Palokinkoskien ennallistamisen aika on nyt

”Mitään suurta ei saa yrittämättä”, toteaa selvityshenkilö Esa Härmälä Palokinkoskien ennallistamisen toteuttamista koskevassa raportissaan. Raportissa suositellaan padon purkamista ja laajan koskialueen ennallistamista. Tämä palauttaisi vaelluskalojen luontaisen yhteyden Heinäveden ja Juojärven reittien välillä, mahdollistaisi laajat poikastuotantoalueet ja loisi eteläisen Suomen pisimmän vapaan koskijakson.

Heinäveden Palokin koskien ennallistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Se on nykyhallituksen ainoa merkittävä konkreettinen luontoteko valtion vanhojen metsien suojelulupauksen lisäksi.

Palokin koskien merkitys vaelluskalakantojen elvyttämisessä on kiistaton, parhaassa tapauksessa sukupuuton partaalla oleva Saimaan järvilohikin pelastuisi. Padonpurun myötä voidaan ennallistaa laajat alueet virtavesiluontoa, mikä hyödyttää monia muitakin lajeja. Lisäksi syntyy ainutlaatuinen luontomatkailualue, mikä yhdistyy lähellä oleviin luostareihin. 

Kansallisessa kalatiestrategiassa Palokin ennallistaminen on yksi kärkikohde vaelluskalojen elinvoiman parantamiseksi koko laajan Vuoksen vesistön alueella. Pohjois-Savon liitto on ensi kertaa ottanut myönteisen kannan ennallistamiseen jo 2010-luvulla. Pohjois-Karjalassa Palokki on päätynyt edunvalvontapapereihin vuonna 2022, kun Heinävesi oli liittynyt maakuntaan. Vuosi sitten laajassa sidosryhmäyhteistyössä valmistuneessa Itäisen Suomen kehittämisvisiossa Palokin ennallistaminen on toimenpidelistalla.

Ennen poliittisia papereita Palokinkoskien vapauttaminen on jo pitkään elänyt kalamiesten haaveissa. 

Härmälän selvitykseen on listattu ennallistamisen toteuttamisen reunaehtoja. Esteet ovat ylitettävissä. Selvää on, että hankkeelle on varmistettava riittävä rahoitus, jonka keräämisessä vastuu on valtiolla. Palokin sähköntuottomäärät ovat varsin pieniä ja sen merkitys säätövoimana on mitätön. Sen sijaan Itä-Suomen mahdollisuudet puhtaan energian tuotantoon on taattava, mikä vaatii niin tuulivoimarakentamisen sallimista kuin kantaverkkoinvestointeja.

Palokin voimalaitos rakennettiin aikoinaan Outokummun energiatarpeeseen. Samalla tuhoutui merkittävä lohikalojen elinympäristö ja vaellusreitti. Tuona aikoina ei vaihtoehtoja juuri ollut ja kalojen uskottiin pärjäävän muualla. Nyt tilanne on toinen.

Olemme valinnan edessä. Voimalaitoksen turbiini on tullut käyttöikänsä päähän. Sen uusiminen maksaa yli satamiljoonaa ja ympäristöehdot kiristyvät. Vaihtoehtona on palauttaa Palokinkosket aiempaan loistoonsa ja auttaa koko maassa ahtaalle ajamiemme vaelluskalojen elpymistä.

On aika yrittää suuria.

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomien ja Karjalaisen vieraskolumnissa 28.2.2024.