Meidän tulee huolehtia maapallosta ja sen tulevaisuudesta

Olemme koko teollisen historiamme ajan käyttäneet maapallon luonnonvaroja estoitta. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on sukupolvemme keskeinen haaste, sillä viime kädessä luonto tarjoaa meille elämän edellytykset. Meidän tulee huolehtia maapallosta ja sen tulevaisuudesta.

 

Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin on ainoa keino turvata tulevaisuutemme kestävällä tavalla. Uusiutuvat energiamuodot tarvitsevat eduskuntaan lisää vahvoja puolestapuhujia. Se on sekä välttämättömyys että valtava mahdollisuus uusien, ympäri maata hajautettujen työpaikkojen luomiseen.

 

Luonnonympäristön ohella on pidettävä huolta rakennetusta ympäristöstä. Rakentamisen laatu on päästetty monin paikoin luokattomaksi, mikä on johtanut sisäilma- ja homeongelmiin, mitkä ovat pilanneet monen terveyden. Rakentamisen laatua on parannettava lisäämällä valvontaa ja rakentajien vastuuta.

 

Luonnon hyvinvoinnista on pidettävä huolta:

  • energiantuotannon vallankumous – vain uusiutuvaa energiaa
  • vesiemme puhtaudesta pidettävä huolta
  • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen riittävällä suojelulla
  • lisätään METSO-rahoitusta
  • toteutetaan viimein soidensuojelun täydennysohjelma
  • tehostetaan uhanalaisten lajien suojelua
  • rakennettu ympäristö pidettävä hyvässä kunnossa – ei homerakennuksille

 

Näitä asioita haluan edistää eduskunnassa.