Luomulla kohti entistä kestävämpää ruuantuotantoa

Tänään vietetään eurooppalaista luomupäivää. Luomutuotannossa panostetaan eläinten hyvinvointiin ja sen päästöt vesistöihin ja ilmastoon ovat tavanomaista maataloutta pienemmät. Luomu myös lisää omavaraisuutta, kun ei tarvitse turvautua ulkomailta tuotuihin torjunta-aineisiin ja fossiilisiin lannoitteisiin.  

Viime aikoina luomutuotannon kehitys on ollut huolestuttava. Luomuviljely ei tällä hetkellä palkitse tuottajaa riittävästi. Tämä on johtamassa luomutilojen rajuun vähentymiseen; Ruokaviraston ennakkotietojen mukaan tänä vuonna poistuvia tiloja on yli 600. Erityisen huolestuttava tilanne on Itä-Suomessa, esimerkiksi Pohjois-Savossa joka viides luomutila on lopettamassa.

Suomessa tavoitteeksi on asetettu EU:n luomustrategian mukaisesti luomupinta-alan nosto neljännekseen peltopinta-alasta. Nykykehitys on viemässä väärään suuntaan. Tarvitaan määrätietoisia toimia tilanteen parantamiseksi.

Maataloustukiin tarvitaan korjaus, luomusta tulee palkita. Nyt monen luomutuottajan voi jopa olla taloudellisesti järkevää luopua luomustatuksesta, vaikka jatkaisi tuotantoaan samanlaisena kuin ennenkin. Tukea kun voi siten saada enemmän.

Vaikka kuluttajien kiinnostus luomutuotteita kohtaan on kasvanut, ruuan hinnan noustessa uhkana on luomutuotteiden jääminen hyllyyn. Valitettavasti monen luomutuotteen osalta kauppa ottaa suuremman katteen, mikä nostaa hintaeroa verrokkituotteeseen. Lisäksi jalostajat ovat tiputtaneet tuottajille maksettavan luomulisän määrää.

Jotta luomun määrää saadaan kasvatettua, tulee tukipolitiikan muutoksen lisäksi luomun käyttöä lisätä erityisesti julkisissa hankinnoissa. Tällä hetkellä julkisten keittiöiden raaka-aineista luomua on vain noin 15 prosenttia. Suurten sisäänostajien sitoutuminen luomuun auttaisi kehittämään luomutuotantoa sekä toisi vakaan tuoton luomutuottajille. Samalla se tekisi luomutuotteet tutummaksi yhä suuremmalle joukolle.

Toivon, että hallitukselta löytyy viisautta edistää luomutuotantoa ja kykyä nähdä sen pitkäaikaiset hyödyt kotimaiselle ruoantuotannolle. Luomutuotanto on avainasemassa kohti entistä kestävämpää ja ympäristöystävällisempää maataloutta.

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 23.9.2023