Kulttuuriin satsaaminen kannattaa aina

Kulttuuri on sekä itseisarvo että väline hyvään elämään. Kulttuuri on jokaisen sivistyksellinen perusoikeus, minkä lisäksi sen on todettu lisäävän ihmisten hyvinvointia ja laskevan stressitasoa. Taide tekee ihmiset luovemmiksi, iloisemmiksi ja aktiivisemmksi.

 

Kulttuuri kuuluu kaikille. Jokaisella pitää olla mahdollisuus kokea kulttuurielämyksiä riippumatta iästä, asuinpaikasta tai lompakon paksuudesta. Vihreiden tavoitteena on, että taide on osa ihmisen arkea ja juhlaa koko elinkaaren ajan.

 

Taidekasvatus lähtee päiväkodista. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada tutustua kulttuurin perusteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja iltapäiväkerhossa. Ilmaisilla kirjastoilla ja kaikille saavutettavilla kansalaisopistoilla on valtavan tärkeä rooli taiteen ja kulttuurin tuomisessa jokaisen ulottuville. Museokortti, Kulttuuripassi ja teatterin ilmaisnäytökset ovat askelia oikeaan suuntaan. Vastaavia työkaluja tarvitaan lisää.

 

Paras tapa tukea kulttuuria on tukea sen tuottajaa. Taiteen ammattilaiset eivät tule toimeen pelkällä kiitoksella. Tarvitaan avustuksia, edullisia työtiloja ja toimiva näyttelypalkkiojärjestelmä. Valtion taiteilija-apurahoilla on iso merkitys taiteilijan mahdollisuuksille kehittyä, ja niiden määrää on lisättävä.

 

Monet taiteentekijät kokoavat elantonsa monista pienistä puroista freelancereina ja itsensä työllistäjinä. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä pitää muuttaa, jotta se antaa turvaa myös silpputyön tekijöille. Taiteilijoiden saamat lyhyetkin apurahat tulee ottaa sosiaaliturvan piiriin sallimalla lyhyiden apurahojen yhteen laskemisen.

 

Nyt lausuntokierroksella oleva kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus on kulttuuripoliittisesti ehkä merkittävin uudistus vuosikymmeniin. Se on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Monimuotoistuva ja kasvava taiteen vapaa kenttä on korkea aika saada mukaan valtionosuusjärjestelmän piiriin.

 

Uudistus jää kuitenkin torsoksi, jos vain valtionosuusjärjestelmän piiriin tulevien kulttuurilaitosten määrä kasvaa, mutta rahoitus pysyy ennallaan. Työvoimavaltaisten alojen kustannukset nousevat vuosittain, ja valtionosuudet ovat jo nyt jääneet pahasti jälkeen todellisuudesta. Uudistuksen yhteydessä myös määrärahoja on korotettava.

 

Kulttuuri on myös merkittävä osa kansantaloutta. Ala tuottaa kolme prosenttia kansantulostamme. Silti luovien alojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on alempi kuin muissa Pohjoismaissa. Sen ei tarvitsisi olla. Määrätietoisella ja pitkäjänteisellä politiikalla kulttuurista on mahdollista tehdä suomalainen menestystuote.

 

Kulttuuri ei ole ekstraa, johon voidaan panostaa hyvinä aikoina ja josta tinkiä tiukkoina aikoina. Se on keskeinen hyvinvoinnin ja menestyksen tekijä. Siksi kulttuuriin satsaaminen kannattaa aina.