Kristan eduskuntakausi 2015–2019

Vuosi 2018 oli työntäyteinen. Tässä muutama muisto matkan varrelta sekä summaus siitä, mitä koko vaalikaudesta jäi viivan alle.

Poliittinen vaikuttaminen

Vaikuttamisen teemoina olivat tänäkin vuonna jo eduskuntavaaleissa omiksi valikoituneet tutut teemat: luonto ja ilmasto, tasa-arvo, koulutus sekä köyhyyden vähentäminen. Lisäksi sote, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja turvallisuus olivat teemoina vahvasti esillä.

Ilmasto ja luonto

Ihmisten herääminen ilmastonmuutoksen todellisuuteen ja samalla luonnonvarapolitiikan uusi tuleminen kuuluivat eduskunnan keskusteluissa. Peräänkuulutin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja kestävää metsänhoitoa ja painotin luonnonsuojelun ja monimuotoisuuden tärkeyttä. Nostin moneen kertaan esille myös kestävä kaivospolitiikan ja kaivoslain muutostarpeet.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Sipilän hallituksen aikana tasa-arvossa otettiin takapakkia. Tasa-arvon edistäminen vaatii merkittävästi määrätietoisempaa työtä, seuraavan hallituksen tulee olla feministinen. Kritisoin Soinin aborttipuheita, puhuin tasa-arvoisen asepalveluksen puolesta ja vaadin feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Puhuin yhdenvertaisuuden puolesta ja kannatin vammaisten elämänmittaisten palvelujen kilpailuttamisen kieltämistä ajanutta kansalaisaloitetta.

Koulutus ja kansalaisyhteiskunta

On selvää, että Sipilän hallituksen leikkaukset koulutuksesta menivät liian pitkälle. Kouluissa ovat ahdingossa niin oppilaat kuin opettajat. Ensi kaudella Vihreät haluaa panostaa koulutukseen miljardi euroa. Kulttuuri ansaitsee myös vahvempaa tukea.

Vanhana järjestöaktiivina kansalaistoiminnan tukeminen on aina ollut erityisen lähellä sydäntäni. Tein oman avauksen sitä, millä tavalla kansalaisyhteiskuntaa tulisi mielestäni tukea ensi vaalikaudella.

Köyhyyden vähentäminen ja sote

Hallitus sopeutti kautensa aikana taloutta leikkaamalla kaikista pienituloisimmilta. Tässä Suomen suunnan on muututtava. Ihmisten perusturvaa on parannettava, lapsiköyhyyteen puututtava sekä työttömiä syyllistävästä ja epäoikeudenmukaisesta aktiivimallista luovuttava. Tarvitsemme perustulon, joka turvaa riittävän perustoimeentulon jokaiselle.

Hallituksen sote-uudistus oli pinnalla ja keskusteluissa koko vuoden. Uudistus kaatui lehmänkauppoihin, ja hyvä niin, sillä perustuslain vastainen markkinamalli olisi vaarantanut uudistuksen tavoitteet. Nyt katseet on suunnattava eteenpäin. Seuraavan hallituksen on tehtävä sote-uudistus sen alkuperäisen tavoitteiden pohjalta. Eri puolella Suomea tehty valtavan hyvä työ uudistuksen eteen ei mene hukkaan, sen päälle on hyvä rakentaa.

Turvallisuus ja puolustus

Puolustusvaliokunnan jäsenenä minusta on tullut turvallisuuspolitiikan vakiokommentaattori ja usein seurueen ainoa nainen. Turvallisuuspolitiikassa olen korostanut vihreitä arvoja: laajaa turvallisuuskäsitystä, rauhanturvatoimintaa, kehitysyhteistyötä, tarvetta asevarustelun purkamiselle ja asevientikieltoa Jemeniin.

Puheet ja kirjoitukset

Löydät linkeistä kaikki

 

Eduskuntatyö

Joka viikko osallistuin eduskunnassa puolustusvaliokunnan kokouksiin, täysistuntoihin, eduskuntaryhmän omiin kokouksiin ja eduskunnan teemaryhmien ja verkostojen tapaamisiin. Näiden päälle tulee vielä joukko muita kokouksia. Istumista siis riittää!

Kansanedustajien vaikuttamiskeinoja eduskunnassa ovat puheenvuorot täysistunnoissa ja kysymykset hallituksen kyselytunnilla sekä valtiopäivätoimet, kuten lakialoitteet, kirjalliset kysymykset ministereille ja välikysymykset hallitukselle yhdessä muiden oppositioryhmien kanssa.

