Puhe välikysymyksessä vanhustenhoidon tilasta

Arvoisa puhemies,

 

Jokaisen vanhuksen on saatava hyvää hoivaa, heidän läheistensä on voitava luottaa hoidon laatuun ja hoitotyötä tekeville on taattava mahdollisuudet tehdä työtään hyvin.

 

Niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa. Nyt kaikissa tapauksissa valitettavasti ei näin ole.

 

Esperi Caren tapaus on karmiva esimerkki siitä, mitä tapahtuu kun vanhustenhoitoa tehdään tavoitteena pelkkä bisnes.

 

Vaikka suurimmat ongelmat tuntuvat olevan kasvottomien jättiyhtiöiden toiminnassa, niin tiedämme, että siihen törmätään myös julkiselle puolella ja joskus pienissäkin yrityksissä.

 

Tilanne ei ole uusi, vaan se on ollut tiedossa jo vuosia. Kestämätön tilanne kuitenkin on.

 

Hoitajat, muut työntekijät ja laitoksissa asuvien vanhusten – ja vammaisten – omaiset ovat tuoneet huolia ja epäkohtia esiin jo pitkään. On vihdoin aika ottaa heidän kertomansa tosissaan.

 

Arvoisa puhemies,

 

Jokainen ansaitsee arvokkaan vanhuuden ja hyvää huolenpitoa.

 

Se vaatii riittävän määrän hoitavia ja auttavia käsipareja, riittävästi aikaa hoidettaville. Tämän takaamiseksi tarvitaan lakiin kirjattu riittävä ja sitova hoitajamitoitus – ja kunnille riittävät resurssit mitoituksen täyttämiseksi.

 

Kansanedustajana olen vieraillut monissa vanhusten hoivayksiköissä sekä ollut tekemässä työpäivää niin vanhusten kotihoidossa kuin palvelutaloissa. Viesti kaikkialta on sama. Liian moni vanhus joutuu sinnittelemään kotona aivan liian pitkään ja hoitolaitokseen tulevat vanhukset ovat entistä huonommassa kunnossa.

 

Hoitotyön teikijät tekevät parhaansa, mutta he kokevat jo nyt, ettei aikaa ole riittävästi vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseen, eikä aina edes perustarpeiden tyydyttämiseen kuten syöttämiseen.

 

Hoitajamitoitusta on nostettava ja siitä on tehtävä sitova. Nyt on aika toimia, kun poliittinen yhteisymmärräys asiasta on laaja, vain kokoomus sitä vastustaa.

 

Pelkkä hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin ei kuitenkaan riitä. Sen noudattamista pitää myös valvoa tehokkaasti.

 

Omavalvonta ei toimi. Se johtaa haamuhoitajiin ja säästämiseen kaikesta mahdollisesta.

 

Hoitajamitoituksen noudattamista pitää valvoa yllätyskäynnein. Sen rikkomisesta on maksettava kunnon sakot. Toistuvasta alimitoituksesta ja haamuhoitajien käytöstä on seurattava toimiluvan menetys.

 

Arvoisa puhemies,

 

Puutteet hoivassa ja sen laadussa näkyvät yleensä ensimmäisenä hoitohenkilökunnalle ja hoidettavan omaisille. Nyt pelon ilmapiiri estää ihmisiä ilmoittamasta siitä, mitä he näkevät.

 

Hoitajat pelkäävät työpaikkansa puolesta. Sukulaiset pelkäävät, että heidän läheisensä hoivakodissa joutuu kärsimään vielä pahemmin, jos epäkohdista puhuu ääneen.

 

Tarvitaan turvallisia keinoja nostaa epäkohdat esiin. Sellainen olisi kansallinen hoivahälytys-järjestelmä, jonka kautta huonosta laadusta ja epäkohdista voi ilmoittaa valvovalle viranomaisille ilman pelkoa henkilöllisyyden paljastumisesta.

 

Kaikilla vanhuksilla ei ole omaisia, jotka voivat puhua heidän puolestaan.

 

Suomeen tarvitaankin vanhusasiainvaltuutettu, joka tuo esille vanhustenhoidon epäkohtia kaikkien työntekijöiden ja omaisten puolesta.

 

Arvoisa puhemies,

 

On vaarana, että sote-uudistus uhkaa pahentaa tilannetta entisestään. Hallituksen markkinamalli veisi ison osan terveyspalveluista markkinoille. Osa toimijoista ovat valmiita tekemään bisnestä laadun kustannuksella.

 

Paine kustannusten vähentämiseen kasvaa ja palveluiden tuottaminen pirstaloituu yhä useammalle toimijalle, kauemmaksi vastuun kantavasta järjestäjätahosta eli maakunnasta. Valvontatarve kasvaa entisestään, vaikka nytkään valvontaresurssit eivät riitä.

 

Viimeistään nyt pitää ymmärtää, että hallituksen kaavailema Soten markkinamalli sisältää uusia riskejä ihmisten hyvän hoidon kannalta. Siksi siitä tulee luopua.

 

Arvoisa puhemies,

 

Yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, kuinka se huolehtii heikoimmistaan. Nyt on tullut aika punnita suomalaisen yhteiskunnan arvo.

 

Olemme tilanteessa, jossa moni ikääntyvä on huolissaan elämänsä loppuvuosista, millaista hoitoa on tarjolla. Meidän on pystyttävä huolehtimaan siitä, että jokainen voi vanheta ilman pelkoa. Vanhustenhoidon hyvä laatu on taattava niin nykyisille kuin tuleville vanhuksille.

 

Puhe on pidetty eduskunnan täysistunnossa keskustelussa välikysymyksestä vanhustenhoidon tilasta 6.2.2019.