Krista Mikkonen: Heinäveden ja Leppävirran kaivoshanke alleviivaa kaivoslain uudistuksen kiireellisyyttä

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on huolissaan Heinävedelle ja Leppävirralle suunnitellusta grafiittikaivoshankkeesta. Mikkonen osallistui sunnuntaina Leppävirralla pidettyyn hankkeen yleisötilaisuuteen. Mikkosen mukaan Suomen kaivoslainsäädäntö on yksi maailman löysimmistä ja suorastaan yllyttää mineraalivarojen ryöstökäyttöön. Heinäveden alueen kaivoshankkeen riskit korostavat Mikkosen mukaan kaivoslain uudistuksen välitöntä tarvetta.

 

– Kaivosteollisuutta tarvitaan, mutta sille ei pidä uhrata mitä tahansa. Kaivosten työllisyysvaikutukset ovat väliaikaisia, kun taas luontoarvot ovat pysyviä. Heinäveden ja Leppävirran kaivoshankkeen alueen vesistöt ja luonto ovat poikkeuksellisen haavoittuvaisia. Kaivoshanke uhkaa heikentää veden laatua monissa Saimaan vesialtaissa mukaan lukien Koloveden kansallispuisto norppa-alueineen, Mikkonen muistuttaa.

 

Mikkosen mukaan Suomen kaivoslainsäädäntö on uudistettava välittömästi niin, että mineraalivarantojen hyödyntämisestä maksetaan kunnollinen korvaus, kaivosyhtiöt kantavat vastuun haitoista kaivostoiminnan jälkeenkin ja paikallinen ääni tulee kuulluksi paremmin.

 

– Kallioperämme mineraalivarat kuuluvat valtiolle. Niiden hyödyntäjän on maksettava niistä käypä korvaus. Tarvitaan louhintamäärään perustuva kaivosvero, joka estää kaivosyhtiöiden veronkierron ja takaa yhteiskunnalle reilun korvauksen voitoista. Malmin etsintää ei tule sallia luonnonsuojelualueilla, ja kunnilla tulee olla oikeus kieltää malminetsintä ja kaivostoiminta alueellaan, kun se uhkaa alueen muiden elinkeinoja. Myös maanomistajaa on kuultava, Mikkonen vaatii.

 

Mikkosen mukaan kaivosluvan tulee aina perustua laajaan kokonaisharkintaan, jossa muut elinkeinot ja ympäristö huomioidaan. Lupa tulee myöntää vain, jos hyödyt ovat huomattavasti menetyksiä suuremmat.

 

– Yhtiöiden voimakkaan verosuunnittelun takia niiden verotuloista jää Suomeen vain 2,4 % malmien arvosta. Sen sijaan kaivosten aiheuttamien ympäristöhaittojen korjaaminen kaatuu usein veronmaksajien niskaan. Tämä ei ole oikeudenmukaista. Yhtiöiden on vastattava aiheuttamistaan haitoista myös kaivostoiminnan loputtua, Mikkonen vaatii.

 

Vihreä eduskuntaryhmä on esittänyt kymmenen kohdan keinovalikoimaa nykyisen kaivoslain uudistamiseksi. Kaivoslain uudistuspaketti on luettavissa verkossa: https://www.vihreat.fi/kaivoslaki