Suulliset kysymykset

Suulliset kyselytunnit ovat oppositiopuolueiden tärkeä työkalu saada hallitus huomioimaan opposition ja julkinen mielipide.

Kirjalliset kysymykset

Tein useita kirjallisia kysymyksiä erityisesti kaivostoiminnan kestävyydestä sekä luonnonsuojelusta. Niissä peräänkuulutin hallitukselta toimia näiden asioiden edistämiseksi.

Välikysymykset

Vihreät oli mukana kolmessa oppositioryhmien yhteisessä välikysymyksessä. Välikysymys koulutuksesta tehtiin meidän aloitteestamme.

  • Vanhusten hoidon tilasta (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, Liike Nyt -eduskuntaryhmä, Tähtiliikkeen eduskuntaryhmä, 1.2.2019)
  • Nuorten työehdoista (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, 27.4.2018)
  • Koulutuksen tasa-arvosta (Vihreä eduskuntaryhmä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 9.2.2018)

Talousarvioaloitteet

Joka syksy Vihreä eduskuntaryhmä tekee yhteisen vaihtoehtobudjetin, jossa kerromme, miten me käyttäisimme valtion rahat. Siihen liittyvät talousarvioaloitteet on listattu vaihtoehtobudjetissa. Savo-Karjalaan liittyvistä teemoista teemme talousarvioaloitteita yhdessä vaalipiirin kansanedustajien kanssa. Lisäksi jätin yhden omankin talousarvioaloitteen.

Lakialoitteet

Tärkein lakialoitteeni oli aloite muovipakkausverosta, mihin liittyen tein myös pari toimenpidealoitetta. Vihreä eduskuntaryhmä teki oman esityksensä eläinsuojelulaiksi, sillä hallituksen esitys oli eläinten hyvinvoinnin kannalta niin heikko.

Toimenpidealoitteet

Tein useita toimenpidealoitteita muoviroskan vähentämiseen liittyen. Ehdotimme Vihreän eduskuntaryhmän kanssa myös haittaveroja lentomatkustamiselle, muoville ja eläintuotteille.

Keskustelualoitteet

Kaikkien oppositioryhmien vaihtoehtobudjetit käsiteltiin täysistunnossa valtion talousarvion yhteydessä. Omista aloitteistamme täysistuntokeskusteluun asti eteni aloite ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Yksi kansanedustajien vaikuttamisen keino on järjestää omia keskustelutilaisuuksia teemoista, joita haluaa nostaa esiin. Eduskunta tarjoaa näille tilaisuuksille erinomaiset puitteet. Itse järjestin viimeisen vuoden aikana keskustelutilaisuudet merten muoviongelman ratkaisemisesta sekä monimuotoisuuden turvaamisesta talous- ja kaupunkimetsissä. Molemmissa oli niin asiantuntijoita kuin poliitikkoja pohtimassa ratkaisuja. Koko Vihreän eduskuntaryhmän kanssa järjestimme Kutsunnat kaikille, myös naisille? -keskustelutilaisuuden tasa-arvoisesta maanpuolustuksesta, jossa pääpuhujana oli maailman ensimmäinen puolustusministerinä toiminut nainen Elisabeth Rehn.

 

Eduskunnan verkostot

Eduskunnassa toimii monia ryhmiä ja verkostoja, jotka tuovat yhteen samasta teemasta kiinnostuneita kansanedustajia yli puoluerajojen. Verkostot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden edistää omia tärkeinä pitämiään tavoitteita eduskunnan ja puolueiden sisällä.

Toimin koko vaalikauden ajan aktiivisesti monissa eri ryhmissä. Varapuheenjohtajana toimin vuoden ajan eduskunnan naisverkostossa ja koko kauden ajan veneily- ja vesistönsuojeluryhmässä. Edellinen edistää tasa-arvoteemoja, joista vallitsee laaja yhteisymmärrys, ja jälkimmäinen järjestää muun muassa vuosittaisen kansanedustajien rannansiivoustapahtuman.

Syksyllä 2018 perustettiin uutena verkostona eduskunnan Love Saimaa -ryhmä, jonka tavoitteena on vaalia Saimaan puhtautta ja siihen perustuvia kestäviä elinkeinoja sekä tuoda esiin Saimaan alueelle kaavaitujen kaivoshankkeiden riskejä. Minut valittiin ryhmän varapuheenjohtajaksi.

