpien etuudet pitää palauttaa indeksiin. Hallituksen kunnallisveron perusvähennyksen korotus jäi liian pieneksi. Työttömän perusturvaan, vähimmäispäivärahoihin, takuueläkkeeseen ja opintotukeen tarvitaan selvä tasokorotus.

 

Arvoisa puhemies!

 

Budjetissa on lopulta kyse arvovalinnoista. Ilmasto, koulutus ja jokaisen ihmisen pitäminen osallisena tässä yhteiskunnassa ovat vihreiden tärkeimmät tavoitteet. Hallituksen budjetti ei valitettavasti näitä tavoitteita toteuta. Siksi kannatankin edustaja Haaviston esittämää epäluottamuslausausetta.

 

Puhe on pidetty eduskunnan täysistunnossa 17.12.2018 vuoden 2019 talousarvion yleiskeskustelussa