Miksi Jokelan käsittely jäi pöydälle?

Valtuuston listalla oli tänään keskustan osayleiskaava. Pitkä prosessi, jonka valmistelu alkoi marraskuussa 2010, oli tarkoitus viedä päätökseen. Vaan eipä viety. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että asiaa käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa 17.12., joka alkaa klo 18.

Osayleiskaavassa suurimpaan keskusteluun on noussut rakennussuojelukysymykset. Eli käytännössä erityisesti Jokelan suojelu, jossain määrin varmasti myös Torikadun puutalojen suojelu. Näin olisi varmasti käynyt myös tänä iltana. Ja luultavasti näin käy myös joulukuussa.

Ajatus kaavan pöydälle jättämisestä tuli demariryhmältä tänään kaupunginhallituksessa. Perusteluna oli lähinnä se, että kaksi isoa asiaa samassa kokouksessa on liikaa: talousarvio ja osayleiskaava. Ja suojelukysymysten varjoon on jäänyt monet muut isot maankäytön ratkaisut, eikä valtuutetut ole ehtineet perehtyä osayleiskaavaan riittävästi.

Oma epäilyni on, että halu pöydälle jättämiseen kumpusi erityisesti siitä, että loppumetreillä muutamat autodemarit ovat havahtuneet siihen, että kaavoituksen tavoitteena on ollut erityisesti kevyenliikenteeseen ja joukkoliikenteeseen panostaminen. Siksi pelkäänkin, että ensi kokouksessa liikennesuunnitelmaan, joka on tarkoitus hyväksyä kaavan ohella, tulee muutosesityksiä, joilla halutaan vesittää kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen ratkaisuja.

Se, miksi kaikki muut ryhmät Vihreitä lukuunottamatta olivat valmiita kaava lykkäämiseen onkin mielenkiintoista. Vielä kokouksen alla asiasta ei vallinnut lainkaan yhtä suuri yksimielisyys. Tähän saattoi vaikuttaa se valtava Jokelan suojelun puolesta paikalle tullut yleisömassa.

Onko nyt siis odotettavissa, että ensi kokouksessa valtuutetut ottavat ahkerasti kantaa tulevaisuuden maankäyttöratkaisuihin? Epäilen. Luulen, että pääpaino keskustelussa silloinkin on yksittäisissä rakennussuojelukysymyksissä, erityisesti Jokelan kohtalosta.

Toivottavasti lisäaikana valtuutetut perehtyvät Jokelan kulttuurihistorialliseen merkittävyyteen ja yhä useampi ymmärtää sen suojelun tärkeyden.

Selitykset siitä, ettei asiaan ole ehtinyt perehtyä, ovat tekosyitä. Prosessi alkoi marraskuussa 2010, joulukuussa 2011 päätettiin kaavan tavoitteista, joihin liittyen järjestettiin valtuutetuille iltakoulu, kaavaluonnos käsiteltiin kahdessa lautakunnassa ja hallituksessa keväällä 2012, kaavaehdotus tämän kuun alkupuolella yhdessä lautakunnassa ja hallituksessa.

Jos kaikki tämä on jäänyt valtuutetulta huomaamatta, niin on kyllä syytä katsoa peiliin. Herätyksen kaikki ovat saaneet viimeistään viimeisen kahden viikon aikana, jolloin kansalaiset ovat lähestyneet valtuutettuja ja tivanneet kantoja kaavan rakennussuojelukysymyksiin.