Puhe muovipakkausverosta

Arvoisa puhemies,

 

Viime aikoina olemme havahtuneet siihen, että tällä menolla maailman merissä on enemmän muovia kuin kalaa vuoteen 2050 mennessä.

 

Muovi on monella tapaa hyvä ja käytännöllinen materiaali. Ongelmaksi muodostuu muoviroskan syntyminen ja muovin liikakäyttö. Siihen tällä lakialoitteella pyritään vastaamaan.

 

Kertakäyttöisten muovipakkausten syntyä ja niiden ympäristökuormitusta on vähennettävä. Sitä varten esitämme muovipakkausveroa.

 

Vero koskisi kaikkia tuotteita, joiden valmistukseen on käytetty muovia ja jotka on tarkoitettu säilyttämään tai suojaamaan. Myös muovipussit olisivat veron piirissä. Vero olisi jokaisesta muovipakkauksesta 2 euroa kilolta.

 

Veron yhtenä tarkoituksena on ohjata uusiomuovin käyttöön ja ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien kehittämiseen. Sen vuoksi kierrätysmuovi ja aidosti biohajoava muovi olisivat verovapaita. Vero ei myöskään koske panttipulloja.

 

Tämä aloite muovipakkausverosta jätettiin helmikuussa osana Vihreän eduskuntaryhmän muoviavausta, jossa ehdotimme myös muita keinoja muoviroskan vähentämiseen ja muovin kierrätyksen lisäämiseen.

 

Olenkin todella ilahtunut siitä, että hallitus päätti nyt kehysriihessä ryhtyä selvittämään muoviveron käyttöönottoa. Toivon, että tämä aloite avittaa hallitusta löytämään verolle hyvän toteuttamismallin.

 

Arvoisa puhemies,

 

Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

 

Muovipakkausten ympäristökuormitus on merkittävä. Muovin raaka-aineena on fossiilinen öljy, eikä se maadu luonnossa. Valmistus kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa.

 

Muovipakkauksia valmistetaan vuosittain valtavasti. Pelkkiä muovikasseja käytetään Suomessa 300 miljoonaa kappaletta. Vuosittain maapallolla tuotetaan muovia 288 miljoonaa tonnia. Suurinta osaa pakkauksista käytetään vain kerran.

 

Maailman muovista mereen päätyy noin 10 prosenttia. Myös Itämeri kärsii muovijätteestä, sillä Suomen rannikoilta löytyvästä roskasta noin kolme neljäsosaa on muovia.

 

Meressä kaloja ja kilpikonnia kuolee, kun ne sotkeutuvat muovijätteeseen. Linnut, kalat ja kaikenkokoiset merieliöt luulevat muovia ruoaksi. Ne saattavat nääntyä nälkään, kun muoviroska ei hajoa ruoansulatuskanavassa.

 

Meristä muovi ei myöskään häviä, vaan jauhautuu ajan kuluessa yhä pienemmiksi muruiksi eli mikromuoviksi. Ne keräävät itseensä ympäristömyrkkyjä ja kulkeutuvat ravintoketjussa ylöspäin meidän jokaisen lautaselle saakka.

 

Muovia verotetaan jo nyt monissa Euroopan maissa. Irlannissa otettiin jo 15 vuotta sitten käyttöön muovipussivero. Se on osoittautunut tehokkaaksi, sillä muovipussien käyttö on vähentynyt 90 prosenttia. Sekä irlantilaiset itse että kaupat pitävät veroa järkevänä ja hyvänä.

 

Muovipakkausvero olisi toimiva ratkaisu myös Suomessa. Se vähentäisi muovipakkausten valmistuksen ja käytöstä poistamisen ympäristöhaittoja ja lisäisi korvaavien ratkaisujen kysyntää.

 

Arvoisa puhemies,

 

Roskaantuminen ja muovijätteen päätyminen ympäristöön eivät voi jatkua nykyisellään. Kehityksen kääntämiseksi eivät riitä yksin kuluttajien valinnat, vaan tarvitaan lainsäädäntöä.

 

Suomelle tarvitaan oma muovistrategia, kuten EU-tasolla on jo tehty. Nyt sellaista onkin ryhdytty valmistelemaan ympäristöministeriössä muovitiekartan nimellä.

 

Tiekartan on määrä hahmottaa sellaisia toimia, joilla Suomi voi vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, tehostaa muovin kierrätystä ja edistää parempien tuotteiden suunnittelua.

 

Toivon, että ehdotuksemme muovipakkausverosta löytää tiensä Suomen muovitiekarttaan. Sen vuoksi olisi parempi, jos muoviveroa päästäisiin selvittämään heti, eikä vasta työryhmän lopetettua työnsä syksyllä, kuten hallituksen kehysriihipäätöksessä todettiin. Silloin sen voisi ottaa heti mukaan tiekartan toimenpiteisiin.

 

Paras olisi, jos muoviverosta päästäisiin sopuun EU-tasolla. Suomen onkin edistettävä muoviveron käyttöönottoa EU:ssa.

 

Sitä ennen Suomi voi kuitenkin toimia edelläkävijänä ja ottaa muoviveron käyttöön kotimaassa. Olemme toimineet edelläkävijänä ennenkin. Nyt on taas sen aika.

 

Puhe on pidetty eduskunnan täysistunnossa 13.4. keskustelussa Krista Mikkosen ja Johanna Karimäen lakialoitteesta muovipakkausveroksi