Kehitysvammaisillakin on #tavoitteenatyö

Viime viikolla pääsin tutustumaan kahteen kehitysvammaiseen nuoreen naiseen. He tulivat viikoksi eduskuntaan tet-harjoitteluun minulle ja kollegalleni Johanna Karimäelle. Viikko oli opettavainen puolin ja toisin.

 

Opin esimerkiksi sen, että kehitysvammaisten työllisyysaste Suomessa on vain 2 %. Saman verran se on ollut jo vuosia, noususuhdannekaan ei avita kehitysvammaisten työllistymistä. Se on häpeällisen vähän. Tuhansia kehitysvammaisia jätetään tällä hetkellä työelämän ulkopuolelle, vaikka heillä olisi osaamista ja halua olla mukana.

 

Sen vuoksi Kehitysvammaliitto on järjestänyt #tavoitteenatyö-kampanjan, jota kautta tet-harjoittelijammekin päätyivät eduskuntaan. Kampanjan tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten pääsyä oikeisiin töihin.

 

Kehitysvammaisten työllistymistä voidaan edistää monin tavoin. Yksi keino on tuettu oppisopimuskoulutus, josta on saatu hyviä tuloksia maailmalla. Suomessa sitä on hyödynnetty liian vähän. Jos tuetusta oppisopimuskoulutuksesta säädettäisiin lailla, se saataisiin meilläkin tehokkaammin käyttöön.

 

Kehitysvammaistenkin työllistymistä haittaavat kannustinloukut. Moni heistä on työkyvyttömyyseläkkeellä, jolla saa tienata reilut 700 euroa kuukaudessa. Jos tulot ovat suuremmat, eläkettä ei makseta. Malli pitää muuttaa sellaiseksi, että työnteko kannattaa aina.

 

Moni kehitysvammainen on palkkatyön sijaan mukana avotyötoiminnassa. Avotyö on saanut aiheellista kritiikkiä, sillä siinä kehitysvammaiset tekevät oikeita töitä mutta ilman palkkaa. Avotyötoiminnasta olisi jo aika luopua ja muuttaa se määräaikaiseksi harjoitteluksi.

 

On arvioitu, että jopa 3 000 kehitysvammaista voisi työllistyä, jos he saisivat oikeanlaista tukea. Sitä on saatavissa. Kehitysvammaisen työllistämiseen voi saada palkkatukea ja työolosuhteiden järjestelytukea. Työhönvalmentaja voi auttaa työnantajaa työntekijän perehdytyksessä ja tukien hakemisessa. Kela korvaa työhön tarvittavat kalliit apuvälineet.

 

Kaikki työnantajat eivät vain tiedä tätä. Levittämällä tietoa työnantajille voimme saada yhä useamman kehitysvammaisen mukaan työelämään. Kyselin tet-harjoittelussa olevilta tytöiltä heidän ja luokkatovereidensa tulevaisuuden toivetyöpaikoista. Esiin nousivat mm. Korkeasaari, kauppa, päiväkoti ja urheiluhalli. Haastoinkin #tavoitteenatyö kampanjaan mukaan Korkeasaaren ja jäähallit ympäri Suomen.

 

Näiden lisäksi toivon yhä useamman työnantajan – myös meillä Pohjois-Karjalassa – tarttuvan haasteeseen ja pohtivan, voisiko heidän työpaikaltaan löytyä palkkatyötä kehitysvammaiselle. Se on suuri mahdollisuus uuden työntekijän lisäksi koko työyhteisölle.

 

Teksti on julkaistu Radio Rexin blogissa 14.11.2017