Eduskunnan verkostot, joissa olen ollut vuoden aikana aktiivinen

Vaalipiirissä

Eduskunnassa tehtäväni on edustaa niin puolueeni kuin vaalipiirini asiaa. Siksi olen pitänyt tärkeänä säilyttää kiinteät suhteet Pohjois-Karjalaan ja vahvistaa siteitä vaalipiirin toisen maakuntaan Pohjois-Savoon. Koti ja perhe on ja pysyy Joensuussa, samoin kunnallispolitiikan luottamustoimet. Kansanedustajia välillä haastetaan siitä, miten aika riittää vaikuttamiseen sekä Arkadianmäellä että omassa kunnanvaltuustossa. Ajanpuute onkin todellinen ongelma, mutta olen silti pitänyt tärkeänä olla mukana Joensuun kuntapolitiikassa – se pitää jalat tukevasti maassa ja ihmisten arkipäivän elämään liittyvät pulmat muistissa myös eduskuntatyössä.

Luottamustoimet

Joensuun kaupunginvaltuutettuna toimiminen sekä kunnalliset luottamustoimet Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksessa ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton 2. varapuheenjohtajana pitävät kiireisenä myös kotikaupungissa. Joensuun kaupunginvaltuusto ja Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuvat kerran kuussa kansanedustajien maakuntapäivänä eli maanantaisin. Niissä teen samaa työtä luonnon ja ilmaston, koulutuksen, tasa-arvon ja pienituloisten eteen kuin eduskunnassakin. Muihin kokouksiin osallistuminen onnistuu nykyään onneksi myös etäyhteydellä Helsingistä. Tämä vaihtoehto on ahkerassa käytössä, sillä ajan lisäksi edes takaisin matkustamisen vähentäminen säästää myös luontoa.

Keskustelutilaisuudet, vierailut ja matkat

Tultuani valituksi eduskuntaan tein lupauksen kiertää kaikki Savo-Karjalan kunnat vaalikauteni aikana. Sen tein, ja monessa tuli vierailtua useampaankin kertaan. Tutustuin yrityksiin, kahvittelin kuntalaisten kanssa sekä tapasin kuntien ja järjestöjen edustajia. Ihmisten tapaaminen onkin yksi parhaista asioista, mitä politiikka ihmiselle voi antaa! Omatoimisten matkojen lisäksi olen saanut myös paljon vierailukutsuja ja vastannut niihin myöntävästi aina kun mahdollista.

Eduskunnassa on monena syksynä elokuussa järjestetty kansanedustajien koulu- ja päiväkotivierailuviikkoja. Kukin kansanedustaja on saanut itse päättää osallistumisestaan. Itse olen ottanut tempauksiin innolla osaa. Vierailuja kouluissa ja päiväkodeissa kertyi vaalikauden aikana yhteensä 44 kappaletta.

Kierrän paljon puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa sekä omassa vaalipiirissäni että ympäri Suomea. Viime vuonna muun muassa osallistuin ilmasto talk show’hun Kuopiossa, vierailin Sodankylässä Viiankiaavan suolla, ihmettelin itse oman energiansa aurinkopaneeleilla tuottavien Heikkisen lomamökkien toimintaa Varpaisjärvellä, vierailin Liperin leipäpäivässä, keskustelin hiilineutraalista liikenteestä Joensuussa ja osallistuin Helsinki City Runiin sydänpotilaiden hyväksi.

 

Kokouksia ja koulutuksia kotimaassa ja ulkomailla

Kansanedustajana pääsen edustamaan Suomea ja suomalaisia myös kansainvälisessä politiikassa. Kansanedustajat työskentelevät parlamenttien välisissä järjestöissä ja kokouksissa. Itse olen toiminut tämän vaalikauden Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunnassa. Pohjoismaiden Neuvostossa olen edistänyt yhteistyötä muun muassa ilmastopolitiikan edistämiseksi, kansainvälisen liikkuvuuden helpottamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi ja ihmiskaupan lopettamiseksi.

Vaikka olen ollut Suomen delegaation varajäsen, olen osallistunut miltei kaikkiin kokouksiin. Tänä vuonna Pohjoismaiden Neuvoston kokousmatkat ovat vieneet minut Islantiin peräti kahdesti sekä Grönlantiin ja Norjaan kerran.

Valiokunnat tekevät säännöllisiä yhteistyömatkoja lähimaiden sisarvaliokuntien toimintaan tutustuakseen, ja välillä vierailuvaihtoa tapahtuu kauemmaksikin. Puolustusvaliokunnalla on säännöllistä yhteistyötä erityisesti Viron ja Ruotsin kanssa. Valiokunnan jäsenyys on vienyt myös muille kokousmatkoille turvallisuuspolitiikkaan liittyen. Viime vuoden aikana osallistuin EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevien valiokuntien kokoukseen Wienissä.

