Puhe ajankohtaiskeskustelussa maanpuolustustahdosta

Arvoisa puhemies,

 

Maanpuolustustahdon ydin on, että jokainen suomalainen kokee maamme puolustamisen arvoiseksi. Siksi on varmistettava, että kaikki pysyvät mukana, jokaisella on mahdollisuus kouluttautua, päästä osalliseksi yhteiskunnan rakentamiseen ja luottaa saavansa apua tarvittaessa.

 

Maanpuolustustahto on laskenut, kun kysyttiin valmiutta puolustaa maata aseellisesti kaikissa olosuhteissa. Erityisen suuri pudotus oli alle 25-vuotiaiden parissa.

 

Samanaikaisesti on huomattava, että maanpuolustustahto ei juurikaan ole laskenut, kun kysyttiin halukkuutta osallistua maanpuolustuksen eri tehtäviin omien kykyjen ja taitojen mukaan. 84 prosenttia olisi siihen valmis.

 

Näyttääkin siltä, että emme osaa tarjota oikeanlaisia väyliä hyödyntää suomalaisten korkeaa maanpuolustustahtoa. Uudet uhat ovat nousseet perinteisen aseellisen uhan rinnalle, mutta maanpuolustuksesta puhuttaessa esiin nousee yleensä vain asevelvollisuus.

 

Meillä ei ole tarjota kansalaisille muunlaista koulutusta laajan turvallisuuden näkökulmasta, vaikka tarve ja halu on ilmeinen. Meidän tulisikin pohtia keinoja, miten laajennamme kaikkien osallisuutta maanpuolustukseen.

 

Pidän erittäin valitettavana, että sen sijaan puolustusministeriltä on kuultu lausuntoja, joissa halutaan sulkea pois eri ryhmiä kyseenalaistamalla milloin suomenruotsalaisten, kaksoiskansalaisten, siviilipalveluksen suorittaneiden tai milloin naisten maanpuolustustahto.

 

Arvoisa puhemies,

 

On selvä, että asevelvollisuus kaipaa päivittämistä tähän päivään tasa-arvoisempaan ja valikoivampaan suuntaan.

 

Vain yhdelle sukupuolelle pakollinen järjestelmä on vieras etenkin nuorille, joilla tasa-arvo on itsestäänselvyys. Seuraavan hallituksen onkin tehtävä selvitys kaikkia koskevasta kansalaispalveluksesta.

 

Avainasemassa on huolehtia, että yhteiskuntamme säilyy kaikkein mielestä puolustamisen arvoisena. Ja kuten kyselykin kertoo, kaikkein suurin turvallisuusuhka on ilmastonmuutoksen eteneminen, jota vastaan meidän on yhteisesti taisteltava.

 

Puhe on pidetty eduskunnan täysistunnossa 5.12.2018 ajankohtaiskeskustelussa maanpuolustustahdosta