Luonto- ja ilmastotoimet luovat työpaikkoja

Hallitusten välinen ilmastopaneeli julkaisi viime viikolla vakavan raportin. Aikaikkuna ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi on umpeutumassa. Mitä voimakkaampaa lämpeneminen on, sitä vakavampia ovat seuraukset luonnolle, yhteiskuntien vakaudelle ja turvallisuudelle.

Vihreä siirtymä eli muutos kohti ympäristön kannalta kestävää yhteiskuntaa ei ole valinta, vaan välttämättömyys. Ihmistoiminta on asetettava luonnon kantokyvyn rajoihin. On päästävä eroon luonnonvarojen ylikulutuksesta ja leikattava ilmastopäästöt. On siirryttävä puhtaaseen energiantuotantoon ja kiertotalouteen sekä vahvistettava luonnon monimuotoisuutta.

Vaalikeskusteluissa kysytään, mitä vihreä siirtymä saa maksaa. Silloin unohtuu, että jos jätämme tarvittavat toimet tekemättä, ei vaihtoehtona ole maailman jatkuminen entisellään. Vaihtoehto on se, että ilmastokriisin ja luontokadon haittavaikutukset voimistuvat. Se tulisi paljon kalliimmaksi.

Samaan tapaan keskustelussa unohtuvat usein ne mahdollisuudet, joita vihreä siirtymä tarjoaa. Ilmasto- ja luontotoimet luovat uusia kestäviä työpaikkoja, vähentävät saasteita ja säästävät energiaa sekä raaka-aineita. Samalla kehittyy uutta osaamista ja teknologiaa, jolle on valtava kysyntä maailmalla.

Tuoreessa kyselyssä yli puolet pohjoiskarjalaisista yrityksistä kertoo hyötyneensä ilmastotoimista taloudellisesti. Moni kunta saa miljoonien eurojen verotuloja tuulivoimasta. Jokainen kansallispuistoon sijoitettu euro tuottaa kymmenen euroa aluetaloudelle. Yritykset ovat jo huomanneet nämä hyödyt. Itse asiassa elinkeinoelämä ajaa voimakkaimmin vihreää siirtymää.

Edellä mainitut esimerkit ovat vasta alkusoittoa. Maailman maiden etsiessä keinoja päästöjen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun, tulee kysyntä ympäristöystävällisille ratkaisuille kasvamaan. Tämä on tilaisuus, johon kannattaa tarttua ajoissa.

Myös moni maanomistaja on kiinnostunut vihreästä siirtymästä. Esimerkiksi hiilinieluille ja luontoarvoille kaavaillaan jo omia markkinoita. Niiden myötä metsänomistaja voisi metsän hakkaamisen sijaan ansaita hiilensidonnasta sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisestä.

Talouden lisäksi vihreä siirtymä vahvistaa turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Venäjän hyökkäyssota on näyttänyt, kuinka riippuvaisia olemme ulkomailta tuotavasta energiasta ja raaka-aineesta. Jos emme olisi edistäneet vihreää siirtymää jo aiemmin, olisi tilanne vielä vaikeampi. Nyt on oikea aika lisätä omavaraisuutta entisestään.

Lähivuodet määrittävät, onnistummeko torjumaan ilmastokriisin ja luontokadon. Aikaa ole hukattavaksi. Olen huolestunut vihreään siirtymään liittyvästä vastakkainasettelusta. Ratkaisut on löydettävä yhteistyöllä, ei konflikteilla. Seuraavalla vaalikaudella ilmasto- ja luontotoimissa ei voi peruuttaa piirun vertaa. Päinvastoin.

Teksti on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumnissa 29.3.2023.