Viime vuoden aikana minulle tarjoutui tilaisuus osallistua myös Puolueiden demokratiayhteistyö Demo ry:n järjestämälle kansanedustajavaihtomatkalle Mosambikiin. Tutustuimme siellä Mosambikin luonnonvarasektorin toimintaan ja erityisesti kaivosalaan. Mosambik on luonnonvaroiltaan rikas maa, ja kysymys siitä, kuinka saada oikeudenmukainen osuus kaivostoiminnan hyödyistä jäämään yhteiskunnalle, on Mosambikissa yhtä ajankohtainen kuin meillä Suomessa. Matka oli erittäin opettavainen puolin ja toisin.

Kansanedustajana minulle tarjoutuu paljon tilaisuuksia myös kehittää itseäni. Monet yhdistykset, säätiöt ja instituutiot järjestävät kansanedustajille suunnattuja koulutuksia ja kursseja, ja niitä olen hyödyntänyt mielelläni. Kursseilla olen päässyt kuulemaan ja keskustelemaan alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa, ja ne ovatkin olleet erittäin antoisia. Kurssien eväät ovat mielestäni erittäin tärkeitä sen varmistamiseksi, että poliittiset päätökset pohjaavat parhaaseen mahdolliseen tietoon.

Viime vuoden aikana osallistuin Suomen Metsäyhdistyksen järjestämään Päättäjien Metsäakatemiaan, Sitran järjestämään Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen, Baltic Sea Action Groupin järjestämälle Maan puolustuskurssille sekä sekä Metsähallituksen yhteistyöretkelle.

 

Ryhmyrin elämää

Jatkoin Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Se tarkoittaa, että edustan Vihreän eduskuntaryhmän kantaa neuvotteluissa ja tilaisuuksissa. Kävin monissa tilaisuuksissa kertomassa eduskunnan ja eduskuntaryhmän ajankohtaisista asioista. Muiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa tapaamme säännöllisesti ja sovimme yhteistyöstä. Lisäksi ryhmyrin toimeen kuuluu tavata kansainvälisiä vieraita. Tämän vuoden aikana ehdin muun muassa vastaanottamaan Islannin presidenttiä (kuvassa yllä) ja Kosovon puhemiestä sekä istuttamaan Japanin parlamentin alahuoneen puhemiehen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi lahjoittamia kirsikkapuun taimia puistoon Pikkuparlamentin edustalle.

Erikoisin tilanne tuli eteen pääministeri Sipilän jättämän hallituksen eroilmoituksen myötä. Perustuslain mukaan eduskuntaryhmien on hallituksen eron jälkeen kokoonnuttava neuvottelemaan uuden hallituksen muodostamisesta. Näin teimme, vaikka istuntokautta oli jäljellä enää pari viikkoa. Neuvottelujen tuloksena totesimme, että edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ei ole enää niin lähellä eduskuntavaaleja ja että vanha hallitus jatkaa niihin saakka toimitusministeristönä.

Ryhmyrinä pääsin vastaanottamaan monia kotimaisiakin delegaatioita. Minulle luovutettiin muun muassa kestävän kehityksen työryhmän loppuraportti ja Veikkauksen edunsaajien verkoston viestit. Vastaanotin eduskuntaryhmämme puolesta myös huomionosoitukset karjalan kielen edistämisestä ja veteraanien tukemisesta.

Vaikeimmat hetket ryhmyrinä olivat syksyllä 2018, kun puolueen puheenjohtaja Touko Aalto joutui pitkälle sairauslomalle uupumuksen vuoksi. Puolueelle tilanne oli haastava, mutta selvisimme siitä yhdessä tehden ja toisiamme tukien. Vastuuta jaettiin puheenjohtajan sairausloman aikana eduskuntaryhmän ja puolueen puheenjohtajiston kesken. Onneksemme meillä oli upea tiimi, jonka jokainen jäsen nousi vaikeassa paikassa tilanteen tasalle.

Lokakuussa Touko ilmoitti luopuvansa puolueen puheenjohtajuudesta. Kunnioitan Toukon päätöstä, vaikka se ei varmasti ollut helppo. Touko oli omistautunut syvästi vihreiden arvojen ja tavoitteiden eteenpäin viennille. Tärkeintä kuitenkin oli se, että hän sai toipua rauhassa ja elämänilo löytyi taas. Puolueen puheenjohtajaksi valittiin marraskuussa puoluevaltuuskunnan kokouksessa Pekka Haavisto, joka on luotsannut puoluetta siitä asti vakaasti ja taidolla.

