Metsähallituslaki on tehtävä luonnon ehdoilla

Metsähallitus hallinnoi noin kolmasosaa Suomen maa- ja vesialueista. Ei siis ole ihme, että suomalaisia kiinnostaa, millainen laki sitä ohjaa.  Nyt valmistelussa oleva metsähallituslaki on aiheuttanut paljon huolta. Ihmisiä epäilyttää, onko kansalaisomaisuutemme myynnissä ja säilyykö retkeilymahdollisuudet kaikille avoimina ja maksuttomina. Lakiesityksen valmisteluun liittyneet erikoisuudet lisäävät epäilyksiä: lain yleinen kuulemiskierros järjestettiin vasta erillispyynnöstä, lähetekeskustelu tuotiin eduskuntaan aamuyöllä ilman ministerin läsnäoloa ja valiokuntakäsittelyn kalkkiviivoilla keskustalaiset vaativat isoja muutoksia oman ministerinsä esitykseen.

 

Metsähallituksen metsätaloustoiminta aiotaan yhtiöittää, jotta se täyttää EU:n kilpailuttamismääräykset. Tällä varmistetaan, että Metsähallituksen metsänhoitotöitä tekevät säilyttävät työpaikkansa. Yhtiön säilyminen valtion hallussa on varmistettu. Yhtiöstä ei voi myydä yhtäkään osaketta ilman eduskunnan päätöstä ja lakimuutosta. Tämän suhteen huoli on ollut ylimitoitettu.

 

Sen sijaan huoli retkeily- ja virkistysalueiden kohtalosta on todellinen. Hallituksen lakiehdotuksessa heikennettäisiin Metsähallituksen luontopalveluiden asemaa ja itsenäisyyttä. Tällä hetkellä luontopalvelut toimii ympäristöministeriön ohjausvallan alla ja huolehtii mm. luonnonsuojelualueista, kansallispuistoista ja retkeilypalveluista. Lakiesitys myös siirtäisi valtion ns. yleisvesialueet ja Ylä-Lapin luontaistalousalueet luontopalveluiden alta liiketalousjohdon alaisuuteen. On häpeällistä, ettei lakiin ole kirjattu saamelaisten oikeuksien turvaamista, vaikka valtaosa luontaistalousalueista on saamelaisalueella.

 

Metsähallituslaki ei saa heikentää suomalaisten virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia. Niihin ei pidä kohdistaa tuottovaatimuksia. Ylläpitämällä hyvät olosuhteet retkeilylle luodaan samalla mahdollisuudet alueiden yrittäjille erilaisiin ohjelma- ja majoituspalveluihin. Virkistysalueet, kansallispuistot, luonnonsuojelualueet ja erämaat on jatkossakin säilytettävä luonnonsuojelun asiantuntijoiden ohjauksessa luontopalveluiden alla.

 

Krista Mikkonen
kansanedustaja (vihr.)
Savo-Karjalan vaalipiiri

Samansisältöinen mielipidekirjoitus on julkaistu Karjalaisessa 8.3.2016 ja Savon Sanomissa 13.3.2016