Kestävän kasvun ohjelma näyttää mallia tuleville talousratkaisuille

Kestävän kasvun ohjelma on ensimmäinen suuri talouspaketti, joka on rakennettu aidosti ilmastotyön näkökulmasta.

Koronaviruskriisi yllätti meidät kaikki runsas vuosi sitten. Sen sijaan ilmasto- ja luontokriisien paheneminen on ollut tiedossamme jo vuosia tai vuosikymmeniä. Kun jälleenrakennamme koronavirusepidemian runtelemaa talouttamme, valitsemme samalla Suomen tulevaisuuden suunnan. Hiilineutraalin talouden tie ei ole vain yksi vaihtoehto muiden joukossa vaan välttämättömyys – ja samalla iso mahdollisuus.

Juuri julkistettu Suomen kestävän kasvun ohjelma luo näkymän Suomen tulevaisuuteen ja sen rakennuspalikoihin. Me emme lukitse elvytystoimilla Suomea vanhoihin, viime vuosisadan saastuttaviin teknologioihin, vaan käytämme tämän tilaisuuden uudistumiseen, kehittymiseen ja kilpailukykymme vahvistamiseen – hiilineutraalin Suomen rakentamiseen.

Kestävän kasvun ohjelma on alustavien arvioiden mukaan Suomen kaikkien aikojen suurin yksittäinen panostus ilmastotyöhön. Investoimme miljardin julkista rahaa puhtaisiin teknologioihin, päästöttömään liikenteeseen, energiatehokkaisiin rakennuksiin ja teollisuuden vähähiilisiin ratkaisuihin. Samalla vivutamme näihin päämääriin myös jopa moninkertaisen määrän yksityistä rahaa.

Kestävän kasvun ohjelman toimilla voidaan vähentää Suomen päästöjä yli kolme miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaa yli kuutta prosenttia päästöistämme. Vähähiilisille ratkaisuille on nopeasti kasvava kysyntä myös maailmalla. Puolen vuoden sisällä Yhdysvallat on palannut Pariisin ilmastosopimukseen, ja suuret taloudet, kuten Kiina ja Japani, ovat asettaneet itselleen hiilineutraaliustavoitteet.

Samalla sijoittajat ovat alkaneet tosissaan irrottautua fossiilisista polttoaineista. Vähähiilisten ratkaisujen kysyntään vastaaminen takaa vientivetoisen taloutemme tulevaisuuden menestyksen.

Kestävän kasvun ohjelma on ensimmäinen suuri talouspaketti, joka on rakennettu aidosti ilmastotyön näkökulmasta. Valmistelua ovat ohjanneet hallituksen päätös suunnata puolet rahoituksesta suoriin ilmastotoimiin sekä EU:n elvytysrahoituksen kunnianhimoiset ilmastokriteerit.

Lisäksi tärkeä periaate koko elvytyspaketille on se, ettei mikään elvytystoimista saa haitata ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamista. Paketin valmistelu on antanut arvokasta kokemusta siitä, mitä vihreä talous käytännössä tarkoittaa ja miten sitä rakennetaan. Samalla se näyttää esimerkkiä tulevaisuuden talousratkaisuille.

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksena 19.3.2021.