 

Media

Olin televisiossa muun muassa keskustelemassa asevelvollisuuden kehittämistä sekä seksuaalisesta väkivallasta A-talkissa. Aamu-tv:ssä puin sote-uudistusta ja olin tentattavana Vihreiden eduskuntavaalitavoitteista. Radiossa kävin keskustelemassa tasa-arvoisesta asepalveluksesta, maanpuolustustahdosta ja Suomen aseviennistä. Kommentoin medialle myös päivänpolitiikkaa aina presidentin virkaanastujaisista dieselveroon.

Jatkoin eduskuntaryhmän puheenjohtajan kuulumisia summaavaa Ryhmyriltä-blogiani Vihreän Langan verkkosivuilla. Lisäksi minulla on blogivuoro Radio Rexin blogissa ja muiden vaalipiirin kansanedustajien kanssa kiertävä kolumnivuoro alueen äänenkannattajissa Karjalaisessa ja Savon Sanomissa. Joka kuukausi julkaisin raportin, jossa kerroin kuukauden kuulumiset. Kommentoin ahkerasti päivänpolitiikkaa myös Twitterissä ja Facebookissa. Instagramissa kerroin kuulumisistani kuvin.

 

Kristan kausi lukuina

Vaalikauden viimeinen istuntokausi kestää poikkeuksellisesti yli kalenterivuoden vaihtumisen aina seuraaviin vaaleihin saakka. Koko alkuvuoden 2019 olemme siis eduskunnassa eläneet vuoden 2018 istuntokautta. Näin vaalien jälkeen valittava uusi eduskunta pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä oman uuden istuntokautensa.

Myös vuodenvaihteen istuntovapaa oli tällä kertaa lyhyempi, ja eduskunta palasi sorvin ääreen heti loppiaisen jälkeen eikä vasta helmikuussa. Sen sijaan istuntotauolle jäätiin kuukausi ennen vaaleja. Se antaa mahdollisuuden tehdä vaalityötä omassa vaalipiirissä, kun istunnot eivät pidättele pääkaupungissa. Kalenteri täyttyikin nopeasti tapahtumista eri puolilla Savo-Karjalan vaalipiiriä. Virallisesti vaalikausi pannaan pakettiin päätösistunnossa vaaleja edeltävällä viikolla.

Vuoteen ja neljään kuukauteen mahtui jälleen monenmoista ahkerointia.

Huhtikuussa on tullut täyteen kokonainen vaalikausi eduskunnassa. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa pyrin tosissani ja pääsin kansanedustajaksi. Olin ensimmäinen vihreä kansanedustaja uudesta Savo-Karjalan vaalipiiristä. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana olen toiminut kolme vuotta.

Kansanedustajuus on ollut työntäyteistä ja mielenkiintoista aikaa. Tulin eduskuntaan muuttaakseni maailmaa, ja sen eteen olen myös tehnyt töitä. Olen käyttänyt aktiivisesti niitä vaikuttamisen kanavia, joita minulla on kansanedustajana ollut käytössä. Iltalehden tekemän selvityksen mukaan olen yksi eniten täysistunnoissa puheenvuoroja käyttäneistä edustajista. Vihreiden 15 hengen eduskuntaryhmästä olen puhunut toiseksi eniten ja Savo-Karjalan 16:sta kansanedustajasta viidenneksi eniten. Kaikkien ja kahdensadan kansanedustajan listalla olen puheenvuoroissa sijalla 22.

Vastaavat summaukset aiemmilta vaalikausilta löydät linkeistä:

 

Katse kohti tulevaa

Suomi ei ole vielä valmis. Tarvitsemme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, pelkät puheet ja biojätepussit eivät riitä. Meidän on huolehdittava luonnon monimuotoisuudesta ja turvattava laadukas koulutus. Köyhyyden torjuntaa ja syrjäytymisen ehkäisyä on tehtävä tosissaan. Jokaisella on taattava turvallinen elämä lapsuudesta vanhuuteen. Tasa-arvoa on vahvistettava.

Tätä työtä saan jatkaa eduskunnassa seuraavankin vaalikauden yli kuuden tuhannen äänen voimin. Kiitos luottamuksesta.

Vihreät saivat näissä vaaleissa historiansa parhaan eduskuntavaalituloksen ja viisi uutta kansanedustajaa. Savo-Karjalassa Vihreiden kannatus nousi 3 prosenttiyksikköä ja Joensuu on Suomen 7. vihrein kunta (heti Pelkosenniemen ja Kolarin jälkeen!). Tästä on hyvä jatkaa työtä paremman huomisen eteen. Työ ympäristön, koulutuksen & sivistyksen puolesta sekä köyhyyden torjumiseksi jatkuu!