Kantani kansalaistottelemattomuuteen

Jyrki Utriainen kysyi kolumnissaan (Karjalainen 2.8.), mitä ajattelen kansalaistottelemattomuudesta. Kansalaistottelemattomuudella tarkoitetaan rauhanomaista vaikuttamista, jossa kieltäydytään noudattamasta epäoikeudenmukaisena pidettyä lakia tai aktiivisesti rikotaan sitä. Sillä halutaan nostaa asia keskusteluun ja sitä kautta muutosta lainsäädäntöön.

 

Historiasta tunnetaan useita tapauksia, joissa kansalaistottelemattomuus on johtanut epäkohtien korjaamiseen. Omasta maakunnastamme esimerkiksi Ilomantsin vesakkomyrkytysten rauhanomainen vastustaminen johti myrkytysten kieltämiseen.

 

Mielestäni kansalaistottelemattomuus on äärimmäinen keino. Yleistä oikeutusta kansalaistottelemattomuudelle on vaikea esittää, joten jokainen teko on pikemminkin oikeutettava erikseen.

 

Se kuitenkin on selvää, että hyväksyttävä kansalaistottelemattomuus tapahtuu aina avoimesti omilla kasvoilla ja päivänvalossa. Se on väkivallatonta eikä siinä rikota kenenkään omaisuutta. Tekijä ei hae etua itselleen ja hän on valmis kaikkiin seuraamuksiin, mitä teosta olemassa olevien lakien mukaan seuraa.

 

Kansalaistottelemattomuus ei ole osa vihreän puolueen toimintaa eikä puolue siihen ketään kannusta, vaikka pitää väkivallatonta ja avointa, julkiseen vallankäyttöön kohdistuvaa kansalaistottelemattomuutta hyväksyttävänä vaikuttamisen muotona.

 

Lainsäädäntöön vaikuttamiseen on useita keinoja kuten äänestäminen, kansalaisaloite, puoluetoimintaan tai erilaisiin kampanjoihin osallistuminen, mielenosoitukset, adressit, osallistuminen julkiseen keskusteluun.

 

Tulevana keväänä käydään eduskuntavaalit, joiden tuloksella on merkittävä vaikutus Suomen seuraavien vuosien politiikkaan. Ääni vihreille on ääni köyhyyden torjunnan, koulutuksen vahvistamisen, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ympäristöstä huolehtimisen lisäksi ääni ihmisoikeuksien puolustamiselle.

 

Haluamme varmistaa, että oikeusvaltioperiaatteesta ei lipsuta turvapaikkaprosesseissakaan. Nykyisen hallituksen politiikan seurauksena näin on käynyt, kuten korkeimman oikeuden presidentti ja monet asiantuntijat ovat todenneet.

 

Krista Mikkonen
Kansanedustaja, Vihreän eduskuntaryhmän pj.
Joensuu

 

Kirjoitus on julkaistu Karjalaisessa 7.